Siunčiama nuotrauka

Darbo skelbimai

Kauno 1-osios muzikos mokyklos smuiko, klasikinės gitaros, fortepijono, mušamųjų instrumentų ir akordeono mokytojai
Kauno 1-osios muzikos mokyklos bibliotekininkas
Kauno 1-osios muzikos mokyklos raštinės vedėjas
Kauno Rokų gimnazijos istorijos mokytojas
UAB „Kauno vandenys“ Techninio projektų skyriaus viršininkas
Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų metodininkas
Kauno mokyklos-darželio „Šviesa“ pradinių klasių dailės mokytojas
Kauno mokyklos-darželio „Šviesa“ pradinių klasių mokytojas
Kauno mokyklos-darželio „Šviesa“ pradinių klasių anglų kalbos mokytojas
Kauno senamiesčio progimnazijos anglų kalbos mokytojas
Kauno lopšelio-darželio „Pagrandukas“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai
Kauno Panemunės pradinės mokyklos muzikos mokytojas
Kauno Panemunės pradinės mokyklos socialinis pedagogas
Kauno Juozo Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Kauno Juozo Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Kauno „Santaros“ gimnazijos muzikos mokytojas
Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistas
Kauno ,,Varpo“ gimnazijos informacinių technologijų mokytojas
Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojas
Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojas
Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
Kauno Veršvų gimnazijos matematikos mokytojas
Kauno „Santaros“ gimnazijos matematikos mokytojas
Kauno „Santaros“ gimnazijos IT mokytojas
Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro technologijų mokytojas (-a)
Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas (-a)
Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro tikybos mokytojas (-a)
UAB „Kauno vandenys“ viršininkas (-ė)
Kauno „Saulės“ gimnazijos anglų kalbos mokytojas
Kauno Petrašiūnų progimnazijos matematikos mokytojas
Kauno Petrašiūnų progimnazijos pradinio ugdymo mokytojas
Kauno Petrašiūnų progimnazijos pradinio šokio mokytojas
Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos direktorius
Kauno lopšelio-darželio ,,Aušrinė” direktorius
Kauno lopšelio-darželio ,,Klausutis” direktorius
Kauno lopšelio-darželio ,,Bitutė” direktorius
Kauno lopšelio-darželio ,,Naminukas” direktorius
Kauno lopšelio-darželio ,,Kregždutė” direktorius
Kauno lopšelio-darželio ,,Obelėlė“ direktorius
Kauno lopšelio-darželio ,,Vaivorykštė“ direktorius
Kauno lopšelio-darželio ,,Pagrandukas“ direktorius
Kauno lopšelio-darželio ,,Spindulėlis“ direktorius
Kauno Šančių lopšelio-darželio direktorius
Kauno lopšelio-darželio ,,Vaikystė“ direktorius
Kauno lopšelio-darželio ,,Vėrinėlis“ direktorius
Kauno lopšelio-darželio ,,Vilnelė“ direktorius
Kauno lopšelio-darželio ,,Rasytė“ direktorius
Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos direktorius
Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos ,,Varpelis“ direktorius
Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos direktorius
Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos direktorius
Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro direktorius
Kauno Kovo 11-osios gimnazijos direktorius
Kauno Vaišvydavos pagrindinės mokyklos direktorius
Kauno Petrašiūnų progimnazijos direktorius
Kauno Milikonių progimnazijos direktorius
Kauno lopšelis-darželis ,,Boružėlė“ direktorius
Kauno lopšelis-darželis ,,Žingsnelis” direktorius
Kauno mokyklos-darželio ,,Šviesa“ direktorius
Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklos direktorius
Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų direktorius
VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas, siekiantis įgyti paramediko kvalifikaciją
VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties paramedikas-greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas
Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus informacinių technologijų mokytojas
Kauno Aleksoto lopšelio-darželio specialusis pedagogas
Kauno Aleksoto lopšelio-darželio mokytojo (auklėtojo) padėjėjas
Kauno Aleksoto lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo auklėtojas
Kauno lopšelio-darželio ,,Girstutis“ direktorius
Kauno lopšelio-darželio ,,Radastėlė“ direktorius
Kauno lopšelio-darželio ,,Smalsutis“ direktorius
Kauno lopšelio-darželio ,,Spragtukas“ direktorius
Kauno lopšelio-darželio ,,Svirnelis“ direktorius
Kauno lopšelio-darželio ,,Vaidilutė“ direktorius
Kauno lopšelio-darželio ,,Žara“ direktorius
Kauno vaikų darželio ,,Rudnosiukas“ direktorius
Kauno menų darželio ,,Etiudas“ direktorius
Kauno lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ direktorius
Kauno lopšelio-darželio ,,Žuvintas“ direktorius
UAB „Kauno vandenys” inžinierius technologas
Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo pedagogas
Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos pradinio ugdymo pedagogas
VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės gydytojas psichiatras
VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės gydytojas psichiatras
Kauno specialiosios mokyklos bendrosios praktikos slaugytojas
Kauno specialiosios mokyklos socialinio darbuotojo padėjėjas
Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus praktikantas
Uždarosios akcinės bendrovės „Kauno autobusai“ autobuso vairuotojas
UAB „Kauno autobusai“ elektronikas
UAB „Kauno autobusai“ autoelektrikas
STUDENTŲ POREIKIO LENTELĖ 2018 M.
PADALINYS STUDENTŲ SKAIČIUS

LAIKOTARPIS

(kada padalinys gali priimti)

PASTABOS (reikalavimai/pageidavimai studentui) Planuojamos studentui paskirti užduotys, dalyvavimas projektuose, kitose veiklose
Centrinis apskaitos skyrius 1-2 2018 m. Reikalingi buhalterinės apskaitos ir informatikos  pagrindus turintys, atsakingi, darbštūs, pavyzdingai lankantys ir gebantys apibendrinti informaciją studentai Apskaitos dokumentų paruošimas archyvavimui.
Centro seniūnija 3

Rugsėjo – spalio mėn.

Kovo – balandžio mėn.

Darbas archyve  ir teritorijoje
Dokumentų skyrius 3 Balandžio-gruodžio mėn. Darbštumas, kruopštumas, atidumas Bylų tvarkymas, duomenų suvedimas į sistemą.
Gričiupio seniūnija 3-4 2018 m. ––––– Pagal tuo metu seniūnijoje vykstančius darbus, projektus, kitas veiklas
Miesto tvarkymo skyrius 2-3 Pavasaris, ruduo Pageidaujame studentų besimokančių technologijos mokslų (inžinerija) Dalyvavimas miesto viešųjų erdvių ir gatvių priežiūros, remonto, rekonstrukcijos projektų įgyvendinime
Plėtros programų ir investicijų skyrius 3 2018 m.

Studijų kryptys:

Europos studijų, Viešoji politika ir administravimas, Projektų vadyba, Investicijos ir draudimas, Viešoji komunikacija

Reikalavimai praktikantams:

 • Geri darbo kompiuterinėmis programomis Word, Excel ir kt. gebėjimai;
 • Geros lietuvių kalbos žinios;
 • Geri komunikaciniai gebėjimai;
 • Geri organizaciniai įgūdžiai;
 • Atsakingumas;
 • Projektų rengimo ir įgyvendinimo principų išmanymas.
 
 • Viešųjų paslaugų teikimo projektų paraiškų atrankos procesų koordinavimas;
 • Bendravimas su viešąsias paslaugas teikiančiomis įstaigomis telefonu, el. paštu ir (arba) susitikimų metu;
 • Skyriaus veiklai įgyvendinti reikalingų dokumentų rengimas;
 • Komunikacinių veiklų įgyvendinimas;
 • Projektų valdymas ir administravimas;
 • Darbas su informacinėmis duomenų bazėmis;
 • Duomenų rinkimas ir analizavimas;
 • Pagalba skyriaus darbuotojams;
Socialinės paramos skyrius 3-4 nuolat

Studijuojantys socialinių mokslų, ekonomikos, viešojo ar verslo administravimo, komunikacijų ar kt. susijusiose srityse;

Kompiuterinis raštingumas;

Komunikaciniai įgūdžiai, asmeninės savybės – atsakingumas.

Tobulinti bendrąsias žinias apie savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, Savivaldybės administracijos padalinių tikslus, uždavinius ir atliekamas funkcijas;

Suteikti praktinių įgūdžių ir gebėjimų, reikalingų atliekant viešojo administravimo funkcijas;

Supažindinimas su dokumentų valdymo sistema Kontora, socialinės paramos informacinėmis sistemomis „Parama“, SPIS, dokumentų (bylų) tvarkymu, saugojimu, naikinimu, perdavimu į archyvą.

Sveikatos apsaugos skyrius neribotas Visus metus KTU, VDU, LSMU

Dalyvauti atliekant/atlikti sveikatos priežiūros įstaigų veiklos analizę

Dalyvauti atliekant/atlikti visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų analizę

Dalyvauti sveikatos stiprinimo veiklose

Tvarkyti skyriaus dokumentų bylas

Teisės ir konsultavimo skyrius 3 Nuolat Teisės krypties studijos Teisinių bylų tvarkymas, procesinių duomenų ruošimas, teisinės praktikos paieška.
Užsienio ryšių skyrius 2-3 studentai Per mėnesį Užsienio kalbų žinios

Vertimai, pagalba organizuojant renginius, suvenyrų inventorizaciją ir priežiūra/išdavimas.

 

Vaiko teisių apsaugos skyrius 4 2018 m. balandžio-birželio mėn. Vaiko teisių apsaugos skyriaus archyvo tvarkymas.
Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyris Po 1 per mėn. Nuolat Atsakingumas, kruopštumas, komunikabilumas Interesantų aptarnavimas, dokumentų priėmimas ir registravimas, parengtų dokumentų išdavimas, archyvinių dokumentų tvarkymas
Klientų aptarnavimo skyriaus Licencijų ir leidimų poskyris  Po 1 per mėn. Sausio, vasario, kovo, balandžio, gegužės mėn. Mokėti dirbti kompiuteriu bei naudotis Microsoft Office programiniu paketu, atsakingumas, kruopštumas, komunikabilumas Informacijos paieška, analizė, ataskaitų parengimas. Archyvavimas. Informacijos teikimas telefonu, el. paštu
Nekilnojamojo turto  skyrius Būsto  valdymo poskyris

Apribojimas 3-4 studentai vienu metu.

Gali būti priimta 20 praktikantų per metus.

Bet kada Iniciatyvumas ir siekis dalyvauti veikloje, realiai lankyti praktiką Objektų lankymas, dokumentacijos ruošimas, asistavimas turto valdytojui, dokumentų kėlimas į sistemas.
Disponavimo turtu ir žemės  sklypų  valdymo poskyris

10 per metus

(gali būti ir 2 vienu metu)

Visada Atsakingumas, iniciatyvumas, mokėti naudotis informacinėmis technologijomis Nekilnojamojo turto dokumentų rengimas pardavimui
Negyvenamųjų  statinių  valdymo  poskyris Apribojimas 1-2 studentai vienu metu. Gali būti 10 praktikantų per  metus. Bet kada Iniciatyvumas ir siekis dalyvauti veikloje, realiai lankyti praktiką Asistavimas turto valdytojui. Duomenų vedimas, dokumentacijos ruošimas, dokumentų kėlimas į sistemas.
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, paraiškų priėmimo informacija
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  Įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  Kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  Paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamasis būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba