Siunčiama nuotrauka

DĖL KAUNO MIESTO MIKRORAJONŲ ŠILUMOS TIEKIMO SPECIALIOJO PLANO ATNAUJINIMO

Kauno miesto savivaldybės taryba  nusprendė:

  1. Pradėti Kauno miesto mikrorajonų šilumos tiekimo specialiojo plano atnaujinimą.
  2. Nustatyti Kauno miesto šilumos ūkio planavimo tikslus:

2.1. įgyvendinant Nacionalinėje energetikos nepriklausomybės strategijoje, Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros programoje, Nacionaliniame oro taršos mažinimo plane nustatytus tikslus, sprendinius ir priemones, suformuoti ilgalaikes savivaldybės šilumos ir vėsumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų, patikimą ir nepertraukiamą šilumos ir vėsumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis ir poveikiu aplinkai, prioritetą teikiant ekologiškų energijos išteklių panaudojimui;

2.2. suderinti valstybės, savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus aprūpinant vartotojus šiluma ir vėsuma mažiausiomis sąnaudomis ir poveikiu aplinkai;

2.3. reglamentuoti aprūpinimo šiluma ir (ar) vėsuma būdus ir (arba) naudotinas kuro ir energijos rūšis šilumos ir (ar) vėsumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose;

2.4. numatyti preliminarias investicijų apimtis, finansavimo poreikį ir finansavimo šaltinius šilumos ir (ar) vėsumos ūkio plėtrai ir modernizavimui.

  1. Įpareigoti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorių organizuoti Kauno miesto mikrorajonų šilumos tiekimo specialiojo plano atnaujinimą.

Tarybos sprendimas (PDF)

Skip to content