Planavimo dokumentų projektai

Projektas TS

SVP 2021-2023

1 Programos aprašymas

2 Programos aprašymas

3 Programos aprašymas

 

Prašome, pasiūlymus ir pastabas dėl parengto Kauno miesto savivaldybės 2021-2023 SVP projekto teikti elektroniniu paštu vitalija.romanoviene@kaunas.lt iki 2021 m. sausio 14 d.

Skip to content