Siunčiama nuotrauka

Dėl įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą

Nuo 2018 m. sausio 1 d., įsigaliojus Lietuvos respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo Nr. VIII-840 pakeitimo įstatymui, asmenys kurie iki šio įstatymo įsigaliojimo buvo įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, per 3 mėnesius privalo deklaruoti savo gyvenamąją vietą arba seniūnijai  (pagal faktinę gyvenamąją vietą) pateikti prašymą įtraukti juos į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.

Informuojame, kad  asmuo teikiantis prašymą dėl  įtraukimo gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, negali turėti patalpų ar pastatų tos savivaldybės teritorijoje, nurodyti savo socialinius, ekonominius ar asmeninius interesus toje savivaldybėje, bei kartu su kita būtina informacija nurodę savo faktinės gyvenamosios vietos adresą, bus įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą toje savivaldybėje 12-ai mėnesių.

 

Skip to content