Asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa

1. Ar Jums patogus nustatytas asmenų aptarnavimo laikas?

2. Dėl kokių klausimų sprendimų kreipėtės (galite pasirinkti kelis variantus)?

3. Ar paslauga (-os) buvo suteikta laiku, nustatytais terminais?

4. Kaip dažnai per pastaruosius vienerius metus Jūs kreipėtės dėl paslaugos (-ų) suteikimo?

5. Kokiu būdu kreipėtės?

6. Jei buvote atvykęs, kiek laiko teko laukti, kol būsite aptarnauti?

7. Jus aptarnavo/bendravote su:

8. Ar buvo suteikta informacija apie rūpimo klausimo nagrinėjimo eigą?

9. Kaip vertinate Jus aptarnavusių darbuotojų elgesį priėmimo metu?

10. Ar naudojatės (ir jei taip) kaip vertinate elektroniniu būdu teikiamas paslaugas?

11. Kaip vertinate informacijos teikimą telefonu (skambinant tiesiogiai į padalinius)?

12. Kaip vertinate interneto svetainėje www.kaunas.lt teikiamos informacijos naudingumą ir išsamumą?

13. Jūsų pastabos ir pasiūlymai. Ko pasigedote?
Skip to content