Siunčiama nuotrauka

Centro seniūnijos seniūnaičių ir išplėstinė seniūnaičių sueiga

CENTRO SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIŲ IR IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS

DARBOTVARKĖ

2020 m. vasario 12 d. (trečiadienis) 15:30 val.,

Šv. Gertrūdos g. 7, Kaunas, Centro seniūnija

 

Darbo reglamentas (Kauno miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų 13 p.):

  • klausimo pristatymui – iki 5 minučių;
  • seniūno ir seniūnaičio nuomonei pareikšti – iki 2 minučių;
  • kitų sueigos dalyvių nuomonei pareikšti – iki 1 minutės.

Prireikus sueigos pirmininkas gali nustatyti kitokią klausimo pristatymo ar nuomonės pareiškimo trukmę.

Eil. Nr. Svarstomas klausimas Pranešėjas
1. Dėl Centro seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos ir veiklos plano projekto (Vietos savivaldos įstatymo 32 str. 6 p., 35 str. 1 d.).

Seniūnas

Marius Švaikauskas

2. Dėl seniūnaičių praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitų ir veiklos krypčių kitiems kalendoriniams metams (Vietos savivaldos įstatymo 34 str. 1d. 6p.). Išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininkė Ernesta Ranusienė
3 Dėl Centro seniūnijos bendruomenei aktualių klausimų (dėl 2019-10-29 vykusio pasitarimo su Kauno miesto savivaldybės administracija).

Seniūnas

Marius Švaikauskas

4 Dėl Juozo Naujalio muzikos gimnazijos iniciatyvos. Kauno J. Naujalio muzikos gimnazijos pavaduotojas ūkiui A. Stankevičius
5. Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo.

Seniūnas

Marius Švaikauskas

6. Kiti klausimai:

 

Į Centro seniūnijos seniūnaičių sueigą kviečiami: Centro seniūnijos seniūnaičiai, Išplėstinės seniūnaičių sueigos nariai bei bendruomeninių organizacijų atstovai.

 

 

Centro seniūnas                                                                                                     Marius Švaikauskas

Skip to content