Siunčiama nuotrauka

Dėl Rimties skersgatvio geografinių charakteristikų pakeitimo

Informuojame apie pradedamą rengti Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektą ,,Dėl Rimties skersgatvio geografinių charakteristikų pakeitimo“. Vadovaujantis Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitų tvarkos aprašo (toliau – Aprašo), patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ 32 punktu, skelbiame viešai seniūnijos internetinėje svetainėje.

Kauno m. tarybos sprendimo projektas (PDF)

Skip to content