Informuojame, kad Kauno mieste piniginė socialinė parama įstatymų nenustatytais atvejais skiriama ne trumpiau kaip 12 mėnesių Kauno mieste gyvenamąją vietą deklaravusiems ir Kauno mieste faktiškai gyvenantiems vieniems ar bendrai gyvenantiems asmenims, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos įstatymų nenustatytais atvejais skyrimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. T-290 „Dėl Piniginės socialinės paramos įstatymų nenustatytais atvejais skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pažymime, kad piniginės socialinės paramos įstatymų nenustatytais atvejais skyrimo rūšys Kauno mieste yra šios:

  1. vienkartinė pašalpa, kuri gali būti skiriama šiais atvejais:

1.1. šalpos senatvės pensininkams;

1.2. asmenims, grįžusiems iš laisvės atėmimo vietų, psichologinės socialinės reabilitacijos įstaigų;

1.3. asmenims būtinų dokumentų tvarkymui apmokėti;

1.4. sulaukusiems 100 metų asmenims;

  1. tikslinė pašalpa, kuri gali būti skiriama šiais atvejais:

2.1. neįgaliesiems;

2.2. asmenims jų sunkios ligos atveju;

2.3. asmenims, nukentėjusiems nuo gaisrų, stichinių nelaimių;

2.4. pilnamečiams tėvų netekusiems ir besimokantiems asmenims, kuriems įstatymų nustatyta tvarka nebuvo nustatyta globa (rūpyba);

  1. sąlyginė pašalpa, kuri gali būti skiriama šiais atvejais:

3.1. asmenims, auginantiems vaikus, kuriems kriziniu laikotarpiu buvo teiktos socialinės paslaugos laikino gyvenimo namuose;

3.2. asmenims, turintiems būsto išlaikymo skolų;

  1. periodinė pašalpa, kuri gali būti skiriama asmenims kreditui, paimtam daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms mokėti, mirus būsto savininkui.
Skip to content