Šaukiama išplėstinė seniūnaičių sueiga

Žaliakalnio seniūnijos Išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininkė, vadovaudamasi Kauno miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų, patvirtintų 2017 m. liepos 11 d. sprendimu Nr. T-438, 11.4 punktu,

š. m. rugpjūčio 28 d. 15.00 val. šaukia Žaliakalnio seniūnijos išplėstinę seniūnaičių sueigą.

Darbotvarkėje –  Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kauno miesto savivaldybėje, pateiktų projektų paraiškų Žaliakalnio seniūnijos gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti vertinimas.

Skip to content