Pratęsiamas paraiškų daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) teikimo terminas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu pratęsiamas terminas teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą – jos bus priimamos iki 2021 m. birželio 1 d.

Kvietime buvo skelbta, kad paraiškas galima teikti iki š. m. kovo 1 d. Terminas pratęstas, atsižvelgus į didelį daugiabučių namų gyventojų susidomėjimą ir ilgesnius sprendimų priėmimo terminus karantino metu.

Pagal paskelbtą kvietimą paraiškas gali teikti savivaldybės, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojai bei savivaldybės paskirti energinio efektyvumo didinimo programos administratoriai.

Šis kvietimas, numatytas 150 mln. eurų investicijų sumai, bei 50 mln. eurų sumai, skirtai valstybės paramai teikti. Valstybės parama skiriama visoms daugiabučio namo renovacijos projekto parengimo, administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidoms padengti bei kompensuoti 30 proc. investicijų, tenkančių energiją taupančių priemonių įgyvendinimui. Papildomai teikiama 100 proc. parama mažas pajamas turintiems gyventojams, padengiant visas jiems tenkančias išlaidas, susijusias su namo renovacijos projekto įgyvendinimu.

Kvietime nustatytas reikalavimas – didesniuose kaip 1500 m2 ploto daugiabučiuose namuose įrengti saulės jėgaines, gaminančias elektrą namo bendrojo naudojimo reikmėms. Šis reikalavimas taikomas,  jei daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas pradėtas rengti po 2020 m. vasario 5 d. ir jei daugiabutyje name yra techninės galimybės saulės elektrinei įrengti.

Be to, sudaryta daugiau galimybių daugiabučiui namui būti nepriklausomam nuo išorinių energijos tiekėjų ir energiją šilumai bei karštam vandeniui gamintis naudojant šilumos siurblius, saulės kolektorius ar kitus atsinaujinančios energijos įrenginius. Tokiems projektams ir priemonėms gali būti skiriama papildoma 30 proc. parama iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos administruojamos Klimato kaitos programos.

Sprendimas dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) turi būti priimtas ne mažesne kaip 55 proc. butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma.

Paraiškos teikiamos VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai (paraiškos priimamos visuose BETA regioniniuose padaliniuose) tiesiogiai arba naudojantis pašto ir pasiuntinių teikiamomis paslaugomis.

Skip to content