Siunčiama nuotrauka

Pranešimas apie parengtą sprendimą dėl teritorijų planavimo dokumento keitimo

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi ketinama rengti Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-209 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, pakoreguoto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m.              gegužės 14 d. sprendimu Nr. T-196 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano korektūros patvirtinimo“ (toliau – Bendrasis planas), keitimą.

Planavimo (keitimo) tikslas: keisti (atnaujinti) tam tikras Bendrojo plano pozicijas, atsižvelgiant į Bendrojo plano 2018–2019 m. sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos, patvirtintos Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. A-1527 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2018–2019 m. sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos patvirtinimo“, išvadas (šią ataskaitą galima rasti pagal nuorodą http://www.kaunas.lt/urbanistika/bendrasis-planavimas/stebesena/ ).

Informuojame, kad susipažinti su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais, siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima darbo valandomis iki 2020 m. liepos 20 d. (10 darbo dienų) adresu: Kauno miesto savivaldybė, Laisvės al. 96, Kaunas, 606 kab.; kreiptis į Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoją Nataliją Danielienę-Tsebriy, tel. 8 (37) 423382 ar (8 37) 424604. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti ir el. paštu natalija.danieliene-tsebriy@kaunas.lt ar miesto.planavimo.architekturos.skyrius@kaunas.lt .

PRIDEDAMA: Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektas

Skip to content