Siunčiama nuotrauka

Dėl žaliųjų atliekų

Informuojame, kad žaliosios atliekos iš fizinių asmenų (gyventojų), daugiabučių bendrijų, sodininkų bendrijų priimamos nemokamai.

Žaliųjų atliekų surinkimo aikštelės adresas Nemajūnų g. 15A.

Taip pat primename, kad teritorijų naudotojai privalo nuolat užtikrinti švarą ir tvarką jiems priskirtose teritorijose:

  1. valyti ir prižiūrėti kiemus, sklypus, gatves, šaligatvius ir kitas jiems priskirtas teritorijas, surinkti ir išvežti šiukšles ir atliekas;
  2. Komunalinių atliekų turėtojai žaliąsias atliekas privalo atskirti nuo kitų komunalinių atliekų jų susidarymo vietoje:
  3. Komunalinių atliekų turėtojai gali žaliąsias atliekas (šakas, lapus, nupjautą žaliųjų vejų žolę) kompostuoti kompostavimo įrenginyje, savo privačioje valdoje specialiai tam skirtoje vietoje ar bendruose kelių individualių namų valdų kompostavimo įrenginiuose kartu su kitomis rekomenduojamomis kompostuoti atliekomis.
  4. Komunalinių atliekų turėtojai, kurie neturi galimybių kompostuoti atliekų individualių namų valdų teritorijose, atskirtas žaliąsias atliekas:

4.1. pristato į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę (iš komunalinių atliekų turėtojų (fizinių asmenų) kompostuoti tinkamos atliekos priimamos nemokamai);

4.2. pristato į artimiausią DGASA (didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę) (nemokamai iš vieno atliekų turėtojo (fizinio asmens) priimama ne daugiau kaip 0,5 kub. m);

4.3. atskirai surinktas žaliąsias atliekas meta į tam skirtus surinkimo konteinerius, kuriuos už papildomą mokestį išveža atliekų tvarkytojas sutartyje su atliekų turėtoju nustatyta tvarka.

  1. Miesto daugiabučių namų teritorijų priežiūros metu susidarančias žaliąsias atliekas daugiabučių namų gyventojai nemokamai gali pristatyti į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę arba už papildomą mokestį perduoti atliekų tvarkytojui.
  2. Kitų bendrojo naudojimo teritorijų priežiūros metu susidarančias žaliąsias atliekas miestą tvarkančios įmonės gali pristatyti į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę.
  3. Griežtai draudžiama žaliąsias atliekas mesti į komunalinių atliekų ar kitus tam nepritaikytus konteinerius.

 

Skip to content