Paminėta Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena

Sausio 27-oji – Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena. Tai diena, kai pagerbiame masinių žudynių, kurias vykdė naciai ir jų talkininkai per Antrąjį pasaulinį karą, aukas. Prisimename 6 milijonų žydų tragediją.

Kalbėdami apie skaudžią mūsų šalies ir plačiosios pasaulio visuomenės patirtį mes negalime užmiršti ir tų didvyrių, kurie gelbėjo nelaimės ištiktuosius. Šie žmonės Izraelio valstybės yra paskelbti Teisuoliais ir apdovanoti pačiais garbingiausiais medaliais. Tokių apdovanojimų nusipelnė 885 pasaulio Teisuoliai.

Norėdami atiduoti jiems tinkamą pagarbą, juos deramai prisiminti ir pasidalinti jų didvyriškais poelgiais, jų narsa ir žygdarbiais, turime apie juos kalbėti.  Norėdami, kad mūsų ateitis būtų skaidri ir be tokių baisių istorijos puslapių, mes skiepykime sau ir kitiems humaniškumo, atjautos principus ir pačias svarbiausias humanizmo vertybes.

Šią dieną daugelyje pasaulio šalių minima žydų tautai skaudi diena. Šią dieną mini ir Lietuva, nes Lietuvoje, palyginti su kitomis Europos valstybėmis, žydų buvo išnaikinta daugiausiai – net 96 procentai. Ši diena minima ne tik prisiminimais, bet ir susibūrimais į bendrus renginius, kuriuose abejingų nelieka.

Manau ilgam  visų atmintyse turėtų išlikti žodžiai iš Talmudo: „Išgelbėjęs vieną žmogų – išgelbėji visą pasaulį“.

Manau, kad šiuolaikinei visuomenei šie žodžiai šiandien yra labai aktualūs. Galbūt ir mūsų jaunoji karta kažkada bus tie gelbėtojai, tie pasaulio Teisuoliai…

Taigi kiekvienas turime ne tik žinoti, kuo sausio 27-oji yra ypatinga pasauliui, bet ir suvokti, kad greta mūsų dar gyvena nemažai garbaus amžiaus žmonių, kurie ir yra tie didvyriai, pagelbėję nuskriaustiesiems. Ir būtent mes ir jūs, jaunoji karta, turime skleisti žinią ir užrašyti šių geradarių kilnius poelgius. Uždelsus šie kilnūs darbai paskęs prisiminimuose ir iškeliaus kartu su tais, kurie taip ir liks neįrašyti į istorijos puslapius apie skaudžią mūsų istoriją ir garbės vertus mūsų gelbėtojus.

Akciją organizavo KTU Inžinerijos licėjus, Kauno miesto savivaldybės administracijos filialo  Žaliakalnio seniūnija, Kauno tvirtovės VII fortas.

 

Skip to content