Informacija apie Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimą

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. A-2902 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ projektų, įgyvendinamų Kauno miesto savivaldybės Žaliakalnio seniūnijoje ir finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo“, patvirtintas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ projektų, įgyvendinamų Kauno miesto savivaldybės Žaliakalnio seniūnijoje ir finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašas:

  1. Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos projektas „Žaliakalnio gyvenamosios bendruomenės savarankiškumo skatinimas – 6480 Eur.
  2. Onkologinėmis ligomis sergančių moterų draugijos „Eivana“ projektas „Bendrystė reikalinga kaip oras“ – 2015 Eur.
  3. Motinos ir vaiko paramos-labdaros fondo „Aušta“ projektas „Žaliakalnio gyvenamosios bendruomenės stiprinimas“ – 6248,80 Eur.
  4. VšĮ „Pelėdų kava“ projektas „Žaliakalnio bendruomenės ryšių stiprinimas COVID sąlygomis per kūrybines dirbtuves“ – 2130,78 Eur.

Visą informaciją galite rasti:

http://www.kaunas.lt/nevyriausybines-organizacijos/programa-remti-bendruomenine-veikla-savivaldybese/ , skiltis REZULTATAI

Skip to content