Santakos garbės ženklai

Apdovanojimas Santakos garbės ženklu skiriamas nuo 2005 metų.

Santakos garbės ženklais apdovanojami kauniečiai ir užsienio valstybių vadovai, kurie savo darbais nusipelnė Kaunui ir Lietuvai. Nuostatuose dėl apdovanojimo rašoma:

1-ojo laipsnio Santakos garbės ženklu apdovanojami Lietuvos ir užsienio valstybių vadovai, taip pat gali būti apdovanojami kiti asmenys už ypatingus nuopelnus Kaunui ir Lietuvos Respublikai.“

2-ojo laipsnio Santakos garbės ženklu apdovanojami Kaunui nusipelnę asmenys, pasižymėję ypač uoliu ir sąžiningu darbu ir visuomenine veikla.“

3-iojo laipsnio Santakos garbės ženklu apdovanojami asmenys už nuopelnus kultūros, mokslo ir švietimo, verslo ir gamybos, sveikatos ir socialinės apsaugos, sporto, ūkio ir kitose srityse.“

I laipsnio        II laipsnio       III laipsnio
I laipsnio
apdovanojimas
(mero potvarkio data)
II laipsnio
apdovanojimas
(mero potvarkio data)
III laipsnio
apdovanojimas
(mero potvarkio data)
Petr Voznica
(2005-08-09 Nr. M-31)
Osvaldas Daugelis
(2005-10-06 Nr. M-38)
Juozas Gudzinevičius
(2005-10-19 Nr. M-40)
Petras Bingelis
(2005-10-19 Nr. M-40)
 Algirdas Kaminskas
(2005-10-06 Nr. M-38)
 Freddy Opsomer
(2005-10-19 Nr. M-40)
Sergio Peterlini
(2005-10-19 Nr. M-40)
 Vitas Rimkus
(2005-10-19 Nr. M-40)
 Zenonas Pranas
Vaškevičius
(2005-10-19 Nr. M-40)
Algirdas Kudzys
(2006-02-01 Nr. M-9)
Justinas Krėpšta
(2005-10-19 Nr. M-40)
 Petras Čiegis
(2005-11-09 Nr. M-43)
Jacques Rogge
(2006-04-27 Nr. M-25)
Juozas Skirmantas Paukštys
(2005-11-09 Nr. M-43)
Fuminori Noba
(2005-11-09 Nr. M-43)
Vladas Garastas
2007-01-31 Nr. M-6)
Romualdas Venzbergas
(2005-11-09 Nr. M-43)
 Algimantas Tarūta
(2005-11-09 Nr. M-43)
Algimantas Miškinis
(2007-02-13 Nr. M-9)
 Jonas Biržiškis
(2005-12-21  Nr. M-50)
Aldona Keturakienė
(2005-12-21 Nr. M-50)
Gediminas Kirkilas
(2007-03-07 Nr. M-12)
 Vygantas Gudėnas
(2005-12-21 Nr. M-50)
Birūta Komskienė
(2005-12-21 Nr. M-50)
Regina Varnaitė
(2007-05-24 Nr. M-27)
Vidas Mačiulis
(2005-12-21 d. Nr. M-4)
Alfonsas Vilpišauskas
(2005-12-21 Nr. M-50)
Vladislovas Telksnis
(2010-05-10 Nr. M-43)
Jūratė Norvaišienė
(2005-12-21 Nr. M-4)
Antanas Juozas Zabulis
(2005-12-21 Nr. M-50)
Giedrius Kuprevičius
(2011-07-06 Nr. M-132)
Česlovas Norvaiša
(2005-12-21 Nr. M-4)
 Gintautas Degsnys
(2006-02-01 Nr. M-9)
Antanas Lukša
(2012-02-15 Nr. M-34)
Valdemaras Novickis
(2005-12-21 Nr. M-4)
Arvydas Pociūnas
(2006-02-01 Nr. M-9)
Naras Zanolinas
(2012-04-20 Nr. M-103)
Kazys Petkevičius
(2005-12-21 Nr. M-4)
Laimonas Inis
(2006-03-03 Nr. M-14)
Algirdas Antanas Avižienis
(2012-07-05 Nr. M-164)
 Vladas Verčikas
(2005-12-21 Nr. M-4)
Bronislovas Girdvainis
(2006-03-03 Nr. M-14)
Arkivyskupas metropolitas
Sigitas Tamkevičius
(2013-11-10 Nr. M-298)
Antanas Daugėla
(2006-01-13 Nr. M-4)
Kazys Gurevičius
(2006-03-03 Nr. M-14)
Zigmas Zinkevičius
(2015-02-02 Nr. AT-1)
 Algimantas Masiulis
(2006-02-01 Nr. M-9)
Ramojus Kalytis
(2006-03-03 Nr. M-14)
Modestas Juozapas
Paulauskas
(2015-03-05 Nr. M-81)
Algirdas Morkūnas
(2006-02-01 Nr. M-9)
Daiva Žemaitienė
(2006-04-27 Nr. M-25)
Česlovas Norvaiša
(2015-05-07 Nr. M-165)
Povilas Andriulis
(2006-03-03 Nr. M-14)
Leonas Gudaitis
(2006-06-21 Nr. M-35)
 Vidas Mačiulis
(2016-01-14 Nr. M-6)
Antanas Paulavičius
(2006-03-03 Nr. M-14)
Stasė Ivanauskaitė
(2006-06-21 Nr. M-35)
Antanas Butkus
(2016-04-27  Nr. M-119)
Aldona Sellienė
(2006-03-03 Nr. M-14)
 Algis Kybartas
(2006-06-21 Nr. M-35)
Jonas Rimgaudas Jurašas
(2016-06-17 M-175)
Artūras Poviliūnas
(2006-04-27 Nr. M-25)
Laimutė Kuzmickaitė
Milašienė
(2006-06-21 Nr. M-35)
Virgilijus Kęstutis Noreika
(2016-06-30 d. M-184)
Vytautas Steponas
Vaičiūnas
(2006-04-27 Nr. M-25)
Gediminas Maciulevičius
(2006-06-21 Nr. M-35)
Gražina Balandytė-Čygienė
Lietuvos teatro ir kino aktorė
(2017-06-26 Nr. M-142)
Kęstutis Ignatavičius
(2006-05-05  Nr. M-28)
Aldona Puišytė
(2006-06-21 Nr. M-35)
Liudas Mažylis
profesorius, mokslininkas
(2017-06-27 Nr. M-143)
Robertas Keturakis
(2006-04-27  Nr. M-28)
Aleksandras Rubinovas
(2006-06-21 Nr. M-35)
Liubomiras Laucevičius
(2020-05-26 M-77)
Romualdas Norkus
(2006-04-27 Nr. M-28)
 Danielius Vėbra
(2006-06-21 Nr. M-35)
Kęstutis Kėvalas
(2021-06-23 Nr. M-85)
Sigitas Klibavičius
(2006-06-21 Nr. M-35)
 Benjaminas Želvys
(2006-06-21 Nr. M-35)
Rimantas Benetis
(2021-06-23 Nr. M-86)
Gintautas Kvietkauskas
(2006-06-21 Nr. M-35)
 Elena Trimonienė
(2006-06-28 Nr. M-37)
Aleksandras Kosauskas
(2021-06-23 Nr. M-87)
Stanislovas Rubinovas
(2006-06-21 Nr. M-35)
 kun.
Vytautas Grigaravičius
(2006-07-01 Nr. M-39)
Bernardas Gytis Padegimas
(2022-02-08  Nr. M-28)
Gediminas Reutas
(2006-06-28 Nr. M-37)
 Vytautas Balsys
(2006-11-07 Nr. M-53)
Gintautas Želvys
(2006-06-30 Nr. M-39)
 Pranciškus Beinaris
(2006-11-07 Nr. M-53)
Brynjlv Hernes
(2006-09-04 Nr. M-44)
 Juozas Gudavičius
(2006-11-07 Nr. M-53)
Fausta Bimbienė
(2006-09-04 Nr. M-44)
Jonas Guzavičius
(2006-11-07 Nr. M-53)
Ernst Dieter Heger
(2006-09-04 Nr. M-44)
Jonas Guzavičius
(2006-11-07 Nr. M-53)
Kazimieras Ragulskis
(2006-10-10 Nr. M-49)
JE vysk. Juozas Preikšas
(2006-11-07 Nr. M-53)
Algimantas Astrauskas
(2006-11-29 Nr. M-64)
Gediminas Budnikas
(2006-11-07 Nr. M-64)
Tautvydas Barštys
(2006-11-29 Nr. M-64)
Anatolijus Čiupkovas
(2006-11-07 Nr. M-64)
Birutė Kalėdienė
(2006-11-29 Nr. M-64)
 Vitoldas Masalskis
(2006-11-07 Nr. M-64)
Rolandas Dovidaitis
(2007-01-29 Nr. M-5)
Juozas Kojelis
(2006-11-07 Nr. M-64)
Regimantas Adomaitis
(2007-02-08 Nr. M-8)
Violeta Sagaitytė
(2006-11-07 Nr. M-64)
Maxine Adlersfluegel
(2007-03-07 Nr. M-11)
Birutė Stankevičienė
(2006-11-07 Nr. M-64)
Viktorija Baršauskienė
(2007-03-07 Nr. M-11)
Achim Reinhold
(2006-11-07 Nr. M-64)
Zigmantas Dargevičius
(2007-03-07 Nr. M-11)
 Gerd Prūfer
(2006-11-07 Nr. M-64)
Bronius Neverauskas
(2007-03-07 Nr. M-11)
 Stanislovas Stonkus
(2007-01-03 d. Nr. M-1)
Jūratė Juozaitienė
(2007-03-07 Nr. M-12)
 Virginijus Daukšys
(2007-01-29 d. Nr. M-5)
Halvard‘as Kausland‘as
(2007-05-17 Nr. M-24)
 Dietrich Kawohl
(2007-01-29 d. Nr. M-5)
Oddbjorn‘as Oygard‘as
(2007-05-17 Nr. M-24)
 Stasys Povilaitis
(2007-01-29 d. Nr. M-5)
Leokadija Januškienė
(2007-06-29 Nr. M-37)
Robertas Stanionis
(2007-01-29 d. Nr. M-5)
Zigmundas Kiaupa
(2007-06-29 Nr. M-37)
 Juozas Širvinskas
(2007-01-29 d. Nr. M-5)
Espen‘as Selvik‘as
(2007-06-29 Nr. M-37)
 Almantė Judita Šulgienė
Rabikauskienė
(2007-01-29 d. Nr. M-5)
Gražina Balandytė
(2008-02-07 Nr. M-10)
Algimantas Treikauskas
(2007-01-29 d. Nr. M-5)
Pranciškus Liutvinas
(2008-02-07 Nr. M-10)
Alfonsas Žaldokas
(2007-01-29 d. Nr. M-5)
Rūta Regina Staliliūnaitė
(2008-02-07 Nr. M-10)
Romanas Adomas
Jazbutis
(2007-02-14 d. Nr. M-10)
Stasys Ratkevičius
(2008-05-12 Nr. M-40)
Dalia Poškienė
(2007-03-07 d. Nr. M-11)
Nijolė Šimienė
(2008-07-01 Nr. M-59)
8618 53455
Zenė Sadauskaitė
(2007-03-07 d. Nr. M-11)
Petras Narinkevičius
(2009-02-06 Nr.M-19)
Henrikas Adolfas
Kebeikis
(2007-03-23 d. Nr. M-14)
Teklė Mačiulienė
(2009-02-06 Nr.M-19)
Inesa Pauliulytė
(2007-03-23 d. Nr. M-14)
Juozas Vainauskas
(2009-02-06 Nr.M-19)
 Jurgis Pečiukaitis
(2007-03-23 d. Nr. M-14)
Tel. Nr. 8 617 14966
Leonardas Zelčius
(2009-02-06 Nr.M-19)
Antanas Bernatonis
(2007-06-29 d. Nr. M-37)
Kazys Motuza
(2009-02-06 Nr.M-19)
 Jonas Vidmantas
Čirenas
(2007-06-29 d. Nr. M-37)
Antanas Žekas
(2009-02-06 Nr.M-19)
Vytautas Petras
Kontvainis
(2007-06-29 d. Nr. M-37)
Albinas Petrauskas
(2009-02-06 Nr.M-19)
 Julius Antanas
Baltrukonis
(2008-02-07 d. Nr. M-10)
Palmira Jucevičienė
(2009-02-06 Nr.M-19)
Knut‘as Fleckenstein‘as
(2008-02-07 d. Nr. M-10)
Milda Stanislava
Mildažytė Kulikauskienė
(2009-02-06 Nr.M-19)
 Ramūnas Navickas
(2008-02-07 d. Nr. M-10)
8 698 33829
Romualdas Čarna
(2009-02-25 Nr. M-36)
Alina Ramanauskienė
(2008-02-07 d. Nr. M-10)
Eugenijus Nalevaika
(2009-02-25 Nr. M-36)
Vaidotas Albinas Stulga
(2008-02-07 d. Nr. M-10)
Zigmas Juozas
Tamakauskas
(2009-02-25 Nr. M-36)
Ričardas Tamutis
(2008-02-07 d. Nr. M-10)
Fidel Heuwinkel
(2009-05-15 Nr. M-74)
Jonas Urbonas
(2008-02-07 d. Nr. M-10)
Paulius Martinaitis
(2009-05-15 Nr. M-74
Vytautas Vasilenko
(2008-02-07 d. Nr. M-10)
Nijolė Jautakienė
(2010-03-11 Nr. M-23)
Petras Vinciūnas
(2008-02-07 d. Nr. M-10)
Aldona Ruseckaitė
(2010-03-11 Nr. M-23)
 Jurgen‘as Welzelis
(2008-02-07 d. Nr. M-10)
Petras Garnys
(2010-05-10 Nr. M-43)
Leonas Balčiūnas
(2008-05-12 d. Nr. M-40)
Henrikas Giedraitis
(2010-05-10 Nr. M-43)
Vytautas Antanas
Čepliauskas
(2008-05-12 d. Nr. M-40)
Audronė Jankuvienė
(2010-05-10 Nr. M-43)
Irena Jacevičienė
Žukauskaitė
(2008-05-12 d. Nr. M-40)
Kęstutis Kemzūra
(2010-09-23 Nr. M-64)
Vaclovas Vytautas
Pečatauskas
(2008-05-12 d. Nr. M-40)
Raimundas Daubaras
(2011-01-21 Nr. M-23)
Alvidas Rapkevičius
(2008-05-12 d. Nr. M-40)
Algimantas Fedaravičius
(2011-02-14 Nr. M-41)
Aleksandras Macijauskas
(2011-07-06 Nr. M-132)
 Algimantas Bronius
Stankevičius
(2008-05-12 d. Nr. M-40)
Sabina Martinaitytė
(2011-02-14 Nr. M-41)
Teresė Varnagirienė
(2008-05-12 d. Nr. M-40)
Augustinas Rakauskas
(2011-07-06 Nr. M-132)
Elena Žekienė
(2008-05-12 d. Nr. M-40)
Sergejus Rolduginas (Sergey Roldugin)
(2011-06-21 Nr. M-132)
(išbrauktas iš apdovanotųjų sąrašų 2022-03-03 Nr. M-46)
Birutė Brazdžiūtė
(2008-07-01 d. Nr. M-59)
Osvaldas Jablonskis
(2011-07-06 Nr. M-134)
Bronislovas Geldauskas
(2008-07-01 d. Nr. M-59)
Stasys Žirgulis
(2011-07-06 Nr. M-134)
 Juozas Janušaitis
(2008-07-01 d. Nr. M-59)
Gytis Bernardas
Padegimas
(2012-02-15 Nr. M-34)
Dobilas Juška
(2008-07-01 d. Nr. M-59)
Danguolė Beinarytė
(2012-03-01 Nr. M-31)
Kazimieras Kondratavičius
(2008-07-01 d. Nr. M-59)
Romualda Garkauskienė
(2012-03-01 Nr. M-31)
 Algis Mikučionis
(2008-07-01 d. Nr. M-59)
Romaldas Misiukevičius
(2012-06-15 Nr. M-149)
Vitalijus Pacevičius
(2008-09-24 d. Nr. M-75)
Rūta Meilutytė
(2012-08-13 Nr. M-189)
Remigijus Stukas
(2008-09-24 d. Nr. M-75)
Jonas Poderis
(2012-10-24 Nr. M-260)
Alfonsas Tarasevičius
(2008-09-24 d. Nr. M-75)
Vytautas Šileikis
(2012-10-24 Nr. M-260)
Zita Jankienė
(2009-02-06 Nr.M-19)
Michelis Destotas (Michel Destot)
(2012-11-23 Nr. M-294)
 Dalia Terminaitė
(2009-02-06 Nr.M-19)
Dominikas Petras Akstinas
(2013-02-07 Nr. M-54)
 Danutė Petrauskaitė
Urbonavičienė
(2009-02-06 Nr.M-19)
Jurgis Julius Gimberis
(2013-02-07 Nr. M-54)
 Vytautas Balsys
(2009-02-25 Nr. M-36)
Donaldas Kajokas
(2013-02-07 Nr. M-54)
 Živilė Bardzilauskaitė
Bergins
(2009-02-25 Nr. M-36)
Algimantas Aleksandras Mikuta
(2013-02-07 Nr. M-54)
 Zinaida Irutė Dargienė
(2009-02-25 Nr. M-36)
Marija Inesa Poniškaitienė
(2013-02-07 Nr. M-54)
 Ona Jazerskienė
(2009-02-25 Nr. M-36)
Evaldas Vitulskis
(2013-02-14 Nr. M-59)
Algimantas Antanas
Kubiliūnas
(2009-02-25 Nr. M-36)
Arkadiuszas Janowiczius
(Arkadiusz Janowicz)
(2013-03-12 Nr. M-54)
Irena Leliūgienė
(2009-02-25 Nr. M-36)
Olita Veronika Dautartaitė
(2013-03-12 Nr. M-82)
 Vladas Švedas
(2009-02-25 Nr. M-36)
Egidijus Stancikas
(2013-03-12 Nr. M-59)
 Augustinas Švenčionis
(2009-02-25 Nr. M-36)
Marie Bernadette Wajder
(2013-07-19 Nr. M-224)
 Fritz Bartelt
2009-05-15 Nr. M-74
Danutė Černiuvienė
(2014-02-27 Nr. M-60)
 Petras Venslovas
2009-05-15 Nr. M-74
(8687 29628)
Algirdas Jurkšas
(2014-02-27 Nr. M-60)
 Vytautas Ivonis
2009-05-15 Nr. M-74
Algirdas Kazimieras Arelis
(2014-02-07 Nr. M-63)
 Rūta Kanopkaitė
2009-05-15 Nr. M-74
(224870)
Aleksas Dabulskis
(2014-02-07 Nr. M-63)
Ksaveras Plančiūnas
(2009-05-15 Nr. M-74
Stasys Gendvilis
(2014-02-07 Nr. M-63)
Viktoras Valašinas
(2009-06-23 Nr. M-100
Zinaida Gerasina
(2014-02-07 Nr. M-63)
 Vladas Buraga
(2010-03-11 Nr. M-23)
Alvydas Pranas Laiškonis
(2014-02-07 Nr. M-63)
 Vytautas Gylis
(2010-03-11 Nr. M-23)
Jūratė Onaitytė
(2014-02-07  Nr. M-63)
 Juozas Jasaitis
(2010-03-11 Nr. M-23)
Antanas Algimantas Sprindys
(2014-02-07  Nr. M-63)
 Liudvika Stanislava
Naginevičienė
(2010-03-11 Nr. M-23)
Dalia Jatautaitė
(2014-02-07  Nr. M-63)
 Jūratė Slavinienė
(2010-03-11 Nr. M-23)
Mindaugas Simonas
Skvarnavičius
(2014-02-07  Nr. M-63)
 Alfonsas Antanas Laimutis
Matiukas
(2010-05-10 Nr. M-43)
Jonas Antanavičius
(2014-06-23 Nr. M-246)
 Vytautas Motiejūnas
(2010-05-10 Nr. M-43)
Jonas Romualdas Rakauskas
(2014-06-23 Nr. M-246)
 Vladimiras Beresniovas
(2011-07-06)
Tomas Karklys
(2015-02-02 Nr. AT-1)
Tomas Ladiga
(2011-07-06)
Marija Macijauskienė
(2015-02-02 Nr. AT-1)
 Gintaras Patackas
(2011-07-06)
Eglė Eutropija Mikulionytė
(2015-02-02 Nr. AT-1)
 Algimantas Butnorius
(2012-02-15)
Algirdas Vaclovas
Patackas
(2014-06-25 Nr. M-245)
Jūratė Elžbieta
Marcinkevičienė
(2012-02-15)
Tomas Karklys
(2015-02-02 Nr. AT-1)
Rimantas Marčėnas
(2012-02-15)
Marija Macijauskienė
(2015-02-02 Nr. AT-1)
Mečislovas Rondomanskas
(2012-02-15)
Eglė Eutropija Mikulionytė
(2015-02-02 Nr. AT-1)
Žilis Dutertras
(Gilles Dutertre)
(2012-03-01 Nr. M-31)
Sergejus Madalovas
(2015-06-23 Nr. M-207)
Konstancija Dzimidavičienė
(2012-03-01 Nr. M-31)
Algimantas Kančas
(2015-07-03 Nr. M-216 )
Algirdas Kaušpėda
(2012-03-01 Nr. M-31)
Petras Palilionis
(2015-07-03 Nr. M-216 )
Birutė Strakšienė
(2012-03-01 Nr. M-31)
Mantas Kalnietis
(2015-09-22 Nr. M-261)
Egidijus Tamošiūnas
(2012-03-01 Nr. M-31)
Gintaras Krapikas
(2015-09-22 Nr. M-261)
Gintarė Scheid
(2012-08-13 NR. M-191)
Jonas Mačiulis
(2015-09-22 Nr. M-261)
Austra Skujytė
(2012-08-13 Nr. 190)
Jolita Kančienė
(2016-02-05 Nr. M-25)
Birutė Sarapienė
(2012-10-24 Nr. M-260)
Vidmantas Staniulis
(2016-02-05 Nr. M-25)
Birutė Kumpikienė
(2013-02-07 Nr. M-54)
Eda Nicka
(2016-02-05 Nr. M-25)
Jolanta Šmidtienė
(2013-02-07 Nr. M-54)
Modris Tenisonas (Modris Tenisons)
(2016-04-27  Nr. M-119)
Angelė Dementavičiūtė
(2013-03-12 Nr. M-54)
Kęstutis Vanagas
(2016-04-27  Nr. M-119)
Daiva Garnienė
(2013-03-12 Nr. M-54)
Donata Vištartaitė
(2016-09-16 M-219)
Dalia Buragienė
(2013-03-12 Nr. M-54)
Juozapas Domarkas|
(2016-09-27 M-238)
Saulius Bagaliūnas
(2013-05-15 Nr. M-178)
Harris Constantinas Orbelianas
(Harry Constantine Orbelian)
(2016-06-30 M-183)
Gintaras Česonis
(2013-05-15 Nr. M-178)
Albertas Skurvydas
Lietuvos Sporto Universiteto Profesorius, Habilituotas Daktaras
(2017-02-02 M-23)
Mindaugas Kavaliauskas
(2013-05-15 Nr. M-178)
Eugenijus Ušpuras
(2017-02-02 M-21)
Mantas Kalnietis
(2013-09-25 Nr. M-255)
Kęstutis Kėvalas
Telšių vyskupas, koadjutorius
(2017-06-26 Nr. M-142)
Linas Kleiza
(2013-09-25 Nr. M-255)
Vida Marija Čigriejienė
profesorė, habilituota mokslų daktarė
(2017-06-27 Nr. M-143)
Gintaras Krapikas
(2013-09-25 Nr. M-255)
Virginija Kochanskytė
Lietuvos teatro, televizijos ir kino aktorę
(2017-06-27 Nr. M-143)
Jonas Mačiulis
(2013-09-25 Nr. M-255)
Andrius Gudžius
disko metikas
(2017-09-11 Nr. M-184)
Donatas Motiejūnas
(2013-09-25 Nr. M-255)
Vytautas Buterlevičius
choreografas ir baletmeisteris
(2018-01-30 Nr. M-17)
Juozas Petkevičius
(2013-09-25 Nr. M-255)
Ramūnas Garbaravičius
viešosios įstaigos Sugiharos fondo „Diplomatai už gyvybę“ valdybos pirmininkas
(2018-02-07 Nr. M-37)
Jonas Genutis
Dauguvietis
(2014-02-07 Nr. M-63)
Birutė Garbaravičienė
viešosios įstaigos Sugiharos fondo „Diplomatai už gyvybę“ valdybos narė(2018-06-20 Nr. M-113)
Rita Kabašinskienė
(2014-02-07 Nr. M-63)
Darius Žukauskas
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas vyriausiasis komisaras
(2018-06-20 Nr. M-114)
Juozas Kundrotas
(2014-02-07  Nr. M-63)
Remigijus Stukas
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos viršininkas vyriausiasis komisaras
(2018-06-20 Nr. M-115)
Alfonsas Pakėnas
(2014-02-07  Nr. M-63)
Jonas Audėjaitis
Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto dekanas, profesorius
(2018-07-03 Nr. M-122)
Rita Vinciūnienė
(2014-02-07 Nr. M-63)
Robertas Gabulas
Paramos fondo „Kunigaikščių Ostrogiškių karūna“ steigėjas
(2018-07-03 Nr. M-122)
Gediminas Žemaitis
(2014-02-07 Nr. M-63)
Česlovas Jezerskas
Vyčio paramos fondo valdybos pirmininkas
(2018-07-03 Nr. M-122)
Vaclovas Kidykas
(2014-02-07 Nr. M-63)
Vilius Kavaliauskas
Vyčio paramos fondo valdybos pirmininko pavaduotojas, žurnalistas
(2018-07-03 Nr. M-122)
Kęstutis Derliūnas
(2014-02-27 Nr. M-90)
Pranas Kiznis
Vyčio paramos fondo komiteto narys, UAB „Lietpak“direktorius
(2018-07-03 Nr. M-122)
Povilas Jegorovas
(2014-02-27 Nr. M-90)
Borisas Krylovas (Boris Krylov)
skulptorius
(2018-07-03 Nr. M-122)
Indrė Jučaitė
(2014-02-27 Nr. M-90)
Arūnas Sakalauskas
skulptorius
(2018-07-03 Nr. M-122)
Valdas Kubilius
(2014-02-27 Nr. M-90)
Olesis Sydorukas (Oles Sydoruk)
skulptorius
(2018-07-03 Nr. M-122)
Darius Žukauskas
(2014-02-27  Nr. M-90)
Benedikta Dailydienė
ilgametė Kauno miesto dainų švenčių chorvedė
(2018-07-03 Nr. M-123)
Juozas Gerutis Ruzgas
(2014-06-23 Nr. M-244)
J. E. Toyoei Shigeeda
(Toyoei Shigeeda)
Japonijos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius
(2018-07-03 Nr. M-124)
Petras Venslovas
(2014-06-23 Nr. M246)
J. E. Amiras Maimonas
(Amir Maimon)
Izraelio Valstybės nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius
(2018-07-03 Nr. M-124)
Valentinas Aleksas
(2015-02-02 Nr. AT-1)
J. E. Gijsbertas Hendrikas
Christiaanas van der Lingenas
(Gijsbert Hendrik Christiaan
van der Lingen)
Nyderlandų Karalystės nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius
(2018-07-03 Nr. M-124)
Kristina Kazakevičiūtė
(2015-02-02 Nr. AT-1)

Lionginas Virbalas

(2018-11-14 Nr. M-214)

Laimutė Rekašienė
(2015-02-02 Nr. AT-1)

Leonardas Kairiūkštis

(2018-12-27 Nr. M-249)

Mykolas Vygintas Boguša
(2015-03-05 Nr. M-81)

Mykolas Rekys

(2018-12-27 Nr. M-250)

Elena Brazdžiūnienė
(2015-03-05 Nr. M-81)

Rimantas Štaras

(2019-02-08 Nr. M-18)

Edmundas Jonušaitis
(2015-03-05 Nr. M-81)

Valdemaras Chomičius

(2019-05-03 Nr. M-85)

Ričardas Algimantas
Kliučinskas
(2015-03-09 Nr. 83)

Virginijus Mažeika

(2019-10-02 Nr. M-172)

Jonas Stankevičius
(2015-07-03 Nr. M-216)

Nerijus Mikelionis

(2019-11-07 Nr. M-195)

Paulius Jankūnas
(2015-09-22 Nr. M-261)

Žaneta Simanavičienė

(2020-05-26 M-82)

Robertas Javtokas
(2015-09-22 Nr. M-261)

Vilija Klėmanienė (Grigaitytė)

(2020-06-30 M-110)

Lukas Lekavičius
(2015-09-22 Nr. M-261)

Jonas Jučas

(2020-06-30 M-111)

Artūras Milaknis
(2015-09-22 Nr. M-261)

Kęstutis Stasys Jakštas

(2020-05-26 M-80)

Domantas Sabonis
(2015-09-22 Nr. M-261)
Gediminas Jankus
(2021-06-01 Nr. M-58)
Rokas Milevičius
(2015-09-29 Nr. M-271)
Asta Kiaunienė
(2021-06-01 Nr. M-62)
Jonas Čepas
(2016-02-05 Nr. M-25)
Šarūnas Kiaunė
(2021-06-01 Nr. M-61)
Antanas Damarackas
(2016-02-05 Nr. M-25)
Dalė Rakauskienė
(2021-06-23 Nr. M-88)
Zinaida Streikienė
(2016-02-05 Nr. M-25)
Rimas Varanauskas
(2021-06-23 Nr. M-89)
Zenonas Šalna
(2016-02-05 Nr. M-25)
Artūras Rakauskas
(2021-06-23 Nr. M-90)
Benjaminas Žemaitis
(2016-02-05 Nr. M-22)
Lionginas Šepetys
(2021-06-23 Nr. M-91)
 Marija Jotautienė
(2016-02-12 Nr. M-33)
Valius Kriščiūnas
(2021-06-23 Nr. M-92)
Gediminas Šarkus
(2016-04-27  Nr. M-119)
Juozas Kriaučiūnas
(2021-06-23 Nr. M-93)
Gintvilė Jankūnienė
(2016-04-27  Nr. M-119)
Juozas Augutis
(2021-06-23 Nr. M-94)
Vaclavas Šicha (Vaclav Šicha)
(2016-09-16 d. M-218)
Eugenijus Valatka
(2021-06-23 Nr. M-95)
Alfredas Purtokas
(2016-10-04 M-240)
Diana Rėklaitienė
(2021-06-23 Nr. M-96)
Birutė Raubaitė
(2017-02-02 M-22)

Gediminas Antanas Kunčinas

(2021-11-22  Nr. M-181)

Jonas Venckūnas
(2017-02-02 M-20)

Virginija Rupainienė

(2021-11-22  Nr. M-180)

Audronė Vaidotienė
teatro ir kino aktorė
(2017-02-02 Nr. M-23)
Saulius Bartulis
(2021-12-07  Nr. M-199)
Gertrūda Kliučinskienė
dailininkė tekstilininkė
(2017-02-02 Nr. M-23)
Ramunė Navickienė
(2022-02-08  Nr. M-29)
Eduardas Jasas
uždarosios akcinės bendrovės „SDG“ generalinis direktorius
(2017-06-26 Nr. M-142)
Vida Marija Čigriejienė
profesorė, habilituota mokslų daktarė
(2017-06-27 Nr. M-143)
Virginija Kochanskytė
Lietuvos teatro, televizijos ir kino aktorę
(2017-06-27 Nr. M-143)
Gintautas Kligys
Kauno visuomenės sveikatos centro direktorius
(2017-06-29 Nr. M-147)
Karolis Birieta
Kauno kurčiųjų sporto klubo „Tyla“ sportininkė
(2017-09-11 Nr. M-185)
Lukas Gužauskas
Kauno kurčiųjų sporto klubo „Tyla“ sportininkas
(2017-09-11 Nr. M-185)
Laurynas Sankauskas
Kauno kurčiųjų sporto klubo „Tyla“ sportininkas
(2017-09-11 Nr. M-185)
Martynas Vainius
Kauno kurčiųjų sporto klubo „Tyla“ sportininkas
(2017-09-11 Nr. M-185)
Aldas Rusevičius
akcinės bendrovės „Kauno tiltai“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius
(2017-10-16 Nr. M-216)
Doloresa Kazragytė
Lietuvos teatro ir kino aktorė
(2017-10-16 Nr. M-217)
Nijolė Ona Lepeškaitė
Lietuvos teatro ir kino aktorė
(2017-10-16 Nr. M-218)
Birutė Jankauskienė
Kauno krepšinio mokyklos „Aisčiai“ trenerė
(2017-10-16 Nr. M-219)
Dainius Svobonas
Nacionalinio Kauno dramos teatro aktorius
(2018-01-30 Nr. M-15)
Valentinas Jazerskas
tautodailininkas
(2018-01-30 Nr. M-16)
Saulius Paulius Bytautas
kunigas
(2018-01-30 Nr. M-18)
Jurijus Fiodorovas
Lietuvos krepšinio treneris
(2018-01-30 Nr. M-19)
Dalia Ona Palukaitienė
Kauno M. K. Čiurlionio draugijos narė, skulptorė  ir pedagogė
(2018-01-30 Nr. M-20)
Algirdas Čiurlys
aktyvus visuomenininkas
(2018-06-01 Nr. M-104)
Vida Marija Čigriejienė
(2017-06-27 Nr. M-143)
Virginija Kochanskytė
(2017-06-27 Nr. M-143)
Jonas Joniūnas
(2019-02-08 Nr.M-20)
Alius Makūnas
(2019-02-08 Nr.M-20)
Vijolė Platačienė
(2019-02-08 Nr.M-20)
Kęstutis Pušinaitis
(2019-06-28 M-118)
Margarita Tomkevičiūtė
(2019-06-28 M-117)

Tomas Kivaras

(2019-10-02 Nr. M-173)

Saulius Gerulis

(2019-11-07 Nr. M-196)

Leonas Vytautas Strioga

(2020-02-11 M-36)

Paulius Kibiša

(2020-06-30 M-109)

Mindaugas Zimkus

(2020-05-26 M-78)

Ridas Žirgulis

(2020-05-26 M-79)

Aurelijus Veryga

(2020-07-01 M-114)

Minvydas Znaidauskas

(2020-07-01 M-117)

Liuda Znaidauskienė

(2020-07-01 M-113)

Paulius Keras

(2020-07-01 M-116)

Eglė Andriuškienė

(2020-07-01 M-115)

Birutė Marytė Sodaitytė

(2020-10-29 Nr. M-164)

Danutė Rūkienė

(2020-11-10 Nr. M-168)

Ramūnas Norkus

(2020-01-16  Nr. M-7)

 

Bella Shirin
(2021-06-01 Nr. M-59)
Erika Drungytė
(2021-06-01 Nr. M-60)
Edita Jankauskienė
(2021-06-01 Nr. M-63)
Leonarda Daujutė Šarakauskienė
(2021-06-01 Nr. M-64)
Rūta Jasienė
(2021-06-01 Nr. M-71)
Diana Žaliaduonytė
(2021-06-23 Nr. M-97)
Petras Švažas
(2021-06-23 Nr. M-98)
Tomas Palšis
(2021-06-23 Nr. M-99)
Paulius Motiejūnas
(2021-06-23 Nr. M-100)
Marius Horbačiauskas
(2021-06-23 Nr. M-101
Jonas Renatas Lazaravičius
(2021-06-23 Nr. M-102)
Gitana Pečkytė-Vilkelienė
(2021-06-23 Nr. M-103)
Rolandas Steponas Bankauskas
(2021-06-23 Nr. M-104)
Gintaras Mikalauskas
(2021-06-23 Nr. M-105)
Virginijus Petraitis
(2021-06-23 Nr. M-106)
Aurelijus Silkinis
(2021-06-23 Nr. M-107)
Jonas Janulevičius
(2021-06-23 Nr. M-108)
Aloyzas Pakalniškis
(2021-06-23 Nr. M-109)
Radeta Savickienė
(2021-06-23 Nr. M-109)
Vilius Šiliauskas
(2021-06-23 Nr. M-109)
Roma Vosylienė
(2021-06-23 Nr. M-109)
Aleksandras Vaškelis
(2021-09-28  Nr. M-151)
Darius Pliavga
(2021-09-28  Nr. M-152)
Aleksej Gubenko
(2021-09-28  Nr. M-153)
Rasina Žolynienė
(2021-11-22  Nr. M-182

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content