Siunčiama nuotrauka

Migracijos departamento informacija

Užsienietis dokumentą apie gyvenamąją patalpą galės pateikti ir atsiimdamas leidimą laikinai gyventi.

Nuo 2020 m. kovo 9 d. užsienietis, kuris kreipiasi dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo ar pakeitimo, dokumentą apie turimą tinkamą gyvenamąją patalpą (kai šį dokumentą būtina pateikti) galės pateikti savo pasirinkimu:

 • pildydamas prašymą Lietuvos migracijos informacinėje sistemoje (toliau – MIGRIS);
 • atėjęs rezervuotu vizito laiku į Migracijos departamentą pateikti dokumentų ir biometrinių duomenų;
 • atsiimdamas leidimą laikinai gyventi.

Jeigu užsienietis dokumentą apie gyvenamąją patalpą ketina pateikti atsiimdamas leidimą laikinai gyventi, tai MIGRIS prašymo išduoti arba pakeisti leidimą laikinai gyventi skiltyje „Dokumentas dėl tinkamos gyvenamosios patalpos Lietuvos Respublikoje“ galima pasirinkti žymą „Gyvenamosios patalpos savininko arba bendraturčio ar jo (jų) įgalioto asmens sutikimą pateiksite atvykdamas į migracijos paslaugas teikiančią instituciją“.

Migracijos departamentas informuoja, kad netrukus anksčiau minėtoje skiltyje bus įdiegtas naujas pasirinkimas (apie tai klientai bus informuoti papildomai) ir pareiškėjai iš karto galės rinktis žymą „Dokumentą dėl tinkamos gyvenamosios vietos pateiksite atsiimant leidimą laikinai gyventi“.

Migracijos departamentas taip pat atkreipia dėmesį, kad užsieniečiui, kuris yra deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ir pateikęs prašymą išduoti arba pakeisti leidimą laikinai gyventi darbo pagrindu, išrašytą leidimą laikinai gyventi gali paimti šį užsienietį įdarbinęs arba jį įdarbinti įsipareigojantis darbdavys, priimančioji įmonė ar Lietuvos mokslo ir studijų institucija. Nuo šiol tokiam užsieniečiui kartu su prašymu išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi nereikės pateikti laisvos formos prašymo įteikti išrašytą leidimą laikinai gyventi darbdaviui, priimančiajai įmonei ar Lietuvos mokslo ir studijų institucijai, nes MIGRIS prašymuose jau yra įdiegta galimybė nurodyti, kad užsienietis pageidauja, jog leidimą laikinai gyventi atsiimtų jį įdarbinti įsipareigojantis ar įdarbinęs darbdavys, priimančioji įmonė ar Lietuvos mokslo ir studijų institucija, su kuria sudaryta darbo sutartis.

Prašymai įtraukti į patvirtintų įmonių sąrašą bus teikiami per MIGRIS

 

Artimiausiu metu Migracijos departamentas savo klientams pristatys dar vieną elektroninę paslaugą – prašymus įtraukti į patvirtintų įmonių sąrašą juridiniai asmenys galės teikti tik per Lietuvos migracijos informacinę sistemą (MIGRIS) – ir kviečia klientus sekti naujienas įstaigos interneto svetainėse www.migracija.lrv.lt ir www.migracija.lt.

Prašymą ir pagrindžiančius dokumentus klientai galės pateikti interneto svetainėje  www.migracija.lt, pasirinkę skiltį „Ūkio subjektams“.

Migracijos departamentas primena, kad elektroninį prašymą įtraukti į patvirtintų įmonių sąrašą gali pateikti tik Juridinių asmenų registre įregistruotas privatusis juridinis asmuo ar priimančioji įmonė (toliau abu kartu – įmonė).

Į patvirtintų įmonių sąrašą Migracijos departamento sprendimu įmonės įtraukiamos, jeigu nėra Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 631 straipsnio 2 dalyje nurodytų priežasčių, dėl kurių įmonė negali būti įtraukta į patvirtintų įmonių sąrašą, ir įmonė atitinka vidaus reikalų ministro nustatytus įtraukimo į patvirtintų įmonių sąrašą kriterijus.

Patvirtintų įmonių sąrašo paskirtis – nustatyti įmones, į kurias atvykstantiems dirbti į Lietuvą užsieniečiams taikomos supaprastintos sąlygos, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“, šiems užsieniečiams kreipiantis dėl nacionalinės vizos ar leidimo laikinai gyventi Lietuvoje išdavimo.

Užsienietis, pateikdamas prašymą dėl nacionalinės vizos išdavimo darbo įmonėje, kuri yra įtraukta į patvirtintų įmonių sąrašą, pagrindu, pateikia mažiau dokumentų, t. y. nereikia pateikti leidimo dirbti, darbo sutarties, kvalifikaciją bei pakankamų lėšų turėjimą patvirtinančių dokumentų.

Jeigu įmonė įtraukta į patvirtintų įmonių sąrašą, leidimas laikinai gyventi gali būti išduodamas užsieniečiui, kuriam taikomas bevizis režimas arba jis turi pilietybę valstybės, kuriai Lietuva taiko nacionalinių vizų išdavimo lengvatas (Baltarusijos Respublika) ir kuris ketina dirbti pagal darbo sutartį, kai pateikiama darbdavio informacija apie užsieniečio turimą kvalifikaciją ir jos atitiktį darbo vietai arba ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius penkerius metus.

Šiuo metu į patvirtintų įmonių sąrašą yra įtrauktos 584 įmonės.

Pranešimai apie pasikeitusius užsieniečių duomenis bus teikiami tik per MIGRIS

 

Artimiausiu metu Migracijos departamentas savo klientams pristatys dar vieną elektroninę paslaugą – užsieniečiai, turintys leidimus gyventi, pranešimus apie pasikeitusius duomenis ir ūkio subjektai pranešimus apie užsieniečius galės teikti tik per Lietuvos migracijos informacinę sistemą (MIGRIS). Pranešimus klientai galės pateikti adresu www.migracija.lt, pasirinkę atitinkamą skiltį.

Migracijos departamentas primena, kad užsienietis, turintis leidimą gyventi, ne vėliau kaip per 7 dienas Migracijos departamentui turi pranešti, jeigu:

1) jis pakeičia asmens tapatybę ar pilietybę patvirtinančius dokumentus;

2) pasikeičia jo šeiminė padėtis;

3) jis pakeičia gyvenamąją vietą;

4) pasikeičia Juridinių asmenų registre įregistruoto privačiojo juridinio asmens (toliau – įmonė) arba užsienio valstybėje įsteigtos įmonės filialo ar atstovybės buveinės adresas, kai leidimas laikinai gyventi jam išduotas kaip ketinančiam užsiimti teisėta veikla Lietuvoje ar kaip perkeliamam įmonės viduje vadovauti priimančiajai įmonei ar jos struktūriniam padaliniui;

5) jis pateikia prašymą būti priimtas į kitos mokslo ir studijų institucijos lygiavertę studijų programą arba į doktorantūrą, kai leidimas laikinai gyventi jam išduotas kaip priimtam studijuoti į mokslo ir studijų instituciją pagal studijų programą (programas) arba į doktorantūrą.

Tokia pareiga užsieniečiui yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“.

Ne vėliau kaip per 7 dienas informuoti Migracijos departamentą apie užsienietį privalo ir:

1) darbdavys – apie darbo sutarties su užsieniečiu, turinčiu nacionalinę vizą ar leidimą laikinai gyventi, nutraukimą, apie užsieniečio neatvykimą ar neįdarbinimą, jeigu nuo darbdavio nurodytos dienos, kai užsienietis turėjo atvykti į Lietuvos Respubliką, praėjo daugiau kaip 10 dienų, arba apie leidimą laikinai gyventi turinčio užsieniečio, priimto dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, darbo užmokesčio dydžio sumažėjimą, jeigu darbo užmokesčio dydis tampa mažesnis, negu nustatytas minėto įstatymo 441 straipsnio 1 dalies 1 ar 3 punkte;

2) švietimo įstaiga ar priimantysis subjektas – apie užsieniečio, turinčio nacionalinę vizą ar leidimą laikinai gyventi, mokymosi, studijų, stažuotės, kvalifikacijos tobulinimo ar savanoriškos veiklos nutraukimą ar apie užsieniečio neatvykimą, jeigu nuo švietimo įstaigos arba priimančiojo subjekto nurodytos dienos, kai užsienietis turėjo atvykti į Lietuvos Respubliką, praėjo daugiau kaip 10 dienų.

Migracijos departamentas kviečia klientus sekti naujienas įstaigos interneto svetainėse www.migracija.lrv.lt ir www.migracija.lt.

Migracijos departamento informacija

Renginių kalendorius

Šiuo metu artėjančių renginių nėra.
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  Įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  Kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  Paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamasis būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba
Skip to content