Darbo skelbimai

Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ slaugos specialistas (-ė)
Kauno Motiejaus Valančiaus socialinis pedagogas (a) 0,25 etato
Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas (a)
Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų raštvedys
Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“ socialinis pedagogas (-ė)
Kauno lopšelio-darželio „Spindulėlis“ raštvedys (-ė)
Kauno Aleksoto lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas
Kauno Veršvų gimnazijos chemijos mokytojas (a)
AB „KAUNO ENERGIJA“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VADOVAS
AB „KAUNO ENERGIJA“ EKSPERTAS
AB „KAUNO ENERGIJA“ EKSPERTAS
AB „KAUNO ENERGIJA“ VYRESNYSIS INŽINIERIUS
AB „KAUNO ENERGIJA“ PARDAVIMO PROJEKTŲ VADOVAS (-Ė)
AB „KAUNO ENERGIJA“ VADOVO PAVADUOTOJAS
AB „KAUNO ENERGIJA“ VYRESNYSIS INŽINIERIUS
AB „KAUNO ENERGIJA“ GAMYBOS INŽINIERIUS
Kauno Panemunės pradinė mokyklos psichologas (-ė)
Kauno Panemunės pradinė mokyklos logopedas(-ė)
Kauno lopšelis-darželis “Žuvintas“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas
Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ virėjas (-a)
UAB „Kauno švara“ traktorininkas
Kauno Jono Jablonskio gimnazijos matematikos mokytojas
Kauno Jono Jablonskio gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
Kauno Jono Jablonskio gimnazijos informacinių technologijų mokytojas
Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ užimtumo specialistas (muzikos)
Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojo padėjėjas
Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
Kauno vaikų darželio „Vaivorykštė“ logopedas
UAB „Kauno švara“ vairuotojas
UAB „Kauno švara“ šaltkalvis-remontininkas
UAB „Kauno švara“ krovėjas
AB „KAUNO ENERGIJA“ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS SK. VADOVAS (-Ė)
Kauno Šančių  lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojas ūkiui
Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojo padėjėjas
Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
Kauno specialiosios mokyklos specialusis pedagogas
Kauno specialiosios mokyklos logopedas
Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ vyresnysis specialistas (viešųjų pirkimų specialistas)
Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla valytojas
Kauno 1-oji muzikos mokykla akompaniatorius
Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas Socialinių paslaugų žmonėms su intelekto negalia skyriuje
Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojas (-a)
Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ specialistas ūkio reikmėms
Kauno choreografijos mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Kauno Petrašiūnų progimnazija logopedas
Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla psichologas
Kauno 1-oji muzikos mokykla bibliotekininkas
VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis karštosios linijos 1808 operatorius
Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla chemijos mokytojas
Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla pradinių klasių mokytojas
Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija direktoriaus pavaduotojas
Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija geografijos mokytojas
Kauno Petrašiūnų progimnazija ūkvedys
KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „SPRAGTUKAS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJAS
Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras logopedas
Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ meninio ugdymo (muzikos) mokytojas
Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojo padėjėjas
Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojas (-a)
Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ kineziterapeutas (-ė)
Kauno „Aitvaro“ mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas (-a)
Kauno Šančių  lopšelio-darželio meninio ugdymo (choreografija, laisvas muzikinis judesys, kūno kultūra) mokytojas
Kauno Šančių  lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas
Kauno lopšelio-darželio ,,Linelis“ ugdymo pedagogas (dailė)
Kauno „Santaros“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
VDU ,,Rasos“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
VDU ,,Rasos“ gimnazijos dailės ir braižybos mokytoja
Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro pradinių klasių mokytojas
Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro psichologas/ė
VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties viešųjų pirkimų specialistas
VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties paramedikas
Kauno specialiosios mokyklos bendrosios praktikos slaugytojas (-a)
Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro technologijų mokytojas (-a)
Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas (-a)
Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro tikybos mokytojas (-a)
Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo pedagogas
VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės gydytojas psichiatras
VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės gydytojas psichiatras
Kauno specialiosios mokyklos bendrosios praktikos slaugytojas
Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus praktikantas
Uždarosios akcinės bendrovės „Kauno autobusai“ autobuso vairuotojas
UAB „Kauno autobusai“ elektronikas
UAB „Kauno autobusai“ autoelektrikas
STUDENTŲ POREIKIO LENTELĖ 2018 M.
PADALINYS STUDENTŲ SKAIČIUS

LAIKOTARPIS

(kada padalinys gali priimti)

PASTABOS (reikalavimai/pageidavimai studentui) Planuojamos studentui paskirti užduotys, dalyvavimas projektuose, kitose veiklose
Centrinis apskaitos skyrius 1-2 2018 m. Reikalingi buhalterinės apskaitos ir informatikos  pagrindus turintys, atsakingi, darbštūs, pavyzdingai lankantys ir gebantys apibendrinti informaciją studentai Apskaitos dokumentų paruošimas archyvavimui.
Centro seniūnija 3

Rugsėjo – spalio mėn.

Kovo – balandžio mėn.

Darbas archyve  ir teritorijoje
Dokumentų skyrius 3 Balandžio-gruodžio mėn. Darbštumas, kruopštumas, atidumas Bylų tvarkymas, duomenų suvedimas į sistemą.
Gričiupio seniūnija 3-4 2018 m. ––––– Pagal tuo metu seniūnijoje vykstančius darbus, projektus, kitas veiklas
Miesto tvarkymo skyrius 2-3 Pavasaris, ruduo Pageidaujame studentų besimokančių technologijos mokslų (inžinerija) Dalyvavimas miesto viešųjų erdvių ir gatvių priežiūros, remonto, rekonstrukcijos projektų įgyvendinime
Plėtros programų ir investicijų skyrius 3 2018 m.

Studijų kryptys:

Europos studijų, Viešoji politika ir administravimas, Projektų vadyba, Investicijos ir draudimas, Viešoji komunikacija

Reikalavimai praktikantams:

 • Geri darbo kompiuterinėmis programomis Word, Excel ir kt. gebėjimai;
 • Geros lietuvių kalbos žinios;
 • Geri komunikaciniai gebėjimai;
 • Geri organizaciniai įgūdžiai;
 • Atsakingumas;
 • Projektų rengimo ir įgyvendinimo principų išmanymas.
 
 • Viešųjų paslaugų teikimo projektų paraiškų atrankos procesų koordinavimas;
 • Bendravimas su viešąsias paslaugas teikiančiomis įstaigomis telefonu, el. paštu ir (arba) susitikimų metu;
 • Skyriaus veiklai įgyvendinti reikalingų dokumentų rengimas;
 • Komunikacinių veiklų įgyvendinimas;
 • Projektų valdymas ir administravimas;
 • Darbas su informacinėmis duomenų bazėmis;
 • Duomenų rinkimas ir analizavimas;
 • Pagalba skyriaus darbuotojams;
Socialinės paramos skyrius 3-4 nuolat

Studijuojantys socialinių mokslų, ekonomikos, viešojo ar verslo administravimo, komunikacijų ar kt. susijusiose srityse;

Kompiuterinis raštingumas;

Komunikaciniai įgūdžiai, asmeninės savybės – atsakingumas.

Tobulinti bendrąsias žinias apie savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, Savivaldybės administracijos padalinių tikslus, uždavinius ir atliekamas funkcijas;

Suteikti praktinių įgūdžių ir gebėjimų, reikalingų atliekant viešojo administravimo funkcijas;

Supažindinimas su dokumentų valdymo sistema Kontora, socialinės paramos informacinėmis sistemomis „Parama“, SPIS, dokumentų (bylų) tvarkymu, saugojimu, naikinimu, perdavimu į archyvą.

Sveikatos apsaugos skyrius neribotas Visus metus KTU, VDU, LSMU

Dalyvauti atliekant/atlikti sveikatos priežiūros įstaigų veiklos analizę

Dalyvauti atliekant/atlikti visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų analizę

Dalyvauti sveikatos stiprinimo veiklose

Tvarkyti skyriaus dokumentų bylas

Teisės ir konsultavimo skyrius 3 Nuolat Teisės krypties studijos Teisinių bylų tvarkymas, procesinių duomenų ruošimas, teisinės praktikos paieška.
Užsienio ryšių skyrius 2-3 studentai Per mėnesį Užsienio kalbų žinios

Vertimai, pagalba organizuojant renginius, suvenyrų inventorizaciją ir priežiūra/išdavimas.

 

Vaiko teisių apsaugos skyrius 4 2018 m. balandžio-birželio mėn. Vaiko teisių apsaugos skyriaus archyvo tvarkymas.
Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyris Po 1 per mėn. Nuolat Atsakingumas, kruopštumas, komunikabilumas Interesantų aptarnavimas, dokumentų priėmimas ir registravimas, parengtų dokumentų išdavimas, archyvinių dokumentų tvarkymas
Klientų aptarnavimo skyriaus Licencijų ir leidimų poskyris  Po 1 per mėn. Sausio, vasario, kovo, balandžio, gegužės mėn. Mokėti dirbti kompiuteriu bei naudotis Microsoft Office programiniu paketu, atsakingumas, kruopštumas, komunikabilumas Informacijos paieška, analizė, ataskaitų parengimas. Archyvavimas. Informacijos teikimas telefonu, el. paštu
Nekilnojamojo turto  skyrius Būsto  valdymo poskyris

Apribojimas 3-4 studentai vienu metu.

Gali būti priimta 20 praktikantų per metus.

Bet kada Iniciatyvumas ir siekis dalyvauti veikloje, realiai lankyti praktiką Objektų lankymas, dokumentacijos ruošimas, asistavimas turto valdytojui, dokumentų kėlimas į sistemas.
Disponavimo turtu ir žemės  sklypų  valdymo poskyris

10 per metus

(gali būti ir 2 vienu metu)

Visada Atsakingumas, iniciatyvumas, mokėti naudotis informacinėmis technologijomis Nekilnojamojo turto dokumentų rengimas pardavimui
Negyvenamųjų  statinių  valdymo  poskyris Apribojimas 1-2 studentai vienu metu. Gali būti 10 praktikantų per  metus. Bet kada Iniciatyvumas ir siekis dalyvauti veikloje, realiai lankyti praktiką Asistavimas turto valdytojui. Duomenų vedimas, dokumentacijos ruošimas, dokumentų kėlimas į sistemas.

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Kauno bangelė
Skip to content