Kauno miesto burmistro Jono Vileišio medaliai

1
Burmistro Jono Vileišio medalis teikiamas asmenis už nuopelnus Kauno miesto savivaldos įtvirtinime, už pilietinių iniciatyvų įgyvendinimą bei miesto įvaizdžio stiprinimą.

Skip to content