Informacija apie rekonstruojamą sveikatinimo, kultūros ir užimtumo kompleksą Perkūno al. 5, Kaune

INFORMACIJA apie rekonstruojamo sveikatinimo, kultūros ir užimtumo komplekso Perkūno al. 5, Kaune, atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas: Kauno miesto savivaldybės administracija, įm. kodas 188764867, Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas, tel. (8-37) 422608, (8-800) 20000, faks. 8-37 425 452, el. p. info@kaunas.lt.

PŪV pavadinimas: Rekonstruojamas sveikatinimo, kultūros ir užimtumo kompleksas Perkūno al. 5, Kaune.

PŪV vieta: Kauno miestas, Žaliakalnio seniūnija, Perkūno al. 5, Kaunas.

Atrankos išvada: Planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, Aplinkos apsaugos agentūros 2017-05-17 d. raštas Nr. (28.2)-A4-5185.

Susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima pas užsakovą: Kauno miesto savivaldybės administracija (kontaktiniai duomenys nurodyti aukščiau).

Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, http://gamta.lt: Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8-70) 662 008, el. p. aaa@aaa.am.lt

Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir su atrankos dokumentais per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos galima: atsakingoje institucijoje – Aplinkos apsaugos agentūroje (kontaktiniai duomenys nurodyti aukščiau) ir UAB „Infraplanas“, Donelaičio g. 55–2, LT-44245 Kaunas, tel. (8-37) 407 548, el. p. info@infraplanas.lt., www.infraplanas.lt.

 

UAB „Infraplanas“ informacija

Skip to content