Siunčiama nuotrauka

Santakos garbės ženklai

Apdovanojimas Santakos garbės ženklu skiriamas nuo 2005 metų.

Santakos garbės ženklais apdovanojami kauniečiai ir užsienio valstybių vadovai, kurie savo darbais nusipelnė Kaunui ir Lietuvai. Nuostatuose dėl apdovanojimo rašoma:

1-ojo laipsnio Santakos garbės ženklu apdovanojami Lietuvos ir užsienio valstybių vadovai, taip pat gali būti apdovanojami kiti asmenys už ypatingus nuopelnus Kaunui ir Lietuvos Respublikai.”

2-ojo laipsnio Santakos garbės ženklu apdovanojami Kaunui nusipelnę asmenys, pasižymėję ypač uoliu ir sąžiningu darbu ir visuomenine veikla.”

3-iojo laipsnio Santakos garbės ženklu apdovanojami asmenys už nuopelnus kultūros, mokslo ir švietimo, verslo ir gamybos, sveikatos ir socialinės apsaugos, sporto, ūkio ir kitose srityse.”

I laipsnio        II laipsnio       III laipsnio
I laipsnio
apdovanojimas
(mero potvarkio data
ir apdovanotojo tel.)
II laipsnio
apdovanojimas
(mero potvarkio data
ir apdovanotojo tel.)
III laipsnio
apdovanojimas
(mero potvarkio data
ir apdovanotojo tel.)
Petr Voznica
(2005-08-09 Nr. M-31)
Osvaldas Daugelis
(2005-10-06 Nr. M-38)
Juozas Gudzinevičius
(2005-10-19 Nr. M-40)
Petras Bingelis
(2005-10-19 Nr. M-40)
 Algirdas Kaminskas
(2005-10-06 Nr. M-38)
 Freddy Opsomer
(2005-10-19 Nr. M-40)
Sergio Peterlini
(2005-10-19 Nr. M-40)
 Vitas Rimkus
(2005-10-19 Nr. M-40)
 Zenonas Pranas
Vaškevičius
(2005-10-19 Nr. M-40)
Algirdas Kudzys
(2006-02-01 Nr. M-9)
Justinas Krėpšta
(2005-10-19 Nr. M-40)
 Petras Čiegis
(2005-11-09 Nr. M-43)
Jacques Rogge
(2006-04-27 Nr. M-25)
Juozas Skirmantas Paukštys
(2005-11-09 Nr. M-43)
Fuminori Noba
(2005-11-09 Nr. M-43)
Vladas Garastas
2007-01-31 Nr. M-6)
Romualdas Venzbergas
(2005-11-09 Nr. M-43)
 Algimantas Tarūta
(2005-11-09 Nr. M-43)
Algimantas Miškinis
(2007-02-13 Nr. M-9)
 Jonas Biržiškis
(2005-12-21  Nr. M-50)
Aldona Keturakienė
(2005-12-21 Nr. M-50)
Gediminas Kirkilas
(2007-03-07 Nr. M-12)
 Vygantas Gudėnas
(2005-12-21 Nr. M-50)
Birūta Komskienė
(2005-12-21 Nr. M-50)
Regina Varnaitė
(2007-05-24 Nr. M-27)
Vidas Mačiulis
(2005-12-21 d. Nr. M-4)
Alfonsas Vilpišauskas
(2005-12-21 Nr. M-50)
Vladislovas Telksnis
(2010-05-10 Nr. M-43)
Jūratė Norvaišienė
(2005-12-21 Nr. M-4)
Antanas Juozas Zabulis
(2005-12-21 Nr. M-50)
Giedrius Kuprevičius
(2011-07-06 Nr. M-132)
Česlovas Norvaiša
(2005-12-21 Nr. M-4)
 Gintautas Degsnys
(2006-02-01 Nr. M-9)
Antanas Lukša
(2012-02-15 Nr. M-34)
Valdemaras Novickis
(2005-12-21 Nr. M-4)
Arvydas Pociūnas
(2006-02-01 Nr. M-9)
Naras Zanolinas
(2012-04-20 Nr. M-103)
Kazys Petkevičius
(2005-12-21 Nr. M-4)
Laimonas Inis
(2006-03-03 Nr. M-14)
Algirdas Antanas Avižienis
(2012-07-05 Nr. M-164)
 Vladas Verčikas
(2005-12-21 Nr. M-4)
Bronislovas Girdvainis
(2006-03-03 Nr. M-14)
Arkivyskupas metropolitas
Sigitas Tamkevičius
(2013-11-10 Nr. M-298)
Antanas Daugėla
(2006-01-13 Nr. M-4)
Kazys Gurevičius
(2006-03-03 Nr. M-14)
Zigmas Zinkevičius
(2015-02-02 Nr. AT-1)
 Algimantas Masiulis
(2006-02-01 Nr. M-9)
Ramojus Kalytis
(2006-03-03 Nr. M-14)
Modestą Juozapą
Paulauską
(2015-03-05 Nr. M-81)
Algirdas Morkūnas
(2006-02-01 Nr. M-9)
Daiva Žemaitienė
(2006-04-27 Nr. M-25)
Česlovas Norvaiša
(2015-05-07 Nr. M-165)
Povilas Andriulis
(2006-03-03 Nr. M-14)
Leonas Gudaitis
(2006-06-21 Nr. M-35)
 Vidas Mačiulis
(2016-01-14 Nr. M-6)
Antanas Paulavičius
(2006-03-03 Nr. M-14)
Stasė Ivanauskaitė
(2006-06-21 Nr. M-35)
Antanas Butkus
(2016-04-27  Nr. M-119)
Aldona Sellienė
(2006-03-03 Nr. M-14)
 Algis Kybartas
(2006-06-21 Nr. M-35)
Jonas Rimgaudas Jurašas
(2016-06-17 M-175)
Artūras Poviliūnas
(2006-04-27 Nr. M-25)
Laimutė Kuzmickaitė
Milašienė
(2006-06-21 Nr. M-35)
Virgilijus Kęstutis Noreika
(2016-06-30 d. M-184)
Vytautas Steponas
Vaičiūnas
(2006-04-27 Nr. M-25)
Gediminas Maciulevičius
(2006-06-21 Nr. M-35)
Kęstutis Ignatavičius
(2006-05-05  Nr. M-28)
Aldona Puišytė
(2006-06-21 Nr. M-35)
Robertas Keturakis
(2006-04-27  Nr. M-28)
Aleksandras Rubinovas
(2006-06-21 Nr. M-35)
Romualdas Norkus
(2006-04-27 Nr. M-28)
 Danielius Vėbra
(2006-06-21 Nr. M-35)
Sigitas Klibavičius
(2006-06-21 Nr. M-35)
 Benjaminas Želvys
(2006-06-21 Nr. M-35)
Gintautas Kvietkauskas
(2006-06-21 Nr. M-35)
 Elena Trimonienė
(2006-06-28 Nr. M-37)
Stanislovas Rubinovas
(2006-06-21 Nr. M-35)
 kun.
Vytautas Grigaravičius
(2006-07-01 Nr. M-39)
Gediminas Reutas
(2006-06-28 Nr. M-37)
 Vytautas Balsys
(2006-11-07 Nr. M-53)
Gintautas Želvys
(2006-06-30 Nr. M-39)
 Pranciškus Beinaris
(2006-11-07 Nr. M-53)
Brynjlv Hernes
(2006-09-04 Nr. M-44)
 Juozas Gudavičius
(2006-11-07 Nr. M-53)
Fausta Bimbienė
(2006-09-04 Nr. M-44)
Jonas Guzavičius
(2006-11-07 Nr. M-53)
Ernst Dieter Heger
(2006-09-04 Nr. M-44)
Jonas Guzavičius
(2006-11-07 Nr. M-53)
Kazimieras Ragulskis
(2006-10-10 Nr. M-49)
JE vysk. Juozas Preikšas
(2006-11-07 Nr. M-53)
Algimantas Astrauskas
(2006-11-29 Nr. M-64)
Gediminas Budnikas
(2006-11-07 Nr. M-64)
Tautvydas Barštys
(2006-11-29 Nr. M-64)
Anatolijus Čiupkovas
(2006-11-07 Nr. M-64)
Birutė Kalėdienė
(2006-11-29 Nr. M-64)
 Vitoldas Masalskis
(2006-11-07 Nr. M-64)
Rolandas Dovidaitis
(2007-01-29 Nr. M-5)
Juozas Kojelis
(2006-11-07 Nr. M-64)
Regimantas Adomaitis
(2007-02-08 Nr. M-8)
Violeta Sagaitytė
(2006-11-07 Nr. M-64)
Maxine Adlersfluegel
(2007-03-07 Nr. M-11)
Birutė Stankevičienė
(2006-11-07 Nr. M-64)
Viktorija Baršauskienė
(2007-03-07 Nr. M-11)
Achim Reinhold
(2006-11-07 Nr. M-64)
Zigmantas Dargevičius
(2007-03-07 Nr. M-11)
 Gerd Prūfer
(2006-11-07 Nr. M-64)
Bronius Neverauskas
(2007-03-07 Nr. M-11)
 Stanislovas Stonkus
(2007-01-03 d. Nr. M-1)
Jūratė Juozaitienė
(2007-03-07 Nr. M-12)
 Virginijus Daukšys
(2007-01-29 d. Nr. M-5)
Halvard‘as Kausland‘as
(2007-05-17 Nr. M-24)
 Dietrich Kawohl
(2007-01-29 d. Nr. M-5)
Oddbjorn‘as Oygard‘as
(2007-05-17 Nr. M-24)
 Stasys Povilaitis
(2007-01-29 d. Nr. M-5)
Leokadija Januškienė
(2007-06-29 Nr. M-37)
Robertas Stanionis
(2007-01-29 d. Nr. M-5)
Zigmundas Kiaupa
(2007-06-29 Nr. M-37)
 Juozas Širvinskas
(2007-01-29 d. Nr. M-5)
Espen‘as Selvik‘as
(2007-06-29 Nr. M-37)
 Almantė Judita Šulgienė
Rabikauskienė
(2007-01-29 d. Nr. M-5)
Gražina Balandytė
(2008-02-07 Nr. M-10)
Algimantas Treikauskas
(2007-01-29 d. Nr. M-5)
Pranciškus Liutvinas
(2008-02-07 Nr. M-10)
Alfonsas Žaldokas
(2007-01-29 d. Nr. M-5)
Rūta Regina Staliliūnaitė
(2008-02-07 Nr. M-10)
Romanas Adomas
Jazbutis
(2007-02-14 d. Nr. M-10)
Stasys Ratkevičius
(2008-05-12 Nr. M-40)
Dalia Poškienė
(2007-03-07 d. Nr. M-11)
Nijolė Šimienė
(2008-07-01 Nr. M-59)
8618 53455
Zenė Sadauskaitė
(2007-03-07 d. Nr. M-11)
Petras Narinkevičius
(2009-02-06 Nr.M-19)
Henrikas Adolfas
Kebeikis
(2007-03-23 d. Nr. M-14)
Teklė Mačiulienė
(2009-02-06 Nr.M-19)
Inesa Pauliulytė
(2007-03-23 d. Nr. M-14)
Juozas Vainauskas
(2009-02-06 Nr.M-19)
 Jurgis Pečiukaitis
(2007-03-23 d. Nr. M-14)
Tel. Nr. 8 617 14966
Leonardas Zelčius
(2009-02-06 Nr.M-19)
Antanas Bernatonis
(2007-06-29 d. Nr. M-37)
Kazys Motuza
(2009-02-06 Nr.M-19)
 Jonas Vidmantas
Čirenas
(2007-06-29 d. Nr. M-37)
Antanas Žekas
(2009-02-06 Nr.M-19)
Vytautas Petras
Kontvainis
(2007-06-29 d. Nr. M-37)
Albinas Petrauskas
(2009-02-06 Nr.M-19)
 Julius Antanas
Baltrukonis
(2008-02-07 d. Nr. M-10)
Palmira Jucevičienė
(2009-02-06 Nr.M-19)
Knut‘as Fleckenstein‘as
(2008-02-07 d. Nr. M-10)
Milda Stanislava
Mildažytė Kulikauskienė
(2009-02-06 Nr.M-19)
 Ramūnas Navickas
(2008-02-07 d. Nr. M-10)
8 698 33829
Romualdas Čarna
(2009-02-25 Nr. M-36)
Alina Ramanauskienė
(2008-02-07 d. Nr. M-10)
Eugenijus Nalevaika
(2009-02-25 Nr. M-36)
Vaidotas Albinas Stulga
(2008-02-07 d. Nr. M-10)
Zigmas Juozas
Tamakauskas
(2009-02-25 Nr. M-36)
Ričardas Tamutis
(2008-02-07 d. Nr. M-10)
Fidel Heuwinkel
(2009-05-15 Nr. M-74)
Jonas Urbonas
(2008-02-07 d. Nr. M-10)
Paulius Martinaitis
(2009-05-15 Nr. M-74
Vytautas Vasilenko
(2008-02-07 d. Nr. M-10)
Nijolė Jautakienė
(2010-03-11 Nr. M-23)
Petras Vinciūnas
(2008-02-07 d. Nr. M-10)
Aldona Ruseckaitė
(2010-03-11 Nr. M-23)
 Jurgen‘as Welzelis
(2008-02-07 d. Nr. M-10)
Petras Garnys
(2010-05-10 Nr. M-43)
Leonas Balčiūnas
(2008-05-12 d. Nr. M-40)
Henrikas Giedraitis
(2010-05-10 Nr. M-43)
Vytautas Antanas
Čepliauskas
(2008-05-12 d. Nr. M-40)
Audronė Jankuvienė
(2010-05-10 Nr. M-43)
Irena Jacevičienė
Žukauskaitė
(2008-05-12 d. Nr. M-40)
Kęstutis Kemzūra
(2010-09-23 Nr. M-64)
Vaclovas Vytautas
Pečatauskas
(2008-05-12 d. Nr. M-40)
Raimundas Daubaras
(2011-01-21 Nr. M-23)
Alvidas Rapkevičius
(2008-05-12 d. Nr. M-40)
Algimantas Fedaravičius
(2011-02-14 Nr. M-41)
Aleksandras Macijauskas
(2011-07-06 Nr. M-132)
 Algimantas Bronius
Stankevičius
(2008-05-12 d. Nr. M-40)
Sabina Martinaitytė
(2011-02-14 Nr. M-41)
Teresė Varnagirienė
(2008-05-12 d. Nr. M-40)
Augustinas Rakauskas
(2011-07-06 Nr. M-132)
Elena Žekienė
(2008-05-12 d. Nr. M-40)
Sergejus Rolduginas
(2011-07-06 Nr. M-132)
Birutė Brazdžiūtė
(2008-07-01 d. Nr. M-59)
Osvaldas Jablonskis
(2011-07-06 Nr. M-134)
Bronislovas Geldauskas
(2008-07-01 d. Nr. M-59)
Stasys Žirgulis
(2011-07-06 Nr. M-134)
 Juozas Janušaitis
(2008-07-01 d. Nr. M-59)
Gytis Bernardas
Padegimas
(2012-02-15 Nr. M-34)
Dobilas Juška
(2008-07-01 d. Nr. M-59)
Danguolė Beinarytė
(2012-03-01 Nr. M-31)
Kazimieras Kondratavičius
(2008-07-01 d. Nr. M-59)
Romualda Garkauskienė
(2012-03-01 Nr. M-31)
 Algis Mikučionis
(2008-07-01 d. Nr. M-59)
Romaldas Misiukevičius
(2012-06-15 Nr. M-149)
Vitalijus Pacevičius
(2008-09-24 d. Nr. M-75)
Rūta Meilutytė
(2012-08-13 Nr. M-189)
Remigijus Stukas
(2008-09-24 d. Nr. M-75)
Jonas Poderis
(2012-10-24 Nr. M-260)
Alfonsas Tarasevičius
(2008-09-24 d. Nr. M-75)
Vytautas Šileikis
(2012-10-24 Nr. M-260)
Zita Jankienė
(2009-02-06 Nr.M-19)
Michelį Destotą (Michel Destot)
(2012-11-23 Nr. M-294)
 Dalia Terminaitė
(2009-02-06 Nr.M-19)
Dominikas Petras Akstinas
(2013-02-07 Nr. M-54)
 Danutė Petrauskaitė
Urbonavičienė
(2009-02-06 Nr.M-19)
Jurgis Julius Gimberis
(2013-02-07 Nr. M-54)
 Vytautas Balsys
(2009-02-25 Nr. M-36)
Donaldas Kajokas
(2013-02-07 Nr. M-54)
 Živilė Bardzilauskaitė
Bergins
(2009-02-25 Nr. M-36)
Algimantas Aleksandras Mikuta
(2013-02-07 Nr. M-54)
 Zinaida Irutė Dargienė
(2009-02-25 Nr. M-36)
Marija Inesa Poniškaitienė
(2013-02-07 Nr. M-54)
 Ona Jazerskienė
(2009-02-25 Nr. M-36)
Evaldas Vitulskis
(2013-02-14 Nr. M-59)
Algimantas Antanas
Kubiliūnas
(2009-02-25 Nr. M-36)
Arkadiuszas Janowiczius
(Arkadiusz Janowicz)
(2013-03-12 Nr. M-54)
Irena Leliūgienė
(2009-02-25 Nr. M-36)
Olita Veronika Dautartaitė
(2013-03-12 Nr. M-82)
 Vladas Švedas
(2009-02-25 Nr. M-36)
Egidijus Stancikas
(2013-03-12 Nr. M-59)
 Augustinas Švenčionis
(2009-02-25 Nr. M-36)
Marie Bernadette Wajder
(2013-07-19 Nr. M-224)
 Fritz Bartelt
2009-05-15 Nr. M-74
Danutė Černiuvienė
(2014-02-27 Nr. M-60)
 Petras Venslovas
2009-05-15 Nr. M-74
(8687 29628)
Algirdas Jurkšas
(2014-02-27 Nr. M-60)
 Vytautas Ivonis
2009-05-15 Nr. M-74
Algirdas Kazimieras Arelis
(2014-02-07 Nr. M-63)
 Rūta Kanopkaitė
2009-05-15 Nr. M-74
(224870)
Aleksas Dabulskis
(2014-02-07 Nr. M-63)
Ksaveras Plančiūnas
(2009-05-15 Nr. M-74
Stasys Gendvilis
(2014-02-07 Nr. M-63)
Viktoras Valašinas
(2009-06-23 Nr. M-100
Zinaida Gerasina
(2014-02-07 Nr. M-63)
 Vladas Buraga
(2010-03-11 Nr. M-23)
Alvydas Pranas Laiškonis
(2014-02-07 Nr. M-63)
 Vytautas Gylis
(2010-03-11 Nr. M-23)
Jūratė Onaitytė
(2014-02-07  Nr. M-63)
 Juozas Jasaitis
(2010-03-11 Nr. M-23)
Antanas Algimantas Sprindys
(2014-02-07  Nr. M-63)
 Liudvika Stanislava
Naginevičienė
(2010-03-11 Nr. M-23)
Dalia Jatautaitė
(2014-02-07  Nr. M-63)
 Jūratė Slavinienė
(2010-03-11 Nr. M-23)
Mindaugas Simonas
Skvarnavičius
(2014-02-07  Nr. M-63)
 Alfonsas Antanas Laimutis
Matiukas
(2010-05-10 Nr. M-43)
Jonas Antanavičius
(2014-06-23 Nr. M-246)
 Vytautas Motiejūnas
(2010-05-10 Nr. M-43)
Jonas Romualdas Rakauskas
(2014-06-23 Nr. M-246)
 Vladimiras Beresniovas
(2011-07-06)
Tomas Karklys
(2015-02-02 Nr. AT-1)
Tomas Ladiga
(2011-07-06)
Marija Macijauskienė
(2015-02-02 Nr. AT-1)
 Gintaras Patackas
(2011-07-06)
Eglė Eutropija Mikulionytė
(2015-02-02 Nr. AT-1)
 Algimantas Butnorius
(2012-02-15)
Algirdas Vaclovas
Patackas
(2014-06-25 Nr. M-245)
Jūratė Elžbieta
Marcinkevičienė
(2012-02-15)
Tomas Karklys
(2015-02-02 Nr. AT-1)
Rimantas Marčėnas
(2012-02-15)
Marija Macijauskienė
(2015-02-02 Nr. AT-1)
Mečislovas Rondomanskas
(2012-02-15)
Eglė Eutropija Mikulionytė
(2015-02-02 Nr. AT-1)
Žilis Dutertras
(Gilles Dutertre)
(2012-03-01 Nr. M-31)
Sergejus Madalovas
(2015-06-23 Nr. M-207)
Konstancija Dzimidavičienė
(2012-03-01 Nr. M-31)
Algimantas Kančas
(2015-07-03 Nr. M-216 )
Algirdas Kaušpėda
(2012-03-01 Nr. M-31)
Petras Palilionis
(2015-07-03 Nr. M-216 )
Birutė Strakšienė
(2012-03-01 Nr. M-31)
Mantas Kalnietis
(2015-09-22 Nr. M-261)
Egidijus Tamošiūnas
(2012-03-01 Nr. M-31)
Gintaras Krapikas
(2015-09-22 Nr. M-261)
Gintarė Scheid
(2012-08-13 NR. M-191)
Jonas Mačiulis
(2015-09-22 Nr. M-261)
Austra Skujytė
(2012-08-13 Nr. 190)
Jolita Kančienė
(2016-02-05 Nr. M-25)
Birutė Sarapienė
(2012-10-24 Nr. M-260)
Vidmantas Staniulis
(2016-02-05 Nr. M-25)
Birutė Kumpikienė
(2013-02-07 Nr. M-54)
Eda Nicka
(2016-02-05 Nr. M-25)
Jolanta Šmidtienė
(2013-02-07 Nr. M-54)
Modris Tenisonas (Modris Tenisons)
(2016-04-27  Nr. M-119)
Angelė Dementavičiūtė
(2013-03-12 Nr. M-54)
Kęstutis Vanagas
(2016-04-27  Nr. M-119)
Daiva Garnienė
(2013-03-12 Nr. M-54)
Donata Vištartaitė
(2016-09-16 M-219)
Dalia Buragienė
(2013-03-12 Nr. M-54)
Juozapas Domarkas|
(2016-09-27 M-238)
Saulius Bagaliūnas
(2013-05-15 Nr. M-178)
Harris Constantinas Orbelianas
(Harry Constantine Orbelian)
(2016-06-30 M-183)
Gintaras Česonis
(2013-05-15 Nr. M-178)
Albertas Skurvydas
(2017-02-02 M-23)
Mindaugas Kavaliauskas
(2013-05-15 Nr. M-178)
Eugenijus Ušpuras
(2017-02-02 M-21)
Mantas Kalnietis
(2013-09-25 Nr. M-255)
Linas Kleiza
(2013-09-25 Nr. M-255)
Gintaras Krapikas
(2013-09-25 Nr. M-255)
Jonas Mačiulis
(2013-09-25 Nr. M-255)
Donatas Motiejūnas
(2013-09-25 Nr. M-255)
Juozas Petkevičius
(2013-09-25 Nr. M-255)
Jonas Genutis
Dauguvietis
(2014-02-07 Nr. M-63)
Rita Kabašinskienė
(2014-02-07 Nr. M-63)
Juozas Kundrotas
(2014-02-07  Nr. M-63)
Alfonsas Pakėnas
(2014-02-07  Nr. M-63)
Rita Vinciūnienė
(2014-02-07 Nr. M-63)
Gediminas Žemaitis
(2014-02-07 Nr. M-63)
Vaclovas Kidykas
(2014-02-07 Nr. M-63)
Kęstutis Derliūnas
(2014-02-27 Nr. M-90)
Povilas Jegorovas
(2014-02-27 Nr. M-90)
Indrė Jučaitė
(2014-02-27 Nr. M-90)
Valdas Kubilius
(2014-02-27 Nr. M-90)
Darius Žukauskas
(2014-02-27  Nr. M-90)
Juozas Gerutis Ruzgas
(2014-06-23 Nr. M-244)
Petras Venslovas
(2014-06-23 Nr. M246)
Valentinas Aleksas
(2015-02-02 Nr. AT-1)
Kristina Kazakevičiūtė
(2015-02-02 Nr. AT-1)
Laimutė Rekašienė
(2015-02-02 Nr. AT-1)
Mykolas Vygintas Boguša
(2015-03-05 Nr. M-81)
Elena Brazdžiūnienė
(2015-03-05 Nr. M-81)
Edmundas Jonušaitis
(2015-03-05 Nr. M-81)
Ričardas Algimantas
Kliučinskas
(2015-03-09 Nr. 83)
Jonas Stankevičius
(2015-07-03 Nr. M-216)
Paulius Jankūnas
(2015-09-22 Nr. M-261)
Robertas Javtokas
(2015-09-22 Nr. M-261)
Lukas Lekavičius
(2015-09-22 Nr. M-261)
Artūras Milaknis
(2015-09-22 Nr. M-261)
Domantas Sabonis
(2015-09-22 Nr. M-261)
Rokas Milevičius
(2015-09-29 Nr. M-271)
Jonas Čepas
(2016-02-05 Nr. M-25)
Antanas Damarackas
(2016-02-05 Nr. M-25)
Zinaida Streikienė
(2016-02-05 Nr. M-25)
Zenonas Šalna
(2016-02-05 Nr. M-25)
Benjaminas Žemaitis
(2016-02-05 Nr. M-22)
 Marija Jotautienė
(2016-02-12 Nr. M-33)
Gediminas Šarkus
(2016-04-27  Nr. M-119)
Gintvilė Jankūnienė
(2016-04-27  Nr. M-119)
Vaclavas Šicha (Vaclav Šicha)
(2016-09-16 d. M-218)
Alfredas Purtokas
(2016-10-04 M-240)
Gertrūda Kliučinskienė
(2017-02-02 M-23)
Audronė Vaidotienė
(2017-02-02 M-23)
Birutė Raubaitė
(2017-02-02 M-22)
Jonas Venckūnas
(2017-02-02 M-20)

Kaunas pilnas kultūros

f Ketvirtadieniais Open Kitchen Kaunas

2018-05-03

Vasaros-mokykla Modernizmas ateičiai: vasaros mokykla | KAUNAS2022

2018-06-25

Dainu_svente_20160604_0128 Dainų šventės „Vardan tos“ atidarymo renginys Kaune

2018-06-30

konferencija-modernizmas Modernizmas ateičiai: forumas ir konferencija | KAUNAS2022

2018-09-11

Šiai datai renginių nėra
Buvęs 1 iš 1 Kitas
Visi renginiai
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  įstaigos, ugdymas, premijos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  paslaugos, parama, būstas
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Aplinka
  Aplinka
  aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamas būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba