Tarybos posėdžio, vyksiančio birželio 21 d., darbotvarkė

2022 m. birželio 21 d.  9 val. Kauno miesto savivaldybės tarybos 7 posėdis:

 1. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės ir mero 2021 metų veiklos ataskaitai (TR-315).

Pranešėjas – Visvaldas Matijošaitis, Kauno miesto savivaldybės meras

 1. Dėl Kauno miesto garbės piliečio vardo suteikimo Romui Kalantai (po mirties) (TR-366).

Pranešėjas – Benjaminas Želvys, Apdovanojimų tarybos pirmininkas

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (TR-345).

Pranešėja – Andrius Palionis, Tarybos veiklos reglamento ir procedūrų komisijos pirmininkas

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 10 d. sprendimo Nr. T-395 ,,Dėl Verslo tarybos“ pakeitimo (TR-329).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 23 d. sprendimo Nr. T-329 ,,Dėl Kauno miesto trišalės tarybos“ pakeitimo (TR-330).

Pranešėja – Audronė Petkienė, Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-61 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (TR-347).

Pranešėja – Roma Vosylienė, Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėja

 1. Dėl Atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-346).

Pranešėja – Greta Jorudaitė, Kauno miesto savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė

 1. Dėl Sutikimų atidaryti ar steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-362).

Pranešėja – Sonata Šėlienė, Licencijų, leidimų ir paslaugų skyriaus vedėja

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo          T-582 „Dėl kultūros paveldo objektų – Vytauto parko komplekso (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 33823) ir Vokietijos konsulo rezidencijos pastato (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 37509) teritorijų poreikio visuomenei“ pakeitimo (TR-255).

Pranešėjas – Gedeminas Barčauskas, Administracijos direktoriaus pavaduotojas

 1. Dėl atstovavimo Kauno miesto savivaldybei viešosios įstaigos Kauno regiono atliekų tvarkymo centro valdyboje (TR-332).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-71 „Dėl Pasiūlymų dėl Kauno miesto savivaldybės draustinių steigimo, jų ribų keitimo, gamtos paveldo objektų paskelbimo savivaldybės saugomais teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-339).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės gamtos paveldo objektų schemų patvirtinimo (TR-363).

Pranešėja – Radeta Savickienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 19 d. sprendimo          T-511 „Dėl Komisijos urbanistiniams, architektūriniams ir investiciniams klausimams spręsti sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-335).

Pranešėjas – Nerijus Valatkevičius, Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjas

 1. Dėl Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos pavadinimo pakeitimo ir Kauno tarptautinės gimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-350).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 21 d. sprendimo Nr. T-327 „Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse“ pakeitimo (TR-352).
 3. Dėl mokinių vasaros poilsio stovyklų organizavimo Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklose (TR-353).
 4. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo programoms (TR-340).

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja

 1. Dėl viešosios įstaigos Šakių greitosios medicinos pagalbos stoties reorganizavimo, prijungiant ją prie viešosios įstaigos Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties (TR-327).

Pranešėja – Milda Labašauskaitė, Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja

 1. Dėl Renginių ir pramoginių paslaugų organizavimo Kauno viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-351).
 2. Dėl sutikimo reorganizuoti Girstučio kultūros centrą, prijungiant jį prie Kauno kultūros centro (TR-341).
 3. Dėl Kauno miesto kamerinio teatro nuostatų patvirtinimo (TR-343).
 4. Dėl Kauno miesto muziejaus nuostatų patvirtinimo (TR-344).
 5. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. T-582 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse kultūros įstaigose nustatymo“ pakeitimo (TR-348).

Pranešėja – Agnė Augonė, Klientų aptarnavimo ir informavimo skyriaus vedėja, atliekanti Kultūros skyriaus vedėjo funkcijas

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo T-587 „Dėl didžiausio leistino Kauno sporto mokyklų pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (TR-349).

Pranešėjas – Tadas Vasiliauskas, Sporto skyriaus vedėjas

 1. Dėl humanitarinės pagalbos suteikimo (TR-331).
 2. Dėl sutikimo perimti valstybei nuosavybės teise priklausančią duomenų perdavimo (kalbinio ryšio) įrangą valdyti ir naudoti patikėjimo teise (TR-337).

Pranešėjas – Gintaras Gatulis, Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas

 1. Dėl leidimo Kauno miesto švietimo įstaigoms statyti naujus statinius (TR-342).

Pranešėjas – Artūras Andriuška, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas

 1. Dėl savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Kauno autobusai“ įstatinio kapitalo didinimo (TR-365).

Pranešėjas – Gytė Gurskienė, Kauno miesto savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo T-142 „Dėl keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo įkainių nustatymo ir pritarimo sudaryti viešųjų paslaugų teikimo sutartį“ pakeitimo (TR-360).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. T-436 „Dėl keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų kainos nustatymo“ pakeitimo (TR-361).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 23 d. sprendimo Nr. T-342 „Dėl biudžetinės įstaigos „Parkavimas Kaune“ teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo (TR-356).
 4. Dėl pritarimo BĮ „Parkavimas Kaune“ įsigyti tarnybinių lengvųjų automobilių (elektromobilių) (TR-364).

Pranešėjas – Martynas Matusevičius, Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas

 1. Dėl Kauno miesto tiltų, viadukų, estakadų, tunelių, kuriuos planuojama statyti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti),  2022–2024 metų prioritetinio sąrašo patvirtinimo (TR-358).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-92 „Dėl Kauno miesto gatvių ir kitų transporto statinių tiesimo, rekonstravimo, taisymo ir priežiūros darbų 2022–2024 metų prioritetinio sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-359).

Pranešėjas – Aloyzas Pakalniškis, Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas

 1. Dėl sutikimo tiesti dujotiekio tinklus žemės sklype (unikalus Nr. 4400-3695-9261) Prancūzų g., Kaune (TR-325).
 2. Dėl nekilnojamojo turto A. Mickevičiaus g. 58-38, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį VšĮ „Kaunas IN“ (TR-326).
 3. Dėl nekilnojamojo turto Partizanų g. 68, Kaune, esminio pagerinimo, vertės padidinimo ir perdavimo neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį Kauno Juozo Urbšio progimnazijai (TR-338).
 4. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo viešajai įstaigai Kauno tvirtovės parkui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-357).
 5. Dėl pripažintų netinkamais (negalimais) naudoti nekilnojamųjų daiktų Prancūzų g. 67, Pušyno g. 51 ir Vaidoto g. 92, Kaune, nurašymo (TR-328).
 6. Dėl nekilnojamųjų daiktų Gailutės g. 20 ir Gimnazijos g. 3, Kaune, nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-333).
 7. Dėl žemės sklypų, esančių Kauno rajono savivaldybėje, Rokų seniūnijoje, Vainatrakio kaime, išnuomojimo aukciono būdu (TR-354).
 8. Dėl nekilnojamojo turto Statybininkų g. 12, Kaune, nuomos (TR-355).
 9. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Kranto 20-ojoje g. 15-4, Kaune, pardavimo (TR-320).
 10. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Norvegų g. 5-2, Kaune, pardavimo (TR-322).
 11. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Jėgainės g. 25-2, Kaune, pardavimo (TR-318).
 12. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Baltų pr. 6-43, Kaune, pardavimo (TR-319).
 13. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Muziejaus g. 3-2, Kaune, pardavimo (TR-334).
 14. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Prancūzų g. 59-22, Kaune, pardavimo (TR-336).
 15. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Pušyno g. 51-2, Kaune, pardavimo (TR-323).
 16. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto M. Riomerio g. 8-13, Kaune, pardavimo (TR-316).
 17. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Jotvingių g. 16-37, Kaune, pardavimo (TR-317).
 18. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Vilkų g. 10, Kaune, pardavimo (TR-324).

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas

 1. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai (po pirmosios posėdžio pertraukos arba posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų).

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content