Siunčiama nuotrauka

UAB Kauno butų ūkis

Savivaldybės kontroliuojamos įmonės pavadinimas UAB Kauno butų ūkis
Buveinės adresas Chemijos g. 18
Savivaldybės akcijų dalis, % 100
Įmonės vadovas Gen. direktorius – Marijus Zaborskas
Valdybos nariai Valdyba nesudaryta
Nuoroda į interneto svetainę https://kbu.lt/
Įstatai
Įstatai
Finansinės ataskaitos
Veiklos ataskaitos

Informacija apie Savivaldybės valdomos įmonės veiklą ir rezultatus

(pagal VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ patvirtintas formas)

Informacija apie UAB Kauno butų ūkio 2019 m. veiklą ir rezultatus

Informacija apie UAB Kauno butų ūkio 2015-2018 m. veiklą ir rezultatus

Skip to content