Siunčiama nuotrauka

UAB „Kauno gatvių apšvietimas“

Savivaldybės kontroliuojamos įmonės pavadinimas UAB „Kauno gatvių apšvietimas“
Buveinės adresas Ringuvos g. 59
Savivaldybės akcijų dalis, % 100
Įmonės vadovas Gen. direktorius – Petras Švažas
Valdybos nariai Valdyba nesudaryta
Nuoroda į interneto svetainę http://www.kaunogatviuapsvietimas.lt/
Įstatai
Įstatai
Finansinės ataskaitos
Veiklos ataskaitos

Informacija apie Savivaldybės valdomos įmonės veiklą ir rezultatus

(pagal VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ patvirtintas formas)

Informacija apie UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ 2019 m. veiklą ir rezultatus

Informacija apie UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ 2015-2018 m. veiklą ir rezultatus

Skip to content