Mokslininko premija


Premija Kauno miesto tarybos sprendimu įsteigta 2014 m.
Kauno miesto mokslininko premija bus skiriama vieną kartą per metus.
Mokslininko premijos įsteigimas buvo aktualus Kauno miesto visuomenei ir Kaune veikiančių studijų institucijų, mokslo sąjungų, asociacijų bendruomenėms. Mieste dirba ir puikių rezultatų pasiekia daug mokslininkų, todėl tokia premija – paskatinimas ir pasiekimų įvertinimas.
Įsteigta mokslininko premija bus skatinami Kauno miesto mokslo kūrėjai už ilgametę aktyvią ir reikšmingą mokslinę veiklą, aukščiausius mokslo pasiekimus respublikinėje ar tarptautinėje erdvėje bei novatorišką mokslinę idėją ir jos įgyvendinimą Kauno mieste.
Pretendentus į premiją gali siūlyti Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas, jo nariai, Kauno miesto savivaldybės taryba, Kaune veikiančios mokslo ir studijų institucijos, mokslo sąjungos, asociacijos, taip pat savo kandidatūras gali siūlyti ir patys mokslininkai.
Pretendentas į premiją turi būti Kaune veikiančios aukštosios mokyklos dėstytojas arba Kaune veikiančio mokslo tyrimo instituto darbuotojas ir turėti mokslo laipsnį. Paraiškas vertins ir siūlymus dėl premijos skyrimo Švietimo ir ugdymo skyriui teiks Lietuvos mokslų akademija.


2015 m. Mokslininko premija paskirta Kauno klinikų Neurologijos klinikos vadovei prof. hab. dr. Daivai Rastenytei. Mokslininkės darbo kryptis – širdies ir kraujagyslių, neurologinės ligos.
2014 m. Mokslininko premija paskirta inžinerijos srities mokslininkui profesoriui, hab. dr. Juozui Vidui Gražulevičiui.

Skip to content