Siunčiama nuotrauka

Daugiabučių gyvenamųjų namų priešgaisrinės saugos atmintinė

Daugiabučių gyvenamųjų namų valdymą, priežiūrą, statybos, remonto darbus bei rekonstravimą reglamentuoja platus teisės aktų, nutarimų ir įstatymų sąrašas. Tačiau norėtume atkreipti Jūsų dėmesį į Bendrąsias gaisrinės saugos taisykles, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus, kuriose teigiama, jog daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose draudžiama:

Ø   užkalti, užgriozdinti ar užkrauti įvairiomis medžiagomis ir įrenginiais balkonus, lodžijas, liukus, angas ir kitus evakuacinius išėjimus, skirtus žmonėms patekti į gretimas namo sekcijas bei aukštus;

Ø   įstiklinti arba užmūryti oro zonas nuo dūmų apsaugotose laiptinėse;

Ø   rakinti aukštų holų, bendro naudojimo koridorių ir evakuacinių laiptinių duris, išskyrus duris, turinčias stacionarų atrakinimo iš vidaus įrenginį;

Ø   gadinti arba ardyti esamus gaisrinės automatikos ir vidaus priešgaisrinio vandentiekio įrenginius;

Ø   rūsiuose įrengtuose sandėliuose laikyti suslėgtųjų dujų balionus, ypač degius, labai degius ir degius skysčius, sprogstamąsias medžiagas;

Ø   rūsiuose naudoti atvirą ugnį;

Ø   savavališkai rūsiuose įrengti sandėlius, užtverti rūsio patalpas ir praėjimus.

NEPAMIRŠKITE, kad šašlykines, kepsnines, buitines krosneles naudoti leidžiama ne arčiau kaip 6 m nuo statinių ir kitų degių daiktų ar medžiagų. Naudoti atvirą ugnį gyvenamųjų namų balkonuose, lodžijose draudžiama.

Kauno priešgaisrinės valdybos informacija  

Skip to content