2019 m. finansuojami projektai

  • Bendrosios gyventojų kultūros ugdymo srities prioritetų „ Įtraukios kultūros skatinimas“,  „Tarptautiniai tęstiniai miesto įvaizdį kuriantys renginiai“ ir „Projekto „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ įgyvendinimas“ projektų, finansuojamų Kauno miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, sąrašas. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 22 d. įsakymu  A-1022

 

 

Skip to content