Siunčiama nuotrauka

Gerumo kristalai (gerumo plytos)

iEWG70ZDW
Gerumo kristalu apdovanojami asmenys už reikšmingus neatlygintinus darbus Kauno bendruomenės labui.


2018 m. vasario 15 d. Gerumo kristalais apdovanoti:

 1. Ingą Budrienę asociacijos „Padedu augti“ vadovę, kuri neatlygintinai teikia socialinę ir psichologinę pagalbą krizėje atsidūrusioms šeimoms, sulaukusioms neišnešiotų naujagimių.
 2. Viktorą Jermolovą, ne kartą suteikusį pagalbą krizės ištiktiems, gyvenimo kryžkelėje atsidūrusiems jauniems žmonėms.
 3. Daivą Valančiūtę, kuri su kolektyvu vykdo socialines akcijas, remia globos namų vaikus, neįgalius asmenis, socialinėje atskirtyje atsidūrusius piliečius.

2017 m. vasario 15 d. apdovanoti Gerumo kristalais:

 1. Adelė Ona Azaravičienė, už ilgametį, švietėjišką ir nuoširdų darbą medicinos srityje;
 2. Julijus Bazevičius, už bendruomeniškuno skatinimą ir aktyvią visuomeninę veiklą Aleksoto bendruomenėje;
 3. Almina Blažienė, už aktyvią veiklą įgyvendinant socialinius projektus sveikatos ir integracijos klube „Sauliukas“;
 4. Ovidijus ir Andrius Jurkšos, už istorinio paveldo išsaugojimą;
 5. Leonora Mereckienė, už savanoriškos ir neatlygintinos donorystės propagavimą;
 6. Regina Motienė už aktyvią visuomeninę veiklą ir pagalbą mažinant socialinę atskirtį;
 7. Gražina Senvaitienė, už aktyvią veiklą įgyvendinant socialinius projektus ir pagalbą mažinant socialinę atskirtį;
 8. Artūras Zinkovskis, už bendruomeniškumo skatinimą ir aktyvią visuomeninę veiklą;
 9. Irutė Dovydaitytė, už pagalbą vaikams ir šeimoms palemono vaikų dienos centre;
 10. Ieva Šidlauskaitė-Stripeikienei, už psichologinę pagalbą sprendžiant šeimos ir vaiko gerovės klausimus;
 11. Dalia Keliauskaitė, už visapusišką pagalbą medicinos srityje;
 12. Irena Grigaliauskaitė, už visapusišką pagalbą medicinos srityje;
 13. Jovita Bašinskienė, už socialinę pagalbą medicinos srityje;
 14. Edita Bronušienė, už visapusišką socialinę pagalbą, atjautą ir geranoriškumą;
 15. Evelina Bataitienė, už visapusišką socialinę pagalbą medicinos srityje;
 16. Lina Samajauskienė, už širdies šilumą ir visapusišką socialinę pagalbą;
 17. Algirdas Babenskas, už meniškos raiškos sklaidą ir bendruomeniškumo skatinimą;
 18. Jonas Vaičenonis, už neatlygintinos kraujo donorystės propagavimą.

2016 m. sausio 11 d. apdovanoti Gerumo kristalais:

 1. Lina Jankauskaitė. Už aktyvią savanorišką veiklą ir neatlygintinos donorystės propagavimą.
 2. Vytautas Kederys. Už reikšmingus, neatlygintinus darbus Kauno bendruomenės labui.
 3. Kazimierui Kepežinskui. Už pagalbą mažinant socialinę atskirtį ir bendruomeniškumo skatinimą.
 4. Violetai Lazarevičienei. Už švietėjišką veiklą ir gamtos pažinimo skatinimą.
 5. Marijanai Lialko. Už pagalbą mažinant socialinę atskirtį.
 6. Kristinai Mačiutaitei. Už pagalbą neįgaliesiems integruotis į visuomenę.
 7. Vytautui Prekevičiui. Už istorinio paveldo išsaugojimą ir savanorišką veiklą.
 8. Jūratei Puidienei. Už aktyvią veiklą įgyvendinant socialinius projektus, tolerancijos ir savanoriškumo ugdymą.
 9. Romai Šerkšnienei. Už paslaugų vaikui ir šeimai sistemos kūrimą, vystymą ir tobulinimą.
 10. Sigitai Šimkienei. Už nuopelnus sprendžiant vaiko teisių ir gerovės klausimus.
 11. Tatjanai Vilčinskienei. Už kultūrų dialogo ir tolerancijos skatinimą.
 12. Aurelijui Žukauskui. Už aktyvią veiklą įgyvendinant socialinius projektus.

 

2015 m. sausio 15 d. apdovanoti Gerumo kristalais:

 1.  Rita Agurkienė. Už aktyvią veiklą įgyvendinant socialinius projektus Palemono bendruomenėje.
 2. Žygimantas Amelynas. Už gatvės meno festivalio „Nykoka“ organizavimą ir indėlį į Kauno miesto įvaizdžio gerinimą.
 3.  Alfredas Bartuška. Už lietuviškos dainos populiarinimą, Kauno garsinimą Lietuvoje ir užsienyje.
 4.  Irena Dabulskienė. Už ilgametį, švietėjišką ir nuoširdų darbą medicinos srityje.
 5.  Lina Danilevičienė. Už rūpestį socialinės rizikos asmenimis ir pagalbą renkant lėšas maisto bankui.
 6.  Aurelija Davydavičienė. Už švietėjišką ir nuoširdų darbą medicinos srityje.
 7.  Irena Ona Gurskienė. Už meninės raiškos sklaidą ir bendruomeniškumo skatinimą.
 8.  Kazys Gustaitis. Už lietuviškos dainos populiarinimą, Kauno garsinimą Lietuvoje ir užsienyje.
 9.  Mindaugas Jankauskas. Už aktyvią kultūrinę ir visuomeninę veiklą.
 10.  Elena Janušauskienė. Už bendruomeniškumo skatinimą ir aktyvią visuomeninę veiklą Lampėdžių bendruomenėje.
 11.  Ramūnas Kardelis. Už istorinio paveldo išsaugojimą.
 12.  Zofija Kvedaravičienė. Už pagalbą mažinant socialinę atskirtį.
 13.  Vlada Laima Lukšienė. Už tolerancijos ir bendruomeniškumo skatinimą, aktyvią veiklą „Girstos“ bendruomenėje.
 14.  Jolanta Mačiulienė. Už aktyvią veiklą įgyvendinant socialinius projektus ir pagalbą mažinant socialinę atskirtį.
 15.  Vilius Markevičius. Už neatlygintinos kraujo donorystės propagavimą.
 16. Vytis Nakutis. už neatlygintinos kraujo donorystės propagavimą.
 17.  Dalia Pajedienė. Už jauno žmogaus integraciją į visuomenę ir bendruomeniškumo ugdymą.
 18.  Aušra Papirtienė. Už aktyvią visuomeninę veiklą ir bendruomeniškumo skatinimą.
 19.  Rimutė Povilaitienė. Už bendruomeniškumo skatinimą ir aktyvią visuomeninę veiklą Aleksoto bendruomenėje.
 20. Loreta Raudonikienė. Už aktyvią kultūrinę ir visuomeninę veiklą.
 21. Artūras Slapšys. Už Lietuvos istorinės atminties išsaugojimą ir paramą Ukrainos žmonėms.
 22.  Neringa Šeštokienė. Už bendruomeniškumo skatinimą ir aktyvią visuomeninę veiklą Naugardiškių bendruomenėje.
 23.  Tadas Šimkus. Už gatvės meno festivalio „Nykoka“ organizavimą ir indėlį į Kauno miesto įvaizdžio gerinimą.
 24.  Laima Užkurnienė. Už aktyvią visuomeninę veiklą ir bendruomeniškumo skatinimą.
 25.  Juozas Vaitkevičius. Už neatlygintinos kraujo donorystės propagavimą.
 26.  Petras Variakojis. Už jauno žmogaus integraciją į visuomenę ir bendruomeniškumo ugdymą.
 27.  Aušra Vasiliauskaitė. Už aktyvią veiklą įgyvendinant socialinius projektus ir pagalbą mažinant socialinę atskirtį.
 28. Remigijus Antanas Visockas. Už bendruomeniškumo skatinimą ir aktyvią visuomeninę veiklą „Amalės“ bendruomenėje.
 29.  Gabrielė Genovaitė Vrotniakienė. Už pagalbą neįgaliesiems integruotis į visuomenę.
 30. Eugenija Žilinskienė. Už vaikų globos populiarinimą, begalinį švelnumą, meilę ir pasiaukojimą vaikams.

2014 m. sausio 6 d. apdovanoti Gerumo kristalais:

 1. Pauliui Alšauskui, už neatlygintiną kraujo donorystės propagavimą;
 2. Saulutei Ausenienei, už ilgametį ir nuoširdų darbą medicinos srityje, atjautą ligoniams;
 3. Reginai Marijai Bagdonienei, už meninės raiškos sklaidą ir bendruomeniškumo skatinimą;
 4. Ramintai Baltuškienei, už aktyvią veiklą įgyvendinant socialinius projektus;
 5. Ramunei Baniulienei, už etninės kultūros puoselėjimą ir aktyvią veiklą Palemono bendruomenėje;
 6. prof. Daliai Marijai Brazauskienei, už švietėjišką veiklą aplinkosaugos srityje ir bendruomeniškumo puoselėjimą;
 7. Rimgaudui Bulotai, už lietuviškos dainos populiarinimą, Kauno garsinimą Lietuvoje ir užsienyje;
 8. Bronei Cechanavičienei, už bendruomeniškumo skatinimą ir aktyvią visuomeninę veiklą Lampėdžių bendruomenėje;
 9. Loretai Derkintienei, už pagalbą socialinės rizikos asmenims ir dorovinį auklėjimą stiprinant šeimos vaidmenį visuomenėje;
 10.  Remigijui Endriukaičiui, už neatlygintiną kraujo donorystės propagavimą;
 11.  Zitai Jakinevičienei, už meilę vaikams, jų ugdymą ir aktyvią veiklą asociacijoje „Žaliasis Ąžuolynas”;
 12.  Renaldui Jančiauskui, už humanišką veiklą teikiant reikšmingą materialinę ir moralinę pagalbą be tėvų likusiems ir negalią turintiems vaikams;
 13.  Daliai Juodžentei, už gyvūnų globos propagavimą ir indėlį veterinarijos srityje;
 14.  Elenai Jurkutei, už aktyvią savanorišką visuomeninę veiklą ir bendruomeniškumo skatinimą;
 15. Dianai Kizienei, už bendruomeniškumo skatinimą ir aktyvią visuomeninę veiklą Aleksoto bendruomenėje;
 16.  Petrui Klimantavičiui, už lietuviškos dainos populiarinimą, Kauno garsinimą Lietuvoje ir už jos ribų;
 17. Arnoldui Latviui, už aktyvų neatlygintiną darbą su priklausomybių turinčiais asmenimis Kauno mieste ir už jo ribų;
 18. Rūtai Lukianskytei, už aktyvią veiklą įgyvendinant socialinius projektus ir pagalbą mažinant socialinę atskirtį;
 19.  Gedui Malinauskui, „Šviesos dirbtuvėlių” įkūrėjui, už pagalbą neįgaliesiems integruojantis į visuomenę;
 20.  prof. Nijolei Misiūnienei, už ilgametį ir nuoširdų darbą medicinos srityje, atjautą kiekvienam ligoniui;
 21. Raimundui Plūkui, už vaikų ir jaunimo sveiko gyvenimo propagavimą ir aktyvią visuomeninę veiklą;
 22.  Antanui Preikšai, už dorovinių ir dvasinių vertybių propagavimą ir aktyvią visuomeninę veiklą;
 23.  Kazimierui Putnai, už tremties istorijos puoselėjimą ir sklaidą;
 24. Dariui Tumšiui, už neatlygintiną kraujo donorystės propagavimą;
 25. Aleksandrui Žarskui, už lietuvių etninės kultūros puoselėjimą ir neišsenkančią tautinių etnokultūrinių vertybių sklaidą visuomenėje;
 26.  Daliai Jatautaitei, už religinės muzikos populiarinimą ir pilietiškumą, išsaugant unikalų kultūros paveldą;
 27.  Mantui Kuraičiui, Lietuvos jaunimo dienų 2013 m. savanoriui koordinatoriui, už jauno žmogaus integraciją į visuomenę ir bendruomeniškumo ugdymą;
 28. Vaidai Spangelevičiūtei Kneižienei, už jauno žmogaus integraciją į visuomenę ir bendruomeniškumo ugdymą.

2013 m. sausio 3 d. apdovanoti Gerumo kristalais:

 1. Silviją Mariją Andrėnienę – už tautinių tradicijų puoselėjimą, bendruomeniškumo skatinimą;
 2. Laimutę Balčiūnienę – už pasiekimus plėtojant sutrikusio intelekto neįgaliųjų veiklą ir aktyvų dalyvavimą integruojant proto negalią turinčius asmenis;
 3. Gretą Baliūnienę – už bendruomeniškumo skatinimą ir visuomeninę veiklą;
 4. Pijų Bernotą – už lietuviškos dainos populiarinimą Lietuvoje ir už jos ribų, už Kauno garsinimą;
 5. Rasą Bortkevičiūtę – už kartų tarpusavio bendravimo ir tolerancijos skatinimą, savanorystės puoselėjimą ir pilietišką veiklą;
 6. Kazimierą Garšvą – už lietuvių kalbos saugojimą, valstybingumo stiprinimą, lietuvybės puoselėjimą etninėse lietuvių žemėse;
 7. Mariją Garšvienę – už meninės raiškos sklaidą ir bendruomeniškumo skatinimą;
 8. Stasį Gendvilį – už aktyvią veiklą įgyvendinant socialinius projektus ir nuoširdžią pagalbą mažinant socialinę atskirtį;
 9. Renę Grikėnienę – už bendruomeniškumo skatinimą ir socialinę veiklą;
 10. Liliją Ivaškevičiūtę – už kasdienį Vilties skleidimą ir bendruomeniškumo skatinimą;
 11. Aldoną Jankauskienę – už bendruomeniškumo puoselėjimą ir iniciatyvas siekiant išsaugoti kultūros paveldą;
 12. Dalę Oną Kerpauskienę – už socialinę, švietėjišką veiklą ir bendruomeniškumo skatinimą;
 13. Algirdą Liepinaitį – už ilgametę tautodailininko veiklą ir padovanotus tautodailės kūrinius;
 14. Danutę Macenkaitę – už visuomeninę veiklą ir bendruomeniškumo skatinimą;
 15. Eugenijų Mačiuką – už projekto „Akvariumas-ligoninė vaikams” idėją ir jos įgyvendinimą;
 16. Igną Mačiuką – už Lietuvos neįgaliųjų sporto žaidynių atgaivinimą ir pagalbą neįgaliesiems integruojantis į visuomenę;
 17. Virginiją Maželytę – už ilgametį ir nuoširdų darbą medicinos srityje, atjautą kiekvienam ligoniui ir organų donorystės skatinimą;
 18. Vytautą Merkį – už tolerancijos ir bendruomeniškumo skatinimą;
 19. Daivą Nevardauskienę – už švietėjišką veiklą, bendruomeniškumo puoselėjimą ir iniciatyvas siekiant išsaugoti kultūros paveldą;
 20. Romualdą Dalią Paschalskienę – už socialinę labdaringą veiklą ir bendruomeniškumo puoselėjimą;
 21. Bronę Paulavičienę – už tremties istorijos sklaidą dainomis;
 22. Karoliną Puidaitę – už nuoširdžią pagalbą socialinės rizikos asmenims;
 23. Angelę Puidokienę – už meilę vaikams, jų ugdymą ir bendruomeniškumo puoselėjimą;
 24. Jolitą Ramanauskienę – už indėlį mažinant socialinę atskirtį ir pagalbą ugdant neįgaliuosius sportininkus;
 25. Ritą Škriadaitę – už jaunimo integracijos į visuomenę skatinimą ir jų savarankiškumo ugdymą;
 26. Liuciją Šurnienę – už visuomeninę veiklą ir bendruomeniškumo skatinimą
 27. Harį Urvinį– už aktyvią veiklą įgyvendinant socialinius projektus, jaunimo integracijos į visuomenę skatinimą, jų savarankiškumo ugdymą;
 28. Aldoną Vaitkevičienę – už meilę vaikams, jų ugdymą, tautos tradicijų ir papročių puoselėjimą;
 29. Eglę Veršininienę – už pagalbą sunkius išgyvenimus patyrusiems vaikams taikant piešimo ant vandens (ebru) meno terapiją;
 30. Aušrelę Antaniną Vyšniauskienę – už aktyvų dalyvavimą nevyriausybinių organizacijų veikloje ir nuoširdžią pagalbą socialinės rizikos asmenims.

2012 m. sausio 3 d. apdovanoti Gerumo kristalais:

 1. Laimutę Anužienę – už paramos akcijas ir socialinės atsakomybės svarbos puoselėjimą;
 2. Juliją Bakūnaitę – už iniciatyvią kūrybišką veiklą ir bendruomeniškumo puoselėjimą;
 3. Virginijų Bortkevičių – už socialinę veiklą ir pagalbą integruojant neįgaliuosius į sveikųjų visuomenę;
 4. Dalią Batutienę – už visuomeninę veiklą ir bendruomeniškumo puoselėjimą;
 5. Zinaidą Fursaitę – už socialinę ir labdaringą veiklą;
 6. Peterį Hessą (Peter Hess) – už floristikos meistriškumo pamokas ir miesto viešų erdvių puošimą;
 7. Sniegą Marią Jurskis – už kultūros tradicijų ir amžinųjų vertybių puoselėjimą;
 8. Nijolę Kablienę – už savanorišką veiklą ir bendruomeniškumo puoselėjimą;
 9. Eglę Daivą Kanikovienę – už pagalbą integruojant regos neįgaliuosius į sveikųjų visuomenę;
 10. Laimutę Katilienę – už bendruomeniškumo puoselėjimą, parapijos globojamų vaikų dorovinį ir dvasinį ugdymą;
 11. Artūrą Kazlauską – už prasmingą pasiaukojamą darbą skiepijant krikščioniškąsias vertybes;
 12. Henriką Adolfą Kebeikį – už bendruomeniškumo ir kultūrinių vertybių puoselėjimą;
 13. Vytautą Kunicką – už visuomeninę veiklą ir bendruomeniškumo puoselėjimą;
 14. Henriką Kupcikevičių – už visuomeninę veiklą ir bendruomeniškumo puoselėjimą;
 15. Rolandą Lagauską – už nuoširdžią pasiaukojamą veiklą ir bendruomeniškumo skatinimą;
 16. Vytautą Stasį Lagunavičių – už meninės raiškos sklaidą ir bendruomeniškumo puoselėjimą;
 17. Aldoną Mačytę – už Kauno vaikų globos namų „Atžalynas” patalpų interjero projektą ir jo įgyvendinimo priežiūrą;
 18. Julijušą Makčinską – už moksleivių kūrybinių idėjų ir bendruomeniškumo skatinimą;
 19. Aleksandrą Stelmokaitienę – už visuomeninę veiklą ir bendruomeniškumo skatinimą;
 20. Ireną Slušnienę – už meilę ir rūpestį tėvų paliktiems vaikams;
 21. Gražiną Šliužienę – už švietėjišką veiklą ir bendruomeniškumo puoselėjimą;
 22. Virginiją Vitkienę – už kultūrinių vertybių ir bendruomeniškumo puoselėjimą;
 23. Audronę Žemaitaitienę – už meilę ir rūpestį tėvų paliktiems vaikams;
 24. Rimvydą Žiliuką – už visuomeninę veiklą ir iniciatyvas siekiant išsaugoti kultūros paveldą;
 25. Ireną Žurumskienę – už tautinės etnokultūros puoselėjimą ir plėtojimą.

2011 m. sausio 4 d. apdovanoti Gerumo kristalais:

 1. Mildai Andriuškevičienei – už jos ilgametį ir nuoširdų mediko darbą, atjautą kiekvienam ligoniui.
 2. Prof. Jurgiui Brėdikiui – už suteiktą viltį gyventi.
 3. Lilijanai Butkevičienei –  už vienintelės Lietuvoje sutrikusios klausos vaikų ugdymo ir reabilitacijos įstaigos įkūrimą
 4. Giedrei Čipkutei – už Kalėdinės labdaros akcijas ir bendruomeniškumą.
 5. Eleonorai Aldonai Ijolei Čepulienei – už bendruomeniškumo puoselėjimą.
 6. Alvydai Česienei – už aukštus folkloro kolektyvo „Ratilėlis” pasiekimus Lietuvos ir tarptautiniuose renginiuose.
 7. Marijai Dubickienei – už labdaringą veiklą.
 8. Sigitai Džiaugienei – už meilę ir rūpestį tėvų paliktiems vaikams.
 9. Sigitai Grigaliūnienei – už visuomeninę veiklą ir bendruomeniškumo puoselėjimą.
 10. Danutei Gromnickienei – už socialinės rizikos šeimų vaikų dorovinį ir dvasinį ugdymą.
 11. Rūtai Gudaitienei – už psichologinę pagalbą tėvams, auginantiems sutrikusios klausos vaikus.
 12. Marijui Gvildžiui –  už floristikos meistriškumo pamokas ir miesto viešų erdvių puošimą.
 13. Simonui Kabašinskui – už už bendruomeniškumo skatinimą.
 14. Ramučiui Danieliui Kauneliui – už tautodailininkų bendruomenės subūrimą ir kultūros paveldo saugojimą.
 15. Prof. Vytautui Kuzminskiui –  už organų donorystės skatinimą.
 16. Angelei Laucinei – už sveiko gyvenimo būdo propagavimą ir visuomeninę veiklą.
 17. Juliui Morkūnui – už savanorių subūrimą ir neatlygintiną veiklą gelbstint laukinius gyvūnus.
 18. Alfonsui Pakėnui ir Nidai Pakėnienei – už kultūrinių vertybių puoselėjimą ir neįgaliųjų integraciją į visuomenę.
 19. Vaidui Pilkauskui – už bendruomeniškumo skatinimą.
 20. Aldonai Rusteikienei – už nuoširdžią ir pasiaukojančią veiklą slaugant ligonius.
 21. Gražinai Siderevičienei – už žmonių su regos negalia meninės raiškos populiarinimą.
 22. Rėdai Šakalytei ir Almei Jurevičienei – už organizuojamą respublikinį vaikų ir jaunimo dainų konkursą „Gražių dainelių daug girdėjau”.
 23. Almantei Juditai Rabikauskienei – už visuomeninę veiklą ir bendruomeniškumo puoselėjimą.
 24. Vytui Šlekaičiui – už pilietiškumo ugdymą, kultūros paveldo saugojimą, meilės gamtai ir žmonėms stiprinimą.
 25. Monsinjorui Lionginui Vaičiulioniui – už tolerancijos ir bendruomeniškumo skatinimą.
 26. Prel. prof. dr. Vytautui Steponui Vaičiūnui – už tolerancijos ir bendruomeniškumo skatinimą.

2010 m. gruodžio 30 d. apdovanoti Gerumo kristalais už reikšmingus neatlygintinus darbus Kauno bendruomenės labui:

 1. Milda Andriuškevičienė. Už jos ilgametį ir nuoširdų darbą, pasišventimą gydytojo profesijai, žmogiškumą ir atjautą kiekvienam ligoniui. Negailėdama nei laiko, nei sveikatos rūpinasi savo ligoniais nežiūredama į valandas.
 2. Profesorius Jurgis Brėdikis Lietuvos kardiochirurgas, LR Mokslų akademijos akademikas, žmogus, prijaukinęs širdį ir nuo mirties išgelbėjęs tūkstančius žmonių. Širdies ritmo sutrikimų chirurginio gydymo vienas pradininkų. – už suteiktą viltį gyventi ir visuomeninę veiklą.
 3. Lilijanai Butkevičienei, Centro „Lingua” direktorė, įkūrusiai vienintelę Lietuvoje sutrikusios klausos vaikų ugdymo ir reabilitacijos įstaigą. kuri jau 20 metų sutrikusios klausos vaikus parengia integracijai į bendrojo lavinimo įstaigas ir visuomenę.
 4.  Giedrė Čipkutė. Ispanijos lietuviai jau antrus metus prisideda prie Kalėdinės labdaros akcijos, kuria jau trečius metus organizuoja Kaune.
 5. Eleonora Aldona Ijolė Čepulienė. Rokų bendruomenės narė. Jos veikla yra neįkainojamas indėlis į bendruomenės kūrimą, dvasingos, kūrybingos, saugojančios bei puoselėjančios savo krašto tradicijas ir kultūros paveldą asmenybės ugdymą. Sėkmingai geba sutelkti bendruomenę kolektyviniams darbams, dvasinėms sueigoms bei šventėms.
 6. Alvyda Česienė. Kauno tautinės kultūros centro folkloro kolektyvo „Ratilėlis” vadovė – mokytoja. Jos dėka Lietuvos liaudies kultūros centras ir Pasaulio lietuvių dainų šventės fondas šį kolektyvą pripažino geriausiu 2009 metų vaikų folkloro ansambliu.
 7.  Marija Dubickienė Įsteigė labdaros ir paramos fondą „Saulės smiltys”. Jos ir suburtos savanorių komandos didžiausi darbai yra šie: 2007 metais už aukciono metu surinktas lėšas buvo nupirktas spirografas – prietaisas, skirtas vaikų kvėpavimo funkcijai įvertinti.
 8. Sigita Džiaugienė. Per 10 gyvavimo metų šeimynoje augo 32 vaikai. 9 vaikai šeimynoje sulaukė pilnametystės. Šiuo metu šeimynoje gyvena 15 vaikų. Vienas vaikas neįgalus.
 9. Sigita Grigaliūnienė Jos veikla yra neįkainojamas indėlis į bendruomenės kūrimą, dvasingos, kūrybingos, saugojančios bei puoselėjančios savo krašto tradicijas ir kultūros paveldą asmenybės ugdymą. Sėkmingai geba sutelkti bendruomenę kolektyviniams darbams, dvasinėms sueigoms bei šventėms. Už visuomeninę veiklą ir bendruomeniškumo puoselėjimą.
 10.  Danutė Gromnickienė. Žmogus kupinas krikščioniškos meilės seniems, neįgaliems, varge esantiems žmonėms. Jau daugelį metų tikybos mokytojos pagrindinis tikslas – socialinės rizikos šeimų vaikų dorovinis ir dvasinis ugdymas, socialinių įgūdžių suteikimas, švietimas.
 11.  Rūta Gudaitienė. Kauno apskrities sutrikusios klausos vaikų tėvų bendrijos „Suvoka” valdybos narė. Augina vaiką su klausos negalia. Dar sūnui esant mažam, ji aktyviai ieškojo pagalbos, ieškojo tėvų, kurie turi tokių pat vaikų, teikė jiems psichologinę pagalbą ir informaciją apie mokymo galimybes ir būdus, klausos aparatus ir protezavimą. Savo namuose subūrė savitarpio pagalbos grupę, atliko psichologo-socialinio darbuotojo darbą, nes tėvai iš kitur tokios pagalbos negavo. Ji aktyviai dalyvavo asociacijos steigimo darbuose ir mokymuose su Švedijos organizacijomis.
 12. Marijus Gvildys. Jau 5 metai, kartu su Kauno paslaugų verslo profesinio rengimo centru M. Gvildys, pasitelkdamas vieną žymiausių pasaulyje floristikos mokytojų, floristikos meno, mados ir tendencijų kūrėją Peter Hess, visuomeniniais pagrindais ir nemokamai perduoda unikalios Šveicarų mokyklos patirtį, metodiką ir programas visiems norintiems studijuoti floristikos meną. To pasėkoje Lietuvoje gimė Žemės meno festivalis, kuriame dalyvauja visų kontinentų atstovai iš 12 šalių.
 13. Simonas Kabašinskas. socialinio tinklapio „Facebook” profilio „Kaunas City” administratoriui už bendruomeniškumo skatinimą.
 14. Ramutis Danielius Kaunelis. Tautodailininkas, nemažai jo asmeninių darbų papuošė bažnyčias, privačias kolekcijas Lietuvoje ir už Atlanto. Į sąjūdį subūrė tautodailininkus, sovietmečiu laikytus „aršiais antisovietininkais”. Iniciatyvių liaudies meistrų dėka Kauno centre atsirado parodų salonas-parduotuvė „Saulutė”, per visas politines pervartas išlikusi iki šiol.
 15. Vytautas Kuzminskis KMU Nefrologijos klinikos vadovas profesorius. Donorystė – tarsi paskutinis mirusiojo geras darbas, galintis išgelbėti ne vieno žmogaus gyvybę. (propaguoja donorystę).
 16. Angelė Laucienė. Bendruomenės, klube „Būkime sveiki”, kuriam vadovauja A. Laucienė, susirenka iki 67 klubo narių iš Vilijampolės seniūnijos ir Kauno miesto. Į susitikimus kviečiami kompetentingi gydytojai, kurie supažindina kaip galima sveikai gyventi, mąstyti ir maitintis.
 17. Julius Morkūnas. Veterinarijos gydytojas, ornitologas, LGGD savanoris. Geranoriškai, savarankiškai ir be jokio atlygio yra ne vienerius metus gelbėjęs ir išgelbėjęs daugybę laukinių gyvūnų, kelias dešimtis prišalusių prie ledo gulbių, organizavęs jų gelbėjimo operacijas. Tai jo, iniciatyva vyko intensyvios lesalų aukotojų (fizinių asmenų ir įmonių) paieškos, atsirado pranešimai spaudoje apie paukščių baltojo bado problemas. Julius Morkūnas netrukus sulaukė nemažai bendraminčių, suorganizavo didelį savanorių būrį įvairiuose Kauno vietose gulbėms prie Nemuno ir Kauno marių lesinti.
 18. Alfas Pakėnas ir Nida Pakėnienė. Juozo Tumo-Vaižganto memorialinio muziejaus vedėjas. Muziejus per penketą jo darbo metų tapo patraukliu kultūros židiniu, čia kiekvieną mėnesį vyksta įvairūs, su Vaižgantu susiję renginiai, susitikimai su rašytojais, naujų knygų pristatymai, įvairūs kultūros žmonių susibūrimai. A. Pakėnas atgaivino Lietuvai pagražinti draugijos, kurą 1921 įkūrė Vaižgantas su kitais to meto šviesuoliais, veiklą ir yra Lietuvai pagražinti Kauno skyriaus pirmininkas. Jis yra Žaliakalnio kultūros almanacho „Fontanas” idėjos autorius ir redaktorius, namo, kuriame gyveno Vaižgantas, remonto iniciatorius. Nida Pakėnienė dirba Vilijampolės socialinės globos namuose. Be tiesioginio savo darbo su proto negalią turinčiais vaikais ji jau 10 metų organizuoja vaikams ir jaunuoliams su proto negalia vasaros stovyklas kaime, daug jėgų ir energijos įdėjo įgyvendindama neįgaliųjų integraciją į sociumą, organizuoja įvairias išvykas ir šventes, siekia neįgaliuosius integruoti į visuomenę.
 19. Vaidas Pilkauskas Socialinio tinklalapio „Facebook” profilio „Kas vyksta Kaune” projektas nėra vien tik mano darbas, jį kuriame kartu su mūsų įstaiga http://evipa.lt, kuri užsiima socialinių tinklų rinkodara.
 20.  Aldona Rusteikienė be pertraukos išdirbo 52 metus Kauno 2-ojoje klinikinėje ligoninėje. Už žinias, patyrimą, gerą ir nuoširdų darbą su ligoniais ir kolektyvu ne kartą buvo apdovanota ligoninės ir miesto Savivaldybės padėkos raštais. Dirbdama tiesioginį savo darbą ir turėdama sveikatos problemų, A. Rusteikienė iki pat jos mirties globojo savo buvusią kolegę, medicinos seserį Olgą Belejevaitę.
 21. Gražina Siderevičienė. Silpnaregė, išleido knygą „Tokie panašūs ir skirtingi”. Ji suvokia, ko reikia, kad stiprūs ir gabūs, turintys polinkį menui žmonės atsiskleistų, integruotųsi į sveikųjų bendruomenę. Ji populiarina žmonių su regos negalia meninę raišką, prisideda prie VšĮ Kauno aklųjų ir silpnaregių centre vykstančių reikšmingiausių kultūrinių įvykių. Turėdama didelę patirtį pritraukė daug rėmėjų, menininkų, politikų. Jos skiriamas dėmesys, meilė ir pagarba žmogui sujungė regėjimo neįgaliuosius.
 22. Rėda Šakalytė ir Almė Jurevičienė (Šakalytė). Dvyliktus metus savanoriškais pagrindais organizuoja respublikinį vaikų ir jaunimo dainų konkursą „Gražių dainelių daug girdėjau” Šis dainų konkursas – vienas ryškiausių ir įspūdingiausių Lietuvos skautijos renginių, ugdančių organizacijos narių bendrystės jausmą, jaunojo piliečio vidinę kultūrą, sąmoningą tautiškumą, pagarbą dainuojamam paveldui, tiesiogiai išpildantis vaikų ir jaunimo kūrybiškumo, išradingumo sugebėjimus, atveriantis savirealizacijos galimybę.
 23. Almantė-Judita Šulgienė-Rabikauskienė. Jos veikla yra neįkainojamas indėlis į bendruomenės kūrimą, dvasingos, kūrybingos, saugojančios bei puoselėjančios savo krašto tradicijas ir kultūros paveldą asmenybės ugdymą. Sėkmingai geba sutelkti bendruomenę kolektyviniams darbams, dvasinėms sueigoms bei šventėms. Už visuomeninę veiklą ir bendruomeniškumo puoselėjimą.
 24. Vytas Šlekaitis. Fotomenininkas, Šilainių bendruomenės centro savanoris, valdybos narys, Linkuvos dvaro išsaugojimo iniciatyvinės grupės narys, laikraštėlio „Šilainių žinios” fotokorespondentas. Ypač prisidėjo dėl Linkuvos dvaro ir jo kultūros vertybių išsaugojimo. Didelį indėlį įnešė į mūsų tautos pilietiškumo ugdymą, kultūros paveldo saugojimą, meilės gamtai ir žmonėms stiprinimą.
 25. Monsinjoras Lionginas Vaičiulionis yra daug nusipelnęs tiek Šilainių parapijai, tiek pačiam Kauno miestui. Jis moka suburti žmones bendram kilniam tikslui. Tai liudija jo įkurta ir išpuoselėta Šilainių Šv. Dvasios parapijos bendruomenė, suburta bendram reikalui: parapijos namų, koplyčios ir bažnyčios statybai ir kt. Jis ne tik buria parapijos bendruomenę, bet yra aktyvus visuomeninio gyvenimo dalyvis.
 26. Prelatui profesoriui daktarui Vytautui Steponui Vaičiūnui– už nuopelnus, ugdant krikščioniška dvasia jaunąją kartą ir už Kristaus žodžio skelbimą, stiprinant tikėjimą parapijų bendruomenėse.

2010 m. sausio 3 d. apdovanoti Gerumo kristalais:

 1.  Aidas Augustis. Dailininkas, Kauno Sargėnų vidurinės mokyklos dailės mokytojas, daug dėmesio skiria jaunimo meniniam ugdymui, Lietuvos tradicijų puoselėjimui.
 2. Irena Belickienė. Visuomeninės organizacijos „Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos Kauno skyrius” įkūrėja. Organizuoja medicinos ir materialinės pagalbos asmenų grupes. Jos dėka palaikomi ryšiai su užsienio lietuviais ir vietiniais verslininkais. Gaunama parama dalijama buvusiems tremtiniams, politiniams kaliniams ir jų šeimų nariams.
 3. Kazimieras Bendoraitis. Gyvendamas Vokietijoje aktyviai vysto patriotinę veiklą, propaguoja lietuvių kultūrą, tradicijas, supažindina su Lietuvos Respublikos ir Kauno miesto istorija. Ši veikla užsiima nuo Lietuvos okupacijos pradžios (1945) iki šių dienų. Vienija ne tik Vokietijoje gyvenančius tautiečius, bet ir bendradarbiauja su kitų šalių lietuvių bendruomenėmis.
 4. Jūratė Bobinienė. Užauginusi vienuolika savo vaikų. 15 metų dirba savanore Lietuvos Samariečių bendrijoje. Daug metų dirba pasiaukojantį darbą, kauniečiams ji dalija maisto produktus, padrąsina juos ir išklauso.
 5. Genė Bružaitė. Jau daugelį metų vargonuoja Aleksoto šv. Kazimiero bažnyčioje, telkia vaikus ir jaunimą. Tarnauja Dievui ir bendruomenei, rengia vaikus pirmajai komunijai, vadovauja vaikų ir jaunimo bažnytiniam chorui. Aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje.
 6. Rolandui Daugėlai už sakralinės muzikos sklaidą, už puikų vadovavimą kameriniam chorui „Cantate Domino” ir aukščiausius laimėjimus tarptautiniuose konkursuose. Už išskirtinį kamerinių sakralinės muzikos chorų konkursą ir miesto vardo populiarinimą visame pasaulyje.
 7. Dalia Draugelienė. Nepaprastai daug laiko ir šilumos dovanoja Kauno dailininkams, nuo pat Nepriklausomybės atkūrimo dirba Dailininkų sąjungos Kauno skyriuje. Sudarė ontologiją „Kauno dailininkai”. Jos iniciatyva įkurtas Paramos dailininkams fondas. Nuoširdus noras padėti kitiems atsiskleidžia jos pilietinėje pozicijoje ir asmeninėse iniciatyvose. Dalia organizavo ne vieną prasmingą pagalbos akciją Prienų senelių namų gyventojams, Tėvo namams Kaune, Kauno onkologijos ligoninei.
 8. Audronė Eitmanavičiūtė. Dirba Kauno Panemunės bendruomenėje, propaguoja klasikinę muziką, tautos kultūrą, rengia koncertus, atlieka edukacinį bendruomenės narių švietimą. Ji sugeba surasti ir ugdyti jaunuosius Kauno miesto talentus, suburti juos į kolektyvą, kuris aktyviai dalyvauja miesto ir bendruomenės kultūriniame gyvenime.
 9. Virginijus Gražulevičius. Rokų šv. Antano parapijos klebonas, jo veikla yra puikus pavyzdys, kaip gražiai ir prasmingai bendradarbiaujant parapijos bei vietos bendruomenėms pasiekiami bendri tikslai: jaunimas įtraukiamas į įvairiapusę veiklą, mažinama pagyvenusių žmonių ir kitų socialinių grupių socialinė atskirtis, ugdomas pilietiškumas.
 10. Irena Grigienė. Dirba pasiaukojantį darbą, puoselėja jaunimo moralines vertybes, ugdo jaunimo pilietiškumą. Aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje.
 11. Jūratė Kulevienė. Palemono bendruomenės centro tarybos pirmininkė, nenuilstanti Palemone vykstančių kultūrinių renginių organizatorė ir įkvėpėja. Ji tarsi gerumo žiburėlis, apšviečiantis, uždegantis geriems darbams, paguodžiantis nelaimėje visus bendruomenės narius. Pasižymi kilniais ir gražiais darbais.
 12. Rima Kubiliūtė. Už viduramžių šventės „Hansa dienos” organizavimą, galimybę patraukliai ir įdomiai susipažinti su Kauno miesto istoriją, papročiais, tradicijomis, ir aprangos stiliumi.
 13. Tatjana ir Jonas Kuzminai. Aktyviai dalyvauja kūrybinėje pedagoginėje veikloje bei naujų technologijų diegimo ugdymo procesuose. Kiekvienais metais parengia ir įgyvendina nuo 10 iki 15 jaunimo projektų, kuriuose dalyvauja keli tūkstančiai jaunų žmonių. Už jaunimo kultūrinę edukacinę veiklą Tatjanai ir Jonui Kuzminams 2007 m. suteikta LR Kultūros ministerijos premija.
 14. Jūratė Lenkuvienė. Aktyviai dalyvaudama socialinėje veikloje, atsakingai ir kūrybingai siekia padėti šeimoms, vaikams, kitiems asmenims nugalėti iškilusius sunkumus, vaduotis nuo priklausomybių. Padrąsina žmones ieškoti išeities ir tikėjimo.
 15. Petras Lukoševičius. Nuolat puoselėja Baltų tautų atminimą, tradicijas, papročius, siekia įamžinti šių tautų istorinį kultūros paveldą lietuviškose etninėse žemėse. Tai žmogus pasižymintis kilnias, gerais ir gražiais darbais.
 16. Birutė Lukošiūnienė. Ankstų rytą gatvėje radusi krauju plūstantį šešiolikos metų jaunuolį, skubiai apie nusikaltimą pranešė policijai, o pati suteikė pirmąją pagalbą sužeistam vaikinui ir jį prižiūrėjo, kol atvyko medikų ekipažas. Šios moters dėka vaikinas liko gyvas.
 17. Henrikas Matulionis, kompiuterinių kasos sistemų kūrimo ir gamybos įmonės „Empirija” vadovas. Jis aktyvus Kauno miesto politikas, sumanus savo profesijos žinovas ir įmonės vadovas. Jo dėka Kauno mieste pirmiausiai iš visos Lietuvos miestų sukurti talonėlių žymėjimo aparatai visuomeniniame transporte, įgyvendinta daug kitų labai naudingų projektų. Įmonė „Empirija” remia knygų leidybą ir tokiu būdu skatina autorius kurti.
 18. Rimantas Mažukna. Populiarina vandens turizmą. Laivų „Algirdas” ir „Nemunas” kapitono dėka buvo atgaivintas istorinis maršrutas Kaunas – Rumšiškės. Savo veikla nori visuomenei įrodyti, kad ilsėtis galima ir ant vandens.
 19. Romaldas Misiukevičius. Kauno vyrų choro „Perkūnas” meno vadovas. Maestro jau 12 metų be jokio atlygio vadovauja „Perkūno” chorui. Jo nuoširdaus darbo dėka choras pasiekęs gražių rezultatų. Kultūros ministerijos chorų vertinimo komisijos sprendimu „Perkūnui” pripažinta aukščiausia – 1-ji kategorija Lietuvos vyrų chorų tarpe. Vadovaujant maestro, choras surengė daugiau kaip šimtą koncertų Lietuvos ir Kauno muzikos mylėtojams, garsino Lietuvos vardą Italijoje, Lenkijoje, Estijoje, Suomijoje.
 20. Ilona Papečkytė. Su meile ir begaliniu rūpesčiu ugdo vidutinę, sunkią ir visišką protinę ar kompleksinę negalią turinčius vaikus ir jaunimą Vilijampolės vaikų ir jaunimo pensionate. Dažnai neįgaliuosius ugdytinius integruoja į visuomenės kultūrinį gyvenimą.
 21. Zita Ročkienė. Į pagalbą skuba visiems onkologiniams ligoniams. Padeda, morališkai palaiko, lanko ir tuos ligonius, kurie neturi artimųjų.
 22. Rimantas Simanavičius. Kunigas, kapelionas įvairiausiais būdais ieško kelių, kaip padėti mažesnes pajamas turinčioms šeimoms, organizuoja labdaros akcijas, susitikimus su Vokietijos bendruomenėmis. Su skautais dalyvavo Betliejaus taikos ugnies akcijoje: lankė vaikus globos namuose, asmenis, patekusius į Kauno m. tardymo izoliatorių, senelius globos ir slaugos institucijose bei sergančius. Lanko mokinių ir parapijiečių šeimas, rūpinasi jų problemomis.
 23. Virginija Pauliukonienė. Už atkaklumą siekiant, kad visiems gyventi būtų gražiau.
 24. Henrika Strašinskienė. Stengiasi globoti senutes, našlaičius vaikus arba sunkiai besiverčiančių šeimų vaikus (šiuo metu globoja našlaitę mergaitę ir vaikinuką iš sunkiai besiverčiančios šeimos, dažnai su dovanomis ir saldumynais užsuka į vaikų globos namus. Ji padeda ir kaimynams – tai vaistais, tai malkomis, o kartais tereikia gero žodžio. Ji tiesiog džiaugiasi, kad gali padėti žmogui.
 25. Modestui Pitrėnui už Kauno miesto vardo garsinimą ir charizmatinį vaidmenį vadovaujant Kauno miesto simfoniniam orkestrui. Už didžiulį indėlį į miesto ir visos Lietuvos muzikinį gyvenimą, profesionaliosios muzikos sklaidą ir populiarinimą.
 26. Aldona Šiugždinytė. Vienuolė pasiaukojamai rūpinasi socialinėje atskirtyje esančiais žmonėmis. Renka ir dalija labdarą, maitina benamius ir priklausomybę turinčius vargstančius žmones.
 27. Paulius Šepetauskas. Parodė nepaprastą drąsą – gelbėjo nuo P.Vileišio tilto į Nerį nušokusį vyrą. Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties gydytojas tvirtino, kad be moksleivių pagalbos vyras nebūtų išsikapstęs.
 28. Birutė Tiknevičiūtė. Medikė, parengusi ir išleidusi išsamų ir reikalingą Lietuvai bei kauniečiams darbą „Tėvas Stanislovas mažutėlių draugas”. Ji rašo vaikams, parengusi ir savo lėšomis išleidusi bei veltui išdalijusi savo knygas. Keleto vaikų ilgametė globėja.
 29. Vytenis Vaškelis. Šv. Antano Pabuviečio parapijos klebonas per trumpą laiką suremontavo bažnyčią, sutvarkė parapijos namus, sukūrė ir atgaivino keletą krikščioniškų organizacijų. Jo atliktų darbų dėka bažnyčia tapo traukos centru gyvenimo vėjų blaškomiems žmonėms, kurie čia randa paguodą, nusiraminimą, supratimą, ištiestą ranką alkstančiam.
 30. Monika Vilčinskienė. Už Kauno – šiuolaikinio miesto, įvaizdžio kūrimą ir garsinimą. Už socialinės reklamos ciklą „Kaunas. Tai – mano miestas, nesvarbu kur būčiau”.

2009 m. sausio 5 d.  Gerumo kristalai buvo įteikti šiems asmenims

 1. Zurabui Alanijai – ilgamečiam kraujo donorui, kuris 46 kartus neatlygintinai paaukojo savo kraujo.
 2. Violetai Bakutienei – už altruizmo ir gerumo dvasią, dalijantis viskuo, kad tik šviesiau ir skaidriau būtų kitiems gyventi.
 3. Deimantui Brogiui – už aktyvią veiklą Panemunės bendruomenėje, įvairių gerumo akcijų skatinimą, gailestingumo ugdymo darbus.
 4. Laimutei Galininei – ilgametei kraujo donorei, kuri daugiau kaip 23 kartus neatlygintinai paaukojo savo kraujo ir telkė, skatino kitus nemokamai kraujo donorystei.
 5.  Inai Aušrytei Gustienei – už taurų, prasmingą darbą su nuteistaisiais.
 6. Aleksandrai Jankūnienei – už krikščionišką požiūrį į žmogų, už pasiaukojimą, ir meilę slaugant ligonius.
 7. Dariui ir Andželikai Jasaičiams, kurie augina du savo vaikus, o iš vaikų namų paėmė auginti dvi sesutes.
 8. Rudikui Jeganianui – už drąsą gelbėjant tvenkinyje skendusį žveją.
 9.  Rūtai Kučinskaitei, kuri yra neįgali studentė, tiesianti tiltus tarp neįgaliųjų ir sveikųjų.
 10.  Giedrei Merkelytei – už jau beveik dešimt metų KTU Studentų atstovybės įgyvendinamą projektą, skirtą vaikų namų auklėtiniams.
 11. Juozui Miliauskui – už nuoširdų norą ištiesti pagalbos ranką kiekvienam jo ieškančiam neregiui ar silpnaregiui.
 12. Jeronimui ir Marijai Rakauskams už gerumą, nuoširdumą, prasmingų projektų organizavimą, skirtą Kauno bendruomenei.
 13. Irinai Sabaliauskienei – rūpinimąsi krūties vėžiu sergančiomis moterimis.
 14. Aldonai ir Povilui Šernams – už altruizmo ir gerumo dvasią, dalijantis viskuo, kad tik šviesiau ir skaidriau būtų kitiems gyventi, aktyvų dalyvavimą „Veršvų” bendruomenės veikloje bei Vilijampolės seniūnijos kultūros veikloje, už Lietuvos kultūros puoselėjamą.
 15.  Janinai Špakauskienei – už ilgametę, aktyvią etninės kultūros paveldo puoselėjimą, gerumą, nuoširdumą ir už ilgametį be jokio atlygio vadovavimą ansambliui.
 16. Valerijai Urmonienei – už altruizmo ir gerumo dvasią, dalijantis viskuo, kad tik šviesiau ir skaidriau būtų kitiems gyventi.
 17. Teofilei Vozbutienei – už tautinės kultūros sklaidą, skatinančią kartų bendradarbiavimą ir naujų tradicijų kūrimą.
 18. Liucijai Zdanavičienei – už jos krikščionišką požiūrį į žmogų, už iniciatyvą stiprinti bendruomenės ryšius.
 19. Vidui Juodsnukiui – už idėją atgaivinti Senamiesčio ūkininkų turgų, už iniciatyvą stiprinti bendruomenės ryšius.
 20.  Linai Kalibataitei – už pilietiškumo ugdymą, krikščioniškų vertybių perdavimą jaunajai kartai, už Kauno miesto puoselėjimą įgyvendinant socialinius ir švietimo projektus.
 21. Algirdui Kvikliui – už akcijos „Sielų upė” organizavimą, kur tūkstančiai žvakelių, menančių tuos, kurių gyvenimas pamirštas ir apleistas, menančių lietuviškų tradicijų išskirtinumą.
 22. Alfonsui Ražauskui – už ilgametę pedagoginę ir kultūrinę veiklą, jaunosios kartos pilietiškumo ugdymą.
 23. Aldonai Ruseckaitei – už aktyvią visuomeninę veiklą ir pastangas supažindinant kauniečius su lietuvių literatūra.
 24. Ingai Buivydaitei – už projektų „Atgaivinkime Kauną” organizavimą, už iniciatyvą stiprinti bendruomenės ryšius.
 25. Justinai Kačerauskienei – už tradicinių akcijų organizavimą pagerbiant besilaukiančias ir esamas mamas.
 26. Egidijui Stancikui – už renginių ciklą “Žodis ir dialogas” idėjų realizavimą netradicinėse erdvėse, už iniciatyvą stiprinti bendruomenės ryšius.
 27. Jolantai Šmitienei – už projekto M. Valančiaus gatvelės papuošimo tęstinę idėją ir jos įgyvendinimą.
 28. Algimantui Stankevičiui – už kūrybišką veiklą Marvos žirgyne.

Gerumo kristalai (vietoje Gerumo plytų) pradėti teikti 2008 m. Mero potvarkis 2008-12-31 Nr. M-128

2008 m. Gerumo kristalai

 1. Zurabas Alanija
 2. Violeta Bakutienė
 3. Deimantas Brogis
 4. Inga Buividaitė
 5. Laimutė Galinienė
 6. Ina Aušrytė Gustienė
 7. Aleksandra Jankūnienė
 8. Darius ir Andželika Jasaičiai
 9. Rudikas Jeganianas
 10. Vidas Juodsnukis
 11. Justina Kačerauskienė
 12. Rūta Kupčinskaitė
 13. Lina Kalibataitė
 14. Algirdas Kviklys
 15. Giedrė Merkelytė
 16. Juozas Miliauskas
 17. Jeronimas ir Marija Rakauskai
 18. Alfonsas Ražauskas
 19. Aldona Ruseckaitė
 20. Irina Sabaliauskienė
 21. Egidijus Stancikas
 22. Algimantas Stankevičius
 23. Aldona ir Povilas Šernus
 24. Jolanta Šmidtienė
 25. Janina Špakauskienė
 26. Valerija Urmonienė
 27. Teofilė Vozbutienė
 28. Liucija Zdanavičienė

2007 m. Gerumo plytos

 1. Juozas Armonaitis
 2. Giedrė Aukščiūnienė
 3. Algirdas Boguševičius
 4. Aldona Bružienė
 5. Stasė Butvilienė
 6. Regina Dailydienė
 7. Laimutė Dzvonkienė
 8. Andriejus Gaidamavičius
 9. ;eonora Godvadienė
 10. Marija Janulaitienė
 11. Bronė Kuzmickienė
 12. Vida Laurinaitienė
 13. Vitas Linonis
 14. Pranas Majauskas
 15. Raimundas Michnevičius
 16. Algis Milčius
 17. Juozas Miškinis
 18. Auksė Petrulienė
 19. Rasa Piščikaitė
 20. Albinas Staugaitis
 21. Saulius Survila
 22. Ričardas Šeštokas
 23. Anastazija Aldona Valienė
 24. Jurgis Vilemas
 25. Tadas ir Jurgita Žebrauskai

2006 m. Gerumo plytos

 1. Antanui Laukaičiui
 2. Gražina Benkunskienė
 3. Saulius Kisarauskas,
 4. Jaunutis Makauskas,
 5. Darius Merkevičius
 6. Tomas Urbonavičius
 7. Žilvinas Neliubšys
 8. Zita Grėbliauskienė
 9. Antanui Gureckiui
 10. Pauliui Ratei,
 11. Edai Krasnadamskienei
 12. Reda Regina Vasiliauskienė
 13. Antanas Vytautas Indilas
 14. Rima Sperskienė
 15. Regina Dambrauskienė
 16. Alvyda Česienė
 17.  Iveta Šikšniuvienė
 18. Gertrūda Kliučinskienė-Gečaitė
 19. Kristina Kučinskaitė- Grudienė
 20. Zinaida Streikienė
 21. Julija Kazakova
 22. Vytautas Vasiliauskas
 23. Algimantas Kulieša
 24. Mindaugas Vėlyvis

2005 m. Gerumo plytos

 1. Vytautas Baršys
 2. Sergejus Zinovjevas
 3. Audrius Račkus
 4. Rita Marija Čekanavičienė
 5. Tautvydas Ragulskis
 6. Danutė ir Vytautas Kunčai
 7. Daiva Guobienė
 8. Juozas Mališka
 9. Liucija Aušra Grybaitė
 10. Rasa Inokaitienė
 11. Ligija Kulikauskienė
 12. Laimutė Vitkauskienė
 13. Greta Jančiulytė
 14. Remigijus Stukas
 15. Nijolė Majerienė
 16. Algirdas Šimatonis
 17. Heribert Tigges
 18. Regina Malžinskienė
 19. Don Renato Albeni
 20. Eugenijus Kamalovas
 21. Zenonas Šalna

2004 m. Gerumo plytos

 1. Bernadeta Aksomaitytė
 2. Aleksėjus Andriuškevičius
 3. Algimantas Astrauskas
 4. Antanas Damarackas
 5. Vytautas Grigaravičius
 6. Stasė Ivanauskaitė ir Algis Kybartas
 7. Alė Jurgaitienė
 8. Inga Liukaitytė
 9. Tomas Kačergis
 10. Lietuvos šv. Kazimiero seserų kongregacija
 11. Emilija Perlienė
 12. Jūratė Puskunigienė
 13. Augustinas Rakauskas
 14. Irmi Ranner
 15. Ražaičiai Jolanta, Audrius, Gabija, Minija, Vidotas ir Minvydas
 16. Vitas Rimkus
 17. Kęstutis Rugevičius
 18. Myrta Stoekle
 19. Sandra Sideravičiūtė
 20. Vilma Čepaitienė
 21. Joana Šimanauskienė
 22. Valdas Šiškus
 23. Violeta Urbonavičienė
 24. Ona Vaidelienė
 25. Ona Virbašiūtė

2003 M. Gerumo plytos

 1. Teresė Ališkevičienė
 2. Aleksas Begonis
 3. Michalina Bieliauskienė
 4. Danutė Černiuvienė
 5. Artūras Grigaitis
 6. Audrys Karalius
 7. Vincas Kavaliauskas
 8. Robertas Keturakis
 9. Egidijus Kvedaras
 10. Stanislovas Kutkevičius
 11. Algimantas Masiulis
 12. Vanda Matuliauskienė
 13. Audronė Mickevičienė
 14. Gediminas Narkūnas
 15. Sergio Paterlini
 16. Giedrė Peldžiūtė
 17. Arvydas Sabonis
 18. Natalija Snitkienė
 19. Gražina Marija Strungienė
 20. Eglė ir Vilmantas Šimoniūčiai
 21. Sigitas Tamkevičius
 22. Regina Varnaitė
 23. Marija Vyšniauskienė
 24. Aleksas Vilimaitis
 25. Arvydas Žygas
 26. Teklė ir Vidas Mačiuliai
 27. Vaclovas Venslova

2002 m. Gerumo plytos

 1. Petras Sventickas
 2. Petrašiūnų bendruomenės savanoriams
 3. Rokas Kaknevičius, Rimantas Kaknevičius
 4. Laimonas Valuckas
 5. Laurynas Kubilius
 6. Robertas Grigas
 7. Julius Antanas Baltrukonis
 8. Judelis Belisas
 9. Giedrius Kuprevičius
 10. Doloresa Kazragytė
 11. Antanas Urbonas
 12. Artūras Vilčinskas
 13. Daina Kazlauskienė
 14. Nijolė ir Romas Ramonai
 15. Rasa Misiukaitė
 16. Vytautas Tiknius
 17. Albina Žiupsnytė
 18. Rytis Rimdeika
 19. Elena Žekienė
 20. Ramūnas Navickas
 21. Jadvyga Ramanauskienė
 22. Vaidotas Skrickas
 23. Liuda Šiaučiukėnienė

2001 m. Gerumo plytos

 1. Elena Miknevičienė
 2. Virgininjus Veprauskas
 3. Regina Mauručienė
 4. Irena Petraitienė
 5. Elena Trimonienė
 6. Lina Petkauskienė
 7. Feliksas Markuckas
 8. Tomas Vyšniauskas
 9. Olegas Samsonas
 10. Nerijus Baseckas
 11. Ilona Jocionisnė
 12. Remigijus Gricius
 13. Eimantas Jazdauskas
 14. Eugenija Balaišienė
 15. Justinas Krėpšta
 16. Bronislovas Kučinskas
 17. Petras Venslovas
 18. Algis Batutis
 19. Anatolijus Michailovas (Klošaras)
 20. Aleksandras Macijauskas
 21. Kęstutis Ignatavičius
 22. Sergejus Madalovas
 23. Aleksas Stanislovaitis
 24. Vytautas Motiejūnas
 25. Eduardas Kubilius
 26. Karolis Masilionis

Kaunas pilnas kultūros

Vasaros-mokykla Modernizmas ateičiai: vasaros mokykla | KAUNAS2022

2018-06-25

Lietuvos trispalve Valstybės dienai ir Lietuvos atkūrimo 100-čiui paminėti

2018-06-29

Dainu_svente_20160604_0128 Dainų šventės „Vardan tos“ atidarymo renginys Kaune

2018-06-30

konferencija-modernizmas Modernizmas ateičiai: forumas ir konferencija | KAUNAS2022

2018-09-11

Šiai datai renginių nėra
Buvęs 1 iš 1 Kitas
Visi renginiai
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  įstaigos, ugdymas, premijos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  paslaugos, parama, būstas
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Aplinka
  Aplinka
  aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamas būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba