Darbo užmokestis

Eil.  Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius (2020 m.) Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2019 m. Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis                2020 m. IV ketvirtis
Valstybės politikas
1 Meras 1 3410 3478
2 Mero pavaduotojas 3 2795 2877
Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas
3 Tarybos sekretorius 1 2153
4 Mero patarėjas 5 2339 2357
5 Mero padėjėjas 1 1594
Kontrolės ir audito tarnyba
6 Savivaldybės kontrolierius 1 3015 3204
7 Vyriausiasis patarėjas 2 2434 2732
8 Vyresnysis patarėjas 3 2507 2660
9 Patarėjas 3 2152 2445
10 Vyriausiasis specialistas 6 1750 1946
Karjeros valstybės tarnautojas
12 Administracijos direktorius 1 3297 3419
13 Administracijos direktoriaus pavaduotojas 3 3254 3454
14 Patarėjas 2 2198 2654
15 Vyresnysis patarėjas 2 2571 2382
16 Skyriaus vedėjas 30 2428 2562
17 Skyriaus vedėjas (savivaldybės gydytojas) 1 1795 2125
18 Skyriaus vedėjo pavaduotojas 18 2268 2443
19 Seniūnas 11 2153 2328
20 Poskyrio vedėjas 27 2017 2186
21 Vyriausiasis vidaus auditorius 6 1650 1644
22 Vyriausiasis specialistas 341 1670 1808
23 Vyresnysis specialistas 7 1379 1550
Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį
24 Poskyrio vedėjas 1 1768 1937
25 Specialistas 188,25 1312 1430
26 Buhalteris 1 1228 1294
27 Vairuotojas 3 1204 1225
28 Ūkvedys 1 1089 1107
29 Budėtojas 1 874 963
30 Sekretorius 4,5 736

Skip to content