Siunčiama nuotrauka

Dėl Kauno miesto savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, informuojame, kad ketinama organizuoti Kauno miesto savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 10 d. sprendimu Nr. T-634 „Dėl Kauno miesto savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo“ (toliau – Specialusis planas) keitimą.

Skelbiame Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektą „Dėl Kauno miesto savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo“

(toliau – sprendimo projektas) ir kitus su šiuo klausimu susijusius dokumentus.

Planavimo (keitimo) tikslas:

1) nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo aglomeracijos teritorijas;

2) nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros teritorijas ir plėtros kryptis;

3) nurodyti infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą ir eiliškumą) ir finansavimą siekiant, kad visi gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir individualiai tvarkyti nuotekas.

Informuojame, kad susipažinti su sprendimo (ir planavimo tikslų) projektu, siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima darbo valandomis iki 2020 m. birželio 30 d. (ne mažiau kaip 10 darbo dienų) adresu: Kauno miesto savivaldybė, Laisvės al. 96, 44251 Kaunas, 514 kab., kreiptis į Miesto tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotoją Jolantą Miliauskienę, tel. (8 37)  42 46 45. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti el. paštu jolanta.miliauskiene@kaunas.lt arba šio skyriaus el. paštu  miesto.tvarkymo.skyrius@kaunas.lt .

 

Tarybos sprendim projekt spec plano keitimo(PDF)

Skip to content