Siunčiama nuotrauka

Kvietimas bendruomeninėms, religinėms, nevyriausybinėms organizacijoms teikti paraiškas

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS KAUNO MIESTO SAVIVALDYBEI PAGAL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĘ „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“

 

Kviečiame teikti paraiškas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonei „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

Paraiškos ir kiti dokumentai priimami nuo 2019 m. liepos 8 d.  iki  2019 m. rugpjūčio 8 d.

  1. užpildytas paraiškos ir paraiškos dokumentų originalas turi būti siunčiami paštu arba pristatomi į vietą adresu: Kauno miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyris, Laisvės al. 96 (6 darbo vieta), užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti užrašas „Paraiška“, Programos pavadinimas „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, nurodytas seniūnijos pavadinimas, kuriai teikiama paraiška, pareiškėjo pavadinimas.
  2. Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti kompiuteriu, lietuvių kalba, atspausdinti ir kartu su pridedamais dokumentais susegti į lengvai išardomus segtuvus. Paraiškos dokumentai negali būti įrišti spiraliniu ar terminiu būdu, įdėti į įmautes. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka. Ranka užpildytos paraiškos nebus priimamos.

Galutinis paraiškų pateikimo terminas Kauno miesto savivaldybei yra 2019 m. rugpjūčio 8 d.

Daugiau informacijos nuorodoje:

http://www.kaunas.lt/nevyriausybines-organizacijos/programa-remti-bendruomenine-veikla-savivaldybese/

Konsultacijas dėl sutarčių, sąmatų  ir ataskaitų pildymo teikia:

Plėtros programų ir investicijų skyriaus specialistės Greta Jorudaitė, el.p. greta.jorudaite@kaunas.lt, tel. (8 37) 42 29 14 ir Evelina Revuckaitė, el. p. evelina.revuckaite@kaunas.lt,  tel. (8 37) 42 41 06, mob. tel. 8 698 47720.

 

Skip to content