Siunčiama nuotrauka

Darbo skelbimai

Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ logopedas (-ė)
UAB „Kauno vandenys“ apskaitininkas (-ė)
Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus matematikos mokytojas (-a)
Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos vyresnysis bibliotekininkas – 1 etatas
Kauno „Nemuno“ mokyklos informatikos mokytojas
Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus matematikos mokytojas (-a)
Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojo padėjėjas
Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
Kauno “Aušros” gimnazijos direktoriaus pavaduotojas (-a) ūkio reikalams (1 et.)
Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų direktoriaus pavaduotojas ūkiui
Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio meninio ugdymo mokytojas (a)
Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas (a)
UAB „Kauno vandenys“ inspektorius (-ė)
Kauno specialiosios mokyklos specialusis pedagogas
Kauno specialiosios mokyklos logopedas
Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus psichologas (-ė) 1 etatas
VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties paramedikas-greitosios medicinos pagalbos automobilio vairuotojas
Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos socialinis pedagogas
Kauno lopšelio-darželio „Varpelis” meninio ugdymo (muzikos) mokytojas
Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija direktorius
Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ vyresnysis specialistas (viešųjų pirkimų specialistas)
Kauno Veršvų gimnazijos anglų kalbos mokytojas (-a)
Kauno lopšelis-darželis ,,Kregždutė“ logopedas
Kauno savivaldybės vaikų globos namų socialinis darbuotojas
Kauno miesto socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkas
Kauno miesto socialinių paslaugų socialinis darbuotojas
Kauno lopšelis-darželis ,,Naminukas“ logopedas
Kauno Žaliakalnio progimnazija direktorius
Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla valytojas
Kauno Panemunės pradinė mokyklos logopedas(-ė)
Kauno 1-oji muzikos mokykla akompaniatorius
Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla direktorius
Kauno choreografijos mokykla direktorius
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras direktorius
Kauno lopšelis-darželis ,,Radastėlė“ direktorius
Kauno Šančių mokykla-daugiafunkcis centras direktorius
Kauno vaikų darželis ,,Rudnosiukas“ direktorius
Kauno sanatorinis lopšelis-darželis ,,Pienė“ direktorius
Kauno lopšelis-darželis ,,Svirnelis“ direktorius
Kauno Senamiesčio progimnazija direktorius
Kauno lopšelis-darželis ,,Obelėlė“ direktorius
Kauno lopšelis-darželis ,,Bitutė“ direktorius
Kauno Aleksandro Puškino gimnazija direktorius
Kauno Maironio universitetinė gimnazija direktorius
Kauno Martyno Mažvydo progimnazija direktorius
Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazija direktorius
Kauno ,,Varpelio“ pradinė mokykla direktorius
Kauno ,,Šilo“ pradinė mokykla direktorius
Kauno vaikų darželis „Raudonkepuraitė“ direktorius
Kauno mokykla-darželis ,,Rūtelė“ direktorius
Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas Socialinių paslaugų žmonėms su intelekto negalia skyriuje
Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija direktorius
Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla direktorius
Kauno Vinco Kudirkos progimnazija direktorius
Vytauto Didžiojo universiteto ,,Atžalyno“ progimnazija direktorius
Kauno Suzukio pradinė mokykla direktorius
Kauno Motiejaus Valančiaus mokykla-darželis direktorius
Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis direktorius
Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojas (-a)
Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ specialistas ūkio reikmėms
Kauno Motiejaus Valančiaus mokyklos-darželio
Kauno choreografijos mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Kauno Rokų gimnazija raštvedys
Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos direktorius
AB „KAUNO ENERGIJA“ INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIUS VADOVAS (-Ė)
AB „KAUNO ENERGIJA“ ANALITIKAS (-Ė)
Kauno Petrašiūnų progimnazija logopedas
Kauno Senamiesčio progimnazija anglų kalbos mokytojas
Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla psichologas
Kauno 1-oji muzikos mokykla bibliotekininkas
VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis karštosios linijos 1808 operatorius
Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla chemijos mokytojas
Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla pradinių klasių mokytojas
Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija direktoriaus pavaduotojas
Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija geografijos mokytojas
Kauno Petrašiūnų progimnazija ūkvedys
Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos modulio mokytojas
Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus socialinis darbuotojas Licėjaus bendrabutyje
KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „SPRAGTUKAS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJAS
Kauno Rokų gimnazija rusų kalbos mokytojas
Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras logopedas
Kauno lopšelis-darželis „Čiauškutis“ direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ meninio ugdymo (muzikos) mokytojas
Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ socialinio darbuotojo padėjėjas (-a)
Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojo padėjėjas
Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ slaugytojas (-a)
Negalią turinčių asmenų centras „KORYS“ kineziterapeutas (-ė)
Kauno „Aitvaro“ mokyklos dailės /technologijų mokytojas (-a)
Kauno „Aitvaro“ mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas (-a)
Kauno Šančių  lopšelio-darželio meninio ugdymo (choreografija, laisvas muzikinis judesys, kūno kultūra) mokytojas
Kauno Šančių  lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas
Kauno lopšelio-darželio ,,Linelis“ ugdymo pedagogas (dailė)
Kauno „Santaros“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas
Kauno Aleksoto lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytojas
Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Kauno lopšelis-darželis ,,Spindulys“ direktorius
Kauno lopšelis-darželis ,,Klumpelė“ direktorius
Kauno lopšelis-darželis ,,Dobilėlis“ direktorius
Kauno lopšelis-darželis ,,Sadutė“ direktorius
Kauno lopšelis-darželis ,,Klevelis“ direktorius
Kauno lopšelis-darželis ,,Čiauškutis“ direktorius
Kauno lopšelis-darželis ,,Mažylis“ direktorius
Kauno lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“ direktorius
Kauno lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“ direktorius
Kauno lopšelis-darželis ,,Žiedelis“ direktorius
Kauno lopšelis-darželis ,,Malūnėlis“ direktorius
Kauno lopšelis-darželis ,,Ežiukas“ direktorius
Kauno lopšelis-darželis ,,Atžalėlė“ direktorius
VDU ,,Rasos“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
VDU ,,Rasos“ gimnazijos dailės ir braižybos mokytoja
Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus istorijos mokytojas (-a
Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus matematikos mokytojas (-a)
Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro pradinių klasių mokytojas
Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro psichologas/ė
VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties viešųjų pirkimų specialistas
VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties paramedikas
Kauno specialiosios mokyklos bendrosios praktikos slaugytojas (-a)
Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro technologijų mokytojas (-a)
Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas (-a)
Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro tikybos mokytojas (-a)
Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo pedagogas
VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės gydytojas psichiatras
VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės gydytojas psichiatras
Kauno specialiosios mokyklos bendrosios praktikos slaugytojas
Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus praktikantas
Uždarosios akcinės bendrovės „Kauno autobusai“ autobuso vairuotojas
UAB „Kauno autobusai“ elektronikas
UAB „Kauno autobusai“ autoelektrikas
STUDENTŲ POREIKIO LENTELĖ 2018 M.
PADALINYS STUDENTŲ SKAIČIUS

LAIKOTARPIS

(kada padalinys gali priimti)

PASTABOS (reikalavimai/pageidavimai studentui) Planuojamos studentui paskirti užduotys, dalyvavimas projektuose, kitose veiklose
Centrinis apskaitos skyrius 1-2 2018 m. Reikalingi buhalterinės apskaitos ir informatikos  pagrindus turintys, atsakingi, darbštūs, pavyzdingai lankantys ir gebantys apibendrinti informaciją studentai Apskaitos dokumentų paruošimas archyvavimui.
Centro seniūnija 3

Rugsėjo – spalio mėn.

Kovo – balandžio mėn.

Darbas archyve  ir teritorijoje
Dokumentų skyrius 3 Balandžio-gruodžio mėn. Darbštumas, kruopštumas, atidumas Bylų tvarkymas, duomenų suvedimas į sistemą.
Gričiupio seniūnija 3-4 2018 m. ––––– Pagal tuo metu seniūnijoje vykstančius darbus, projektus, kitas veiklas
Miesto tvarkymo skyrius 2-3 Pavasaris, ruduo Pageidaujame studentų besimokančių technologijos mokslų (inžinerija) Dalyvavimas miesto viešųjų erdvių ir gatvių priežiūros, remonto, rekonstrukcijos projektų įgyvendinime
Plėtros programų ir investicijų skyrius 3 2018 m.

Studijų kryptys:

Europos studijų, Viešoji politika ir administravimas, Projektų vadyba, Investicijos ir draudimas, Viešoji komunikacija

Reikalavimai praktikantams:

 • Geri darbo kompiuterinėmis programomis Word, Excel ir kt. gebėjimai;
 • Geros lietuvių kalbos žinios;
 • Geri komunikaciniai gebėjimai;
 • Geri organizaciniai įgūdžiai;
 • Atsakingumas;
 • Projektų rengimo ir įgyvendinimo principų išmanymas.
 
 • Viešųjų paslaugų teikimo projektų paraiškų atrankos procesų koordinavimas;
 • Bendravimas su viešąsias paslaugas teikiančiomis įstaigomis telefonu, el. paštu ir (arba) susitikimų metu;
 • Skyriaus veiklai įgyvendinti reikalingų dokumentų rengimas;
 • Komunikacinių veiklų įgyvendinimas;
 • Projektų valdymas ir administravimas;
 • Darbas su informacinėmis duomenų bazėmis;
 • Duomenų rinkimas ir analizavimas;
 • Pagalba skyriaus darbuotojams;
Socialinės paramos skyrius 3-4 nuolat

Studijuojantys socialinių mokslų, ekonomikos, viešojo ar verslo administravimo, komunikacijų ar kt. susijusiose srityse;

Kompiuterinis raštingumas;

Komunikaciniai įgūdžiai, asmeninės savybės – atsakingumas.

Tobulinti bendrąsias žinias apie savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, Savivaldybės administracijos padalinių tikslus, uždavinius ir atliekamas funkcijas;

Suteikti praktinių įgūdžių ir gebėjimų, reikalingų atliekant viešojo administravimo funkcijas;

Supažindinimas su dokumentų valdymo sistema Kontora, socialinės paramos informacinėmis sistemomis „Parama“, SPIS, dokumentų (bylų) tvarkymu, saugojimu, naikinimu, perdavimu į archyvą.

Sveikatos apsaugos skyrius neribotas Visus metus KTU, VDU, LSMU

Dalyvauti atliekant/atlikti sveikatos priežiūros įstaigų veiklos analizę

Dalyvauti atliekant/atlikti visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų analizę

Dalyvauti sveikatos stiprinimo veiklose

Tvarkyti skyriaus dokumentų bylas

Teisės ir konsultavimo skyrius 3 Nuolat Teisės krypties studijos Teisinių bylų tvarkymas, procesinių duomenų ruošimas, teisinės praktikos paieška.
Užsienio ryšių skyrius 2-3 studentai Per mėnesį Užsienio kalbų žinios

Vertimai, pagalba organizuojant renginius, suvenyrų inventorizaciją ir priežiūra/išdavimas.

 

Vaiko teisių apsaugos skyrius 4 2018 m. balandžio-birželio mėn. Vaiko teisių apsaugos skyriaus archyvo tvarkymas.
Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyris Po 1 per mėn. Nuolat Atsakingumas, kruopštumas, komunikabilumas Interesantų aptarnavimas, dokumentų priėmimas ir registravimas, parengtų dokumentų išdavimas, archyvinių dokumentų tvarkymas
Klientų aptarnavimo skyriaus Licencijų ir leidimų poskyris  Po 1 per mėn. Sausio, vasario, kovo, balandžio, gegužės mėn. Mokėti dirbti kompiuteriu bei naudotis Microsoft Office programiniu paketu, atsakingumas, kruopštumas, komunikabilumas Informacijos paieška, analizė, ataskaitų parengimas. Archyvavimas. Informacijos teikimas telefonu, el. paštu
Nekilnojamojo turto  skyrius Būsto  valdymo poskyris

Apribojimas 3-4 studentai vienu metu.

Gali būti priimta 20 praktikantų per metus.

Bet kada Iniciatyvumas ir siekis dalyvauti veikloje, realiai lankyti praktiką Objektų lankymas, dokumentacijos ruošimas, asistavimas turto valdytojui, dokumentų kėlimas į sistemas.
Disponavimo turtu ir žemės  sklypų  valdymo poskyris

10 per metus

(gali būti ir 2 vienu metu)

Visada Atsakingumas, iniciatyvumas, mokėti naudotis informacinėmis technologijomis Nekilnojamojo turto dokumentų rengimas pardavimui
Negyvenamųjų  statinių  valdymo  poskyris Apribojimas 1-2 studentai vienu metu. Gali būti 10 praktikantų per  metus. Bet kada Iniciatyvumas ir siekis dalyvauti veikloje, realiai lankyti praktiką Asistavimas turto valdytojui. Duomenų vedimas, dokumentacijos ruošimas, dokumentų kėlimas į sistemas.
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  Įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  Kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  Paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamasis būstas
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba
Skip to content