Tarybos posėdžio, vyksiančio spalio 19 d., darbotvarkė

2021 m. spalio  19 d. 9 val. Kauno miesto savivaldybės tarybos 9 posėdžio darbotvarkė:

 1. Dėl 2022 m. Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programos „Iniciatyvos Kaunui“ sričių ir prioritetų patvirtinimo (TR-482).

Pranešėja – Vijolė Karpienė, Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus vyresnioji patarėja, atliekanti vedėjo funkcijas

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-485).

Pranešėja – Jurgita Kvedaravičienė, Personalo valdymo skyriaus vedėja

 1. Dėl išstojimo iš asociacijos Kauno miesto Aleksoto vietos veiklos grupės (TR-486).

Pranešėja – Aistė Lukaševičiūtė, Investicijų ir projektų skyriaus vedėja

 1. Dėl paveldimo turto mokesčio lengvatos (TR-455).
 2. Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų mokesčio dydžių gyventojams 2022 metams nustatymo (TR-501).

Pranešėja – Sonata Šėlienė, Licencijų, leidimų ir paslaugų skyriaus vedėja

 1. Dėl pritarimo susitarimo dėl 2015 m. birželio 18 d. „Girstučio“ kultūros ir sporto rūmų Kovo 11-osios g. 26, Kaune, pramoginės dalies valdymo ir naudojimo koncesijos sutarties SR-1351 pakeitimo projektui (TR-484).

Pranešėjas – Antanas Mockus, Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus vedėjo pavaduotojas

 1. Dėl Vaikų maitinimo organizavimo, vykdymo ir priežiūros Kauno miesto savivaldybės įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-479).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo (TR-474).

Pranešėja – Milda Labašauskaitė, Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo T-820 „Dėl VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo (TR-483).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. T-394 „Dėl maksimalaus socialinės globos išlaidų finansavimo Kauno miesto savivaldybės teritorijos gyventojams dydžio nustatymo“ pakeitimo (TR-472).

Pranešėja – Jolanta Baltaduonytė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-286 „Dėl Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (TR-469).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 9 d. sprendimo Nr. T-490 „Dėl Mokymo lėšų skyrimo, naudojimo ir perskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-481).
 3. Dėl Kauno Kovo 11-osios gimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-477).

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja

 1. Dėl koncertinės įstaigos Kauno miesto simfoninio orkestro teikiamų paslaugų įkainių nustatymo (TR-459).
 2. Dėl viešosios įstaigos „Girstučio“ kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų įkainių nustatymo (TR-460).
 3. Dėl Kauno šokio teatro „Aura“ teikiamų paslaugų įkainių nustatymo (TR-461).
 4. Dėl Kauno kino centro „Romuva“ teikiamų paslaugų įkainių nustatymo (TR-462).
 5. Dėl Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų įkainių nustatymo (TR-463).
 6. Dėl koncertinės įstaigos „Kauno santaka“ teikiamų paslaugų įkainių nustatymo (TR-464).
 7. Dėl Kauno miesto kamerinio teatro teikiamų paslaugų įkainių nustatymo (TR-465).
 8. Dėl Kauno kultūros centro teikiamų paslaugų įkainių nustatymo (TR-466).
 9. Dėl Kauno menininkų namų teikiamų paslaugų įkainių nustatymo (TR-467).
 10. Dėl Kauno miesto muziejaus teikiamų paslaugų įkainių nustatymo (TR-468).
 11. Dėl ilgalaikio turto perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise biudžetinei įstaigai „Parkavimas Kaune“ (TR-476).

Pranešėja – Agnė Augonė, Kultūros skyriaus vedėja

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-495).

Pranešėjas – Aloyzas Pakalniškis, Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas

 1. Dėl pritarimo įrengti Kauno hidroelektrinės laivybos šliuzą Nemuno aukštupiui ir žemupiui sujungti (TR-473).
 2. Dėl keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų kainų nustatymo (TR-497).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-739 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas išdavimą nustatymo“ pakeitimo (TR-449).
 4. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-142 „Dėl keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo įkainių nustatymo ir pritarimo sudaryti viešųjų paslaugų teikimo sutartį“ pakeitimo (TR-498).

Pranešėjas – Martynas Matusevičius, Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas

 1. Dėl įgaliojimų suteikimo Jūratei Furmanavičienei, Astai Teresei Kulikauskienei ir Jurgitai Vasiliauskienei (TR-446).
 2. Dėl pritarimo taikos sutarties projektui (TR-490).
 3. Dėl žemės sklypo Šiaulių g. 30, Kaune, poreikio visuomenei (TR-493).
 4. Dėl žemės sklypų (jų dalių) ir statinių (jų dalių), reikalingų Vijūkų gatvės daliai nuo Šapokos gatvės iki vakarinio aplinkkelio įrengti, Kaune, paėmimo visuomenės poreikiams (TR-494).
 5. Dėl sutikimo tiesti dujotiekio tinklus žemės sklype (unikalus Nr. 4400-0970-9580) ir O. Minkovskių g. 91, Kaune (TR-480).
 6. Dėl sutikimo tiesti dujotiekio tinklus žemės sklype (unikalus Nr. 4400-3307-1479) Vandžiogalos pl., Kaune (TR-478).
 7. Dėl sutikimo tiesti šilumos tiekimo tinklų drenažo tinklus žemės sklypuose Europos pr. 27, Kaune, ir tarp Europos pr. ir Lakūnų pl., Kaune (TR-448).
 8. Dėl sutikimo rekonstruoti šilumos tiekimo tinklus žemės sklype Rimvydo g. 17G, Kaune (TR-475).
 9. Dėl pritarimo nustatyti servitutą žemės sklype (unikalus Nr. 4400-3112-0919) Kaune (TR-500).
 10. Dėl panaudos sutarties su Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija pakeitimo ir nekilnojamojo turto P. Lukšio g. 40, Kaune, perdavimo neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais Kauno krepšinio mokyklai „Žalgiris“ (TR-487).
 11. Dėl panaudos sutarties su Kauno „Vyturio“ gimnazija pakeitimo ir nekilnojamojo turto Taikos pr. 51, Kaune, perdavimo neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais Kauno krepšinio mokyklai „Žalgiris“ (TR-488).
 12. Dėl panaudos sutarties su Kauno Jono Pauliaus II gimnazija pakeitimo ir nekilnojamojo turto Baltų pr. 103, Kaune, perdavimo neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais Kauno krepšinio mokyklai „Žalgiris“ (TR-489).
 13. Dėl nekilnojamojo turto (Ledo arena) ir kito ilgalaikio ir trumpalaikio turto                          Kovo 11-osios g. 26, Kaune, nuomos (TR-499).
 14. Dėl nekilnojamojo turto Pabiržės g. 26, Kaune, perdavimo negalią turinčių asmenų centrui „Korys“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-452).
 15. Dėl nekilnojamojo turto P. Lukšio g. 58, Kaune, perdavimo pagal panaudos sutartį sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Kauno viltis“ (TR-454).
 16. Dėl nekilnojamojo turto Vaidoto g. 115, Kaune, nuomos ne konkurso būdu Kauno apskrities moterų krizių centrui (TR-471).
 17. Dėl nekilnojamojo turto Gedimino g. 36, Kaune, nuomos (TR-470).
 18. Dėl leidimo registruoti Kauno moksleivių techninės kūrybos centro buveinę Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame pastate V. Krėvės pr. 54, Kaune (TR-450).
 19. Dėl pripažinto nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti ūkinio pastato dalies Žaliojoje g. 32, Kaune, nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-491).
 20. Dėl pripažintų netinkamais (negalimais) naudoti nekilnojamųjų daiktų Kregždžių g. 2 ir Marvelės g. 54, Kaune, nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-456).
 21. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T-192 „Dėl Kauno miesto savivaldybės parduodamų pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-496).
 22. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. T-87 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-492).
 23. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-714 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto fondo ir Savivaldybės socialinio būsto fondo, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-458).
 24. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto A. Mackevičiaus g. 42-1, Kaune, pardavimo (TR-426).
 25. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Vytenio g. 4-56, Kaune, pardavimo (TR-427).
 26. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Raudondvario pl. 186-11, Kaune, pardavimo (TR-428).
 27. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto V. Krėvės pr. 111A-49, Kaune, pardavimo (TR-429).
 28. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto A. Stulginskio g. 58-3, Kaune, pardavimo (TR-430).
 29. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Estų g. 3, Kaune, pardavimo (TR-431).
 30. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Kalnų g. 45-2, Kaune, pardavimo (TR-432).
 31. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Miško g. 28A-21, Kaune, pardavimo (TR-433).
 32. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Dubysos g. 20-6, Kaune, pardavimo (TR-434).
 33. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Sukilėlių pr. 91-26, Kaune, pardavimo (TR-438).
 34. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto T. Narbuto g. 9-2, Kaune, pardavimo (TR-451).
 35. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Vičiūnų g. 11-2, Kaune, pardavimo (TR-435).
 36. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto J. Grušo g. 13-74, Kaune, pardavimo (TR-436).
 37. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto K. Grybausko g. 8-5, Kaune, pardavimo (TR-437).
 38. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Kranto 20-ojoje g. 9, Kaune, dalies pardavimo (TR-439).
 39. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastatų Gailutės g. 20, Kaune, pardavimo (TR-442).
 40. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Savanorių pr. 18, Kaune, dalies pardavimo (TR-445).
 41. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Savanorių pr. 39, Kaune, dalies pardavimo (TR-443).
 42. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Aušros g. 2, Kaune, dalies pardavimo (TR-441).
 43. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Pušų g. 7, Kaune, pardavimo (TR-447).
 44. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Vokiečių g. 106, Kaune, dalies pardavimo (TR-444).
 45. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato T. Narbuto g. 8, Kaune, dalies pardavimo (TR-440).

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas

 1. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai (po pirmosios posėdžio pertraukos arba posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų).

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content