Siunčiama nuotrauka

SUDAROMA KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBA!!!

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-55 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ patvirtinti Kauno miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos (toliau – Taryba) nuostatai (toliau – Nuostatai). Tarybą iš 22 narių 3 metų laikotarpiui sudaro Savivaldybės taryba. Taryboje seniūnijos bendruomeninių organizacijų interesus atstovaus po vieną atstovą iš seniūnijos.

Atsižvelgdami į šiuose Nuostatuose numatytą Tarybos sudarymo tvarką, kviečiame Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) Centro seniūnijos bendruomenines organizacijas deleguoti atstovus į šią tarybą.

Bendruomeninė organizacija, turinti teisę deleguoti savo narį į Bendruomeninių organizacijų tarybą, turi atitikti šiuos Bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje ir Vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 13 dalyje nustatytus kriterijus:
1) teisinė forma – asociacija;
2) steigėjai ir nariai – gyvenamosios vietovės bendruomenės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai (jų atstovai) (t. y. savivaldybės gyvenamosios vietovės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai, susieti bendrais gyvenimo kaimynystėje poreikiais ir interesais);
3) paskirtis – per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje.
Jeigu organizacija neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų, organizacija neturi teisės dalyvauti deleguojant atstovus į Tarybą, o jos pasiūlymai dėl kandidatų laikomi negaliojančiais.

Prašome Centro seniūnijos Bendruomenines organizacijas teikti pasiūlymus bei juos lydinčius dokumentus (registravimo pažymėjimą, narių sąrašus, nuostatus) iki 2019 metų kovo mėnesio 28 dienos.

Centro seniūnijos atstovą rinksime iš pasiūlytų kandidatų Išplėstinės seniūnaičių sueigos metu.

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATAI

Skip to content