Siunčiama nuotrauka

DEKLARAVIMAS

DEKLARAVIMAS
 Gyvenamosios vietos deklaravimas

Paslaugos
aprašymas
Savo gyvenamąją vietą deklaruoja piliečiai, kurie įstatymų nustatyta tvarka privalo ją deklaruoti. Nepilnamečių asmenų gyvenamąją vietą deklaruoja jų tėvai, įtėviai, globėjai.
Gyvenamąją vietą privalo deklaruoti šie asmenys:
1. Lietuvos Respublikos piliečiai, atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ilgiau kaip 183 dienoms per metus, keičiantys gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui;
2. Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ilgiau kaip tris mėnesius per pusę metų ir Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties” nustatyta tvarka įgiję teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, keičiantys gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui;
3. leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje turintys užsienio valstybių, ne Europos Sąjungos valstybių narių ar ne Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių (toliau – kitų užsienio valstybių), piliečiai ir asmenys be pilietybės, atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ar keičiantys gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje arba išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui;
4. asmenys, kurie neturi Lietuvos Respublikos piliečio pase ar leidime nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje įrašo apie gyvenamąją vietą ir kurių duomenys apie gyvenamąją vietą iki Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo įsigaliojimo dienos nebuvo įrašyti gyvenamosios vietos duomenų apskaitos dokumentuose.
Aprašymas interesantui Reikalingi dokumentai:
1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
2. Vaikų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
3. Globą arba atstovavimą patvirtinantys dokumentai;
4. Dokumentai, patvirtinantys nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą.
5. Gyvenamosios vietos deklaracija, pildoma asmeniui pakeitus gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką (pildomas vietoje).
Reglamentuojantys teisės aktai Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. (29)4R-18 “Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo” (Žin. 2008 Nr.44-1673)
Prašymo forma Prašymas

Gyvenamosios vietos deklaravimas išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui

Paslaugos aprašymas Asmenys, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui, privalo per 7 darbo dienas iki išvykimo deklaruoti gyvenamosios vietos pakeitimą. Nepilnamečių vaikų išvykimą deklaruoja tėvai, įtėviai, globėjai.
Aprašymas interesantui Reikalingi dokumentai:1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
2. Vaikų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
3. Globą arba atstovavimą patvirtinantys dokumentai;
4. Gyvenamosios vietos deklaracija, pildoma asmeniui išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui (pildoma vietoje).
Reglamentuojantys teisės aktai Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. (29)4R-18 “Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo” (Žin. 2008 Nr.44-1673)
Prašymo forma Prašymas

Gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaita

Paslaugos aprašymas Į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą įtraukiamas gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje nedeklaravęs asmuo, kuris neturi gyvenamosios patalpos arba dėl kitų objektyvių priežasčių Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka negali deklaruoti gyvenamosios vietos. Išnykus šioms priežastims, asmuo privalo deklaruoti savo gyvenamąją vietą teisės aktų nustatyta tvarka.
Nepilnamečiai vaikai taip pat gali būti įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, jei bent vienas iš tėvų yra įtrauktas į apskaitą.
Aprašymas interesantui Reikalingi dokumentai:
1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
2. Vaikų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
3. Globą arba atstovavimą patvirtinantys dokumentai;
4. Prašymas (pildomas vietoje).
Reglamentuojantys teisės aktai Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. 1V-48 “Dėl Gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo taisyklių ir Gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos taisyklių patvirtinimo” (Žin. 2007 Nr. 18-672)
Prašymo forma Prašymas

Elektroniniu būdu galima deklaruoti :
1. Gyvenamąją vietą, asmeniui išvykstant iš LR ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui.
2. Gyvenamąją vietą, asmeniui pakeitus gyvenamąją vietą LR ar atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką.
3. Gauti LR Gyventojų registro tarnybos pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą ar šeimyninę padėtį.

Kauno miesto ir rajono migracijos poskyriai yra apjungti į vieną Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos skyrių (Chemijos g. 4B, Kaunas; el. p. kaunovpk.ms@policija.lt).
Asmens tapatybės korteles ir Lietuvos Respublikos pasus gyventojai gali išsiimti arba pasikeisti Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos skyriaus šiuose Pasų poskyrio priimamuosiuose:

Baltų pr. 143, Kaunas
Darbo laikas:
Pirmadienį – 8:00¬12:00 ¬ 12:45¬17:00;
Antradienį – 8:00¬12:00 ¬ 12:45¬18:00;
Trečiadienį – 8:00¬12:00 ¬ 12:45¬17:00;
Ketvirtadienį – 8:00¬12:00 ¬ 12:45¬18:00;
Penktadienį – 8:00¬12:00 ¬ 12:45¬15:45.
Telefonai pasiteirauti:
Dokumentų priėmimas ¬ tel. 30 35 83; 30 35 89; 30 35 84; 30 35 80;
Asmens dokumentų išdavimas, tel. 30 35 81.
Pastaba. Mėnesio pirmą trečiadienį interesantai priimami: 8:00-12:00¬12:45¬1500.

Taikos pr. 113B, Kaunas
Darbo laikas:
Pirmadienį – 8:00¬12:00 ¬ 12:45¬17:00;
Antradienį – 8:00¬12:00 ¬ 12:45¬18:00;
Trečiadienį – 8:00¬12:00 ¬ 12:45¬17:00;
Ketvirtadienį – 8:00¬12:00 ¬ 12:45¬18:00;
Penktadienį – 8:00¬12:00 ¬ 12:45¬15:45.
Telefonai pasiteirauti:
Dokumentų priėmimas ¬ tel. 30 38 82; 30 38 84; 30 38 86;
Asmens dokumentų išdavimas ¬ tel. 30 38 85.
Pastaba. Mėnesio pirmą trečiadienį interesantai priimami: 8:00-12:00¬12:45¬1500.

Kęstučio g. 42, Kaunas
Darbo laikas:
Pirmadienį – 8:00¬12:00 ¬ 12:45¬17:00;
Antradienį – 8:00¬12:00 ¬ 12:45¬18:00;
Trečiadienį – 8:00¬12:00 ¬ 12:45¬17:00;
Ketvirtadienį – 8:00¬12:00 ¬ 12:45¬18:00;
Penktadienį – 8:00¬12:00 ¬ 12:45¬15:45.
Telefonai pasiteirauti:
Dokumentų priėmimas ¬ tel. 30 30 71; 30 30 73; 30 30 74; 30 30 72;
Asmens dokumentų išdavimas ¬ tel. 30 31 01.
Pastaba. Mėnesio pirmą trečiadienį interesantai priimami: 8:00-12:00¬12:45¬1500.

V.Putvinskio g. 14, Kaunas
Darbo laikas:
Pirmadienį – 8:00¬12:00 ¬ 12:45¬17:00;
Antradienį – 8:00¬12:00 ¬ 12:45¬18:00;
Trečiadienį – 8:00¬12:00 ¬ 12:45¬17:00;
Ketvirtadienį – 8:00¬12:00 ¬ 12:45¬18:00;
Penktadienį – 8:00¬12:00 ¬ 12:45¬15:45.
Telefonai pasiteirauti:
Dokumentų priėmimas ¬ tel. 30 33 00; 30 33 25;
Asmens dokumentų išdavimas ¬ tel. 30 39 76.
Pastaba. Mėnesio pirmą trečiadienį interesantai priimami: 8:00-12:00¬12:45¬1500.

Lietuvos Respublikos pilietybės, sertifikatų tvarkymo, užsieniečių teisinės padėties klausimais interesantai priimami:
Chemijos 4B, Kaunas
Darbo laikas:
Pirmadienį – 8:00¬12:00 ¬ 12:45¬17:00;
Antradienį – 8:00¬12:00 ¬ 12:45¬18:00;
Trečiadienį – 8:00¬12:00 ¬ 12:45¬17:00;
Ketvirtadienį – 8:00¬12:00 ¬ 12:45¬18:00;
Penktadienį – 8:00¬12:00 ¬ 12:45¬15:45.
Telefonai pasiteirauti:
LR pilietybės, sertifikatų tvarkymo klausimais ¬ tel. 30 37 85; 30 37 81; 30 37 80;
Užsieniečių reikalų poskyris ¬ tel. 30 32 52; 30 32 47.
Pastaba. Mėnesio pirmą trečiadienį interesantai priimami: 8:00-12:00¬12:45¬1500.

Renginių kalendorius

Šiuo metu artėjančių renginių nėra.
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  Įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  Kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  Paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamasis būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba
Skip to content