Siunčiama nuotrauka

Papildomas kvietimas teikti paraiškas nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo programai

Skelbiamas papildomas kvietimas Vilijampolės ir Šilainių seniūnijose teikti paraiškas 2017 m. nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo programai „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

Kauno miesto savivaldybės administracija kviečia papildomai teikti Vilijampolės ir Šilainių seniūnijose projektų paraiškas pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonę ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė) įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) tvarkos aprašu (toliau – Savivaldybės tvarkos aprašas), patvirtinu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 11 d. sprendimu Nr. T-433 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Programos tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių (jų dalių ar kelių gyvenamųjų vietovių) bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų poreikius, stiprinti jų narių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių viešųjų poreikių tenkinimo.

Paraiškas gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti  gali teikti Vilijampolės ir Šilainių seniūnijų teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, nevyriausybinės organizacijos.

Paraiškų pateikimo galutinis terminas – 2017 m. rugsėjo 25 d. 16.00 val.

Kvietimus teikti paraiškas pagal seniūnijas, paraiškų pateikimo tvarką ir kitą informaciją apie programą rasite čia: programa „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

 

Konsultacijas ir metodinę pagalbą pareiškėjams teikia:

Plėtros programų ir investicijų skyriaus specialistė Evelina Revuckaitė,
el. p. evelina.revuckaite@kaunas.lt,  tel. (8 37) 42 29 14

Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Jaudegienė,
el. p. egle.jaudegiene@kaunas.lt, tel. (8 37) 42 56 25

Skip to content