Siunčiama nuotrauka

Kauno m. savivaldos 600 m. jubijiejiniai medaliai

2008-aisiais Kaunas pažymėjo savivaldos 600 metų jubiliejų. Ta proga buvo nukaldinti jubiliejiniai medaliai: 10 sidabrinių, 150 pasidabruotų ir 1284 žalvariniai. Jų autorius – Petras Gintalas.
Jubiliejiniais metais buvo įteikti 3 sidabriniai medaliai, 70 pasidabruotų ir 1211 žalvarinių.
Pastarieji medaliai buvo įteikti visiems buvusiems miesto tarybos nariams, kai kuriems savivaldybės darbuotojams ir kitiems savivaldai nusipelniusiems asmenims.
Pasidabruoti medaliai buvo įteikti asmenims, kurie savo darbais prisidėjo prie savivaldos stiprinimo ir Kauno vardo garsinimo.
Sidabriniai medaliai buvo įteikti Šventosios Romos bažnyčios Jochimui Meisteriui, vyskupui metropolitui Sigitui Tamkevičiui ir Tadžikijos prezidentui Emomaliui Rachmonui.

2009 m. Vasario 16-osios proga meras A. Kupčinskas jubiliejinius medalius ir padėkos raštus įteikė asmenims – organizacinio komiteto nariams, – kurie aktyviai dalyvavo organizuojant miesto savivaldos 600 metų jubiliejinius renginius. Padėkos rašte sakoma:
„Praeitis, istorija neatskiriama nuo dabarties. Istoriją kuria žmonės ir išlieka joje tada, kai atlieka kilnius, gražius darbus.
Dėkoju Jums už tai, kad savo nuoširdžiu darbu, organizuojant Kauno miesto savivaldos 600 metų jubiliejaus renginius, prisidėjote prie Kauno vardo garsinimo ir miesto istorijos populiarinimo. Tikimės, kad ir ateityje savo žinias ir sugebėjimus skirsite Kauno miestui ir jo gyventojams.”


Įteikti Kauno miesto savivaldos 600 metų jubiliejaus pasidabruoti atminimo medaliai

2010-01-07 2009 metų įsimintiniausiems Kauno menininkams:

 1. Sauliui Bartuliui, Kauno styginių kvarteto violončelininkui;
 2. Karolinai Beinarytei, Kauno styginių kvarteto smuikininkei;
 3. Eglei Karžinauskaitei, Kauno styginių kvarteto altininkei;
 4. Česlovui Lukenskui, dailininkui, muzikui;
 5. Gintarui Patackui, poetui;
 6. Daliai Terminaitei, Kauno styginių kvarteto smuikininkei.

2009-12-17 UAB „Kauno vandenys” ilgamečiams darbuotojams:

 1. Viliui Burokui, generaliniam direktoriui;
 2. Vladui Marijonui Daugialai, gamybos direktoriui;
 3. Petrui Maruniakui, Nuotekų valyklos viršininkui;
 4. Algimantui Vaivadai, Tinklų cecho tinklo šaltkalviui brigadininkui vairuotojui.

2009-12 nusipelniusiai mišraus choro „Gintaras” vadovei, Lietuvos chorų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkei Leokadijai Januškienei.

2009-11-26 vaško lydymo krosnies ekspozicijos įrengimo rėmėjui verslininkui Kornelijui Bačkevičiui.

2009-11-19 Lietuvos kariuomenės įkūrimo 91-ųjų metinių proga šiems Kauno įgulos kariams:

 1. kpt. Tomui Karkliui, Lietuvos kariuomenės ordinariato kapelionui;
 2. plk. ltn. Algiui Liorentui, laikinai einančiam Lietuvos kariuomenės Divizijos generolo Stasio Raštikio puskarininkių mokyklos viršininko pareigas;
 3. plk. ltn. Gintautui Surgailiui, Vytauto Didžiojo karo muziejaus direktoriui.

2009-11-13 Siameno (Kinija) delegacijos vadovui, Kinijos liaudies politinio konsultavimo konferencijos Siameno savivaldybės komiteto pirmininkui Chenui Xiumao (Chen Xiumao)

2009-09-07 Kaliningrado miesto (Rusija) merui Alexanderiui Yaroshukui (Alexander Yaroshuk).

2009-06-25 Lipės apskrities (Vokietijos Federacinė Respublika) tarybos nariams:

 1. Thomui Enzensbergeriui (Thomas Enzensberger);
 2. Walburgai Berghahnai (Walburga Berghahn);
 3. dr. Lucui Heumannui (dr. Lucas Heumann);
 4. Kurtui Kalkreuteriui (Kurt Kalkreuter);
 5. Utai Meyer (Uta Meyer);
 6. Ralfui Mühlenmeieriui (Ralf Mühlenmeier);
 7. Friedrichui Wilhelmui Nageliui (Friedrich-Wilhelm Nagel).

2009-06-23 Šaulių sąjungos 90-mečio minėjimo proga:

 1. Lietuvos šaulių sąjungos vadui Juozui Širvinskui.

Įteikti Kauno miesto savivaldos 600 metų jubiliejaus žalvariniai atminimo medaliai

2009-10-05 Tarptautinės mokytojų dienos proga šiems nusipelniusiems Kauno miesto mokytojams:

 1. Rasai Kavaliauskienei, Kauno Rokų vidurinės mokyklos anglų kalbos mokytojai metodininkei;
 2. Rimai Lukošienei, Kauno Jono Ir Petro Vileišių vidurinės mokyklos pradinių klasių vyresniajai mokytojai;
 3. Viktorui Rimkui, VšĮ Kauno „Ąžuolo” katalikiškos vidurinės mokyklos pradinio ugdymo vyresniajam mokytojui;
 4. Juditai Sakalienei, Kauno Maironio gimnazijos lietuvių kalbos mokytojai metodininkei;
 5. Danutei Šiaučiūnienei, VšĮ Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos” gimnazijos muzikos mokytojai metodininkei.

2009-06-25 Lipės apskrities (Vokietijos Federacinė Respublika) delegacijos, žiniasklaidos ir kitų įstaigų bei organizacijų atstovams:

 1. Natalijai Haßei (Natalie Haße), apskrities viršininko referentei;
 2. Berndui Heinrichui Korte (Bernd-Heinrich Korte), tarptautinių ryšių koordinatoriui;
 3. Antoniusui Grothei (Antonius Grothe), SOS vaikų kaimo direktoriui Detmolde;
 4. Karlui Eiteliui Johnui (Karl-Eitel John), Jaunimo ir šeimos reikalų departamento vadovui;
 5. Antje Kettler (Antje Kettler), viešųjų ryšių specialistei;
 6. Rolfui Krachtui (Rolf Kracht), Detmoldo policijos choras vadovui;
 7. Jobstui Kuhlmannui (Jobst Kuhlmann), Sporto skyriaus darbuotojui;
 8. Karinai Sensenschmidt (Karin Sensenschmidt), Karla-Raveh mokyklos direktorei;
 9. Hannahui Theesui (Hannah Thees), Lipės radijo korespondentui;
 10. Jürgenui Wattenbergui (Jürgen Wattenberg), akcijos „Vaikai varge” organizatoriui.

2009-06-23 Šaulių sąjungos 90-mečio minėjimo proga:

 1. Stasiui Dovidaičiui, Vyčio kryžiaus ordino vėliavos būrio ne rikiuotės šauliui;
 2. Tomui Juraičiui, Lietuvos šaulių sąjungos štabo Garbės sargybos kuopos šauliui;
 3. Aidui Šidlauskui, Lietuvos šaulių sąjungos štabo Garbės sargybos kuopos šauliui.

Kaunas pilnas kultūros

f Ketvirtadieniais Open Kitchen Kaunas

2018-05-03

Vasaros-mokykla Modernizmas ateičiai: vasaros mokykla | KAUNAS2022

2018-06-25

Dainu_svente_20160604_0128 Dainų šventės „Vardan tos“ atidarymo renginys Kaune

2018-06-30

konferencija-modernizmas Modernizmas ateičiai: forumas ir konferencija | KAUNAS2022

2018-09-11

Šiai datai renginių nėra
Buvęs 1 iš 1 Kitas
Visi renginiai
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  įstaigos, ugdymas, premijos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  paslaugos, parama, būstas
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Aplinka
  Aplinka
  aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamas būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba