Siunčiama nuotrauka

Leidimai patekti į Savivaldybės patalpas

Leidimų patekti į Kauno miesto savivaldybę išdavimo, naudojimo ir galiojimo tvarkos aprašas

Asmuo, norėdamas patekti pas padalinio, esančio centriniame pastate, darbuotoją, turi telefonu susitarti dėl susitikimo. Darbuotojas turi užsakyti atvykstančiam asmeniui vienkartinį leidimą. Asmuo užsakytą leidimą atsiima Savivaldybės informacijoje prie Leidimų užsakymo ir išdavimo langelio.

Informacija dėl leidimų užsakymo ir išdavimo teikiama telefonu – 42 28 85.

Skip to content