Siunčiama nuotrauka

Dėl projektų įgyvendinimo

Informuojame, kad vykdant Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ pasirašytos valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartys ir skirtos lėšos projektų įgyvendinimui:

1. Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyriaus projektui „Savanorystės ir savipagalbos grupių skatinimas ir ruošimas Centro seniūnijos bendruomenėje“ . Finansuojama suma 6402,50€.
2. Rotušės aikštės draugijos projektui „Šv. Mikalojaus dienos šventė“. Finansuojama suma 6453,52€.
3. Judėjimo „Stabdyk nusikalstamumą“ Kauno regiono skyriaus projektui „Kaunas-saugus miestas“ . Finansuojama suma 1135,00€.

Informacija apie projektų metu vykdomas veiklas bus skelbiama Centro seniūnijos internetiniame puslapyje ir skelbimų lentoje.

Skip to content