Siunčiama nuotrauka

DĖL NUMERIŲ PASTATO RAUDONDVARIO PL. 99D PATALPOMS SUTEIKIMO

Informuojame apie pradedamą rengti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą ,,Dėl numerių pastato Raudondvario pl. 99D patalpoms suteikimo“. Projekto rengimo tikslas – suteikti adresus Raudondvario pl. 99D nesuteiktoms patalpoms Nr. 1, 2, 3, 4, 5 adresus. Vadovaujantis Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitų tvarkos aprašo (toliau – Aprašo), patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ 38  punktu, informacija skelbiama viešai.

 

Įsakymo projektas (PDF)

Skip to content