Siunčiama nuotrauka

Dėl numerio adreso objektui keitimo

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio  27 punktu, Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo, apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdamas į Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 22 d. įsakymą Nr. A-135 „Dėl įgaliojimų suteikimo Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Viliui Šiliauskui“:

  1. K e i č i u numerį adreso objektui pagal priedas.
  2. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, įgaliotas administracijos direktoriaus

Vilius Šiliauskas

 

Skip to content