Mišrių komunalinių atliekų tvarkymas

Kauno miesto teritorijoje mišrias komunalines atliekas surenka ir tvarko atliekų tvarkymo bendrovė UAB „Kauno švara“.

Komunalinių atliekų turėtojai privalo vadovaudamiesi  Nekilnojamojo turto objektų, kurių savininkas arba įgaliotas asmuo privalo mokėti nustatytą įmoką arba sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį, rūšių sąrašu, sudaryti sutartis su komunalinių atliekų tvarkytoju ir visiškai ir laiku atsiskaityti už atliekų tvarkymą. Atliekų turėtojai (nekilnojamojo turto objektų savininkai arba įgalioti asmenys), nesudarę sutarčių su komunalinių atliekų tvarkytoju, privalo mokėti Savivaldybės tarybos patvirtintą įmoką už atliekų tvarkymą pagal atliekų susikaupimo normą, susietą su naudingo būsto ploto kvadratūra;

Komunalinės atliekos – buitinės (buityje susidarančios) atliekos ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas.

Mišrios komunalinės atliekos – po rūšiavimo likusios buitinės atliekos, kurias sudaro:

svara

  • Sauskelnės, panaudotos higienos priemonės;
  • Popieriniai rankšluosčiai;
  • Popierinės staltiesėlės (servetėlės);
  • Tualetinis popierius (bet ne kartotinis rulonas);
  • Vienkartinės nosinės;
  • Pelenai (šalti);
  • Maisto atliekos (netinkamos kompostuoti);
  • Panaudoti dantų šepetėliai, virtuvinės, dušo kempinės, skutimosi peiliukai.

PASTABA. Buityje susidarančių mišrių komunalinių atliekų (po rūšiavimo likusių buitinių atliekų) sąrašas yra informacinio pobūdžio ir nenustato galutinio atliekų sąrašo.

Į mišrių komunalinių atliekų konteinerius negalima mesti žolės, karštų pelenų, statybinių, pakuočių, pavojingų, elektros ir elektroninės įrangos atliekų. Šie konteineriai skirti tik toms atliekoms, kurių negalima perdirbti ar pakartotinai panaudoti, todėl šios atliekos iš konteinerių keliauja tiesiai į sąvartyną.

 

 

 

Skip to content