Tarybos posėdžio, vyksiančio gegužės 24 d., darbotvarkė

2022 m. gegužės 24 d.  9 val. Kauno miesto savivaldybės tarybos 6 posėdis:

 1. Dėl Gedemino Barčausko perkėlimo į Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas (TR-314).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Eglės Andriuškienės atleidimo iš pareigų (TR-307).

Pranešėjas – Visvaldas Matijošaitis, Kauno miesto savivaldybės meras

 1. Dėl didžiausio leistino Kauno miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo (TR-309).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 metų patvirtinimo (TR-293).

Pranešėjas – Tadas Metelionis, Savivaldybės administracijos direktorius

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo (TR-312).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-182 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės vaikų stovyklų, organizuojamų mokinių atostogų metu, finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (TR-271).

Pranešėja – Vijolė Karpienė, Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus vyresnioji patarėja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

 1. Dėl teisės atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas suteikimo Kauno miesto savivaldybės administracijai ir viešajai įstaigai Kauno miesto poliklinikai (TR-308).

Pranešėja – Daiva Čeponienė, Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus vedėja

 1. Dėl 2022 metų Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo (TR-310).

Pranešėjas – Saulius Rimas, Kultūros paveldo skyriaus vedėjas

 1. Dėl įgaliojimų suteikimo Tadui Metelioniui (TR-282).

Pranešėjas – Vigimantas Abramavičius, Statybos valdymo skyriaus vedėjas

 1. Dėl I. Simonaitytės gatvės pavadinimo suteikimo (TR-289).
 2. Dėl pritarimo Kauno savivaldybės įmonės „Kauno planas“ 2021 metų veiklos ataskaitai (TR-256).

Pranešėjas – Nerijus Valatkevičius, Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjas

 1. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ 2021 metų veiklos ataskaitai (TR-262).

Pranešėja – Jolanta Brazaitienė, Centrinio apskaitos skyriaus vedėja

 1. Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Kaunas IN“ 2021 metų veiklos ataskaitai (TR-264).

Pranešėja – Aistė Lukaševičiūtė, Investicijų ir projektų skyriaus vedėja

 1. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų 2021 metų veiklos ataskaitoms (TR-259).

Pranešėja – Milda Labašauskaitė, Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja

 1. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės kultūros įstaigų 2021 metų veiklos ataskaitoms (TR-266).

Pranešėja – Agnė Augonė, Kultūros skyriaus vedėja

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-197 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų organizavimo Kauno mieste tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-305).
 2. Dėl leidimo Negalią turinčių asmenų centrui „Korys“ išsinuomoti tarnybinį automobilį (TR-298).
 3. Dėl leidimo Kauno savivaldybės vaikų globos namams išsinuomoti tarnybinį automobilį (TR-297).
 4. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų 2021 metų veiklos ataskaitoms (TR-258).

Pranešėja – Jolanta Baltaduonytė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja

 1. Dėl 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Kauno miesto savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, naudojimo ir paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-300).
 2. Dėl Kauno lopšelio-darželio „Vaikystės takas“ įsteigimo (TR-294).
 3. Dėl turto (metodinių leidinių) perėmimo Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Kauno miesto savivaldybės biudžetinėms švietimo įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-273).
 4. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės biudžetinių ikimokyklinio ugdymo įstaigų 2021 metų veiklos ataskaitoms (TR-278).
 5. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės biudžetinių bendrojo ugdymo mokyklų 2021 metų veiklos ataskaitoms (TR-279).
 6. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės biudžetinių neformaliojo švietimo ir švietimo pagalbą teikiančių įstaigų 2021 metų veiklos ataskaitoms (TR-277).

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja

 1. Dėl pritarimo AB „Kauno energija“ 2021 metų veiklos ataskaitai (TR-265).

Pranešėjas – Raimundas Endrikis, Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyriaus vedėjas

 1. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės Kauno butų ūkio 2021 metų veiklos ataskaitai (TR-267).

Pranešėjas – Artūras Andriuška, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 8 d. sprendimo Nr. T-245 „Dėl Leidimų vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-276).
 2. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos „Parkavimas Kaune“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Kauno autobusai“ 2021 metų veiklos ataskaitoms (TR-260).

Pranešėjas – Martynas Matusevičius, Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas

 1. Dėl Sportininkų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtas sporto mokyklas ir šalinimo iš jų tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-301).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-59 „Dėl mokesčio už sporto mokymą Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse sporto mokyklose“ pakeitimo (TR-299).
 3. Dėl leidimo Kauno sporto mokyklai „Gaja“ tapti Lietuvos rankinio federacijos nare (TR-288).
 4. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. T-143 „Dėl trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Kauno miesto savivaldybės biudžetinėms sporto ir švietimo įstaigoms“ pakeitimo (TR-272).
 5. Dėl sutikimo perimti Lietuvos sporto centro valdomą ilgalaikį materialųjį turtą           (TR-275).
 6. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės biudžetinių sporto įstaigų 2021 metų veiklos ataskaitoms (TR-263).

Pranešėjas – Tadas Vasiliauskas, Sporto skyriaus vedėjas

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-272 „Dėl Finansavimo lėšų, skirtų Kauno miesto savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo, objektų eiliškumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-302).
 2. Dėl Kauno miesto susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo (TR-304).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-635 „Dėl Kauno savivaldybės įmonės „Kapinių priežiūra“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo (TR-306).
 4. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. T-9 ,,Dėl UAB ,,Kauno vandenys“ 2020–2022 metų veiklos ir plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo (TR-311).
 5. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės valdomų įmonių ir įstaigų 2021 metų veiklos ataskaitoms (TR-261).

Pranešėjas – Aloyzas Pakalniškis, Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas

 1. Dėl įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės sklypų perdavimo Kauno miesto savivaldybei nuosavybėn ar patikėjimo teise aktus (TR-283).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. T-439 ,,Dėl įgaliojimų suteikimo Jūratei Furmanavičienei, Astai Teresei Kulikauskienei ir Jurgitai Vasiliauskienei“ pakeitimo (TR-296).
 3. Dėl sutikimo tiesti elektros tinklus žemės sklype Perkūno al. 5, Kaune (TR-280).
 4. Dėl sutikimo rekonstruoti vandentiekio tinklus ir jiems funkcionuoti būtinus statinius žemės sklype (unikalus Nr. 4400-3722-4558) Kaune (TR-281).
 5. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-601 ,,Dėl valstybinės žemės sklypų perdavimo Kauno miesto savivaldybei neatlygintinai naudotis jos funkcijoms atlikti“ pakeitimo (TR-284).
 6. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 19 d. sprendimo Nr. T-442 „Dėl žemės sklypų (jų dalių) ir statinių, reikalingų Vijūkų gatvės daliai nuo A. Šapokos gatvės iki vakarinio aplinkkelio įrengti, Kaune, paėmimo visuomenės poreikiams“ pakeitimo (TR-285).
 7. Dėl nekilnojamojo turto M. Daukšos g. 34, Kaune, panaudos sutarties su VšĮ Kauno tvirtovės parku nutraukimo prieš terminą (TR-292).
 8. Dėl nekilnojamojo turto Akacijų alėjoje 2, Kulautuvoje, Kauno rajone, perdavimo pagal panaudos sutartį Kauno miesto savivaldybės biudžetinei įstaigai Vaikų gerovės centrui „Pastogė“ (TR-313).
 9. Dėl pripažinto netinkamu (negalimu) naudoti nekilnojamojo daikto Savanorių pr. 243, Kaune, nurašymo (TR-286).
 10. Dėl 2016 m. sausio 12 d. Savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarties SR-0005 su Nacionaliniu M. K. Čiurlionio dailės muziejumi pakeitimo, nekilnojamojo turto V. Krėvės pr. 50, Kaune, perėmimo ir perdavimo Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-295).
 11. Dėl pritarimo taikos sutarties administracinėje byloje Nr. eI3-172-644/2022 projektui ir įgaliojimo ją pasirašyti (TR-287).
 12. Dėl Savivaldybės būstų nuomos mokesčio sumažinimo (TR-291).
 13. Dėl socialinių būstų nuomos mokesčio sumažinimo (TR-290).
 14. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. T-87 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-274).
 15. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Prancūzų g. 59-30, Kaune, pardavimo (TR-268).
 16. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Ukmergės g. 36-26, Kaune, pardavimo (TR-269).
 17. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Naujakurių g. 84-1, Kaune, pardavimo (TR-270).
 18. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Centrinis knygynas“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Stoties turgus“ 2021 metų veiklos ataskaitoms (TR-257).

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas

 1. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai (po pirmosios posėdžio pertraukos arba posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų).

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content