Tarybos posėdžio, vyksiančio vasario 23 d., darbotvarkė

2021 m. vasario 23 d. 9 val. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2 posėdžio darbotvarkė:

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotojų pareigybių skaičiaus nustatymo (TR-111).

Pranešėja – Audronė Petkienė, Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos programos patvirtinimo (TR-71).

Pranešėjas – Vygantas Gudėnas, Kauno miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininkas

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo (TR-74).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato 2021 metų išlaidų sąmatos patvirtinimo (TR-79).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės skolinimosi (TR-68).

Pranešėja – Roma Vosylienė, Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėja

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-550 „Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų (išskyrus švietimo įstaigas) vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-69).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo (TR-83).

Pranešėja – Jurgita Kvedaravičienė, Personalo valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. T-470 „Dėl pritarimo 2014–2020 metų Kauno miesto integruotos teritorijos vystymo programos projektui“ pakeitimo (TR-94).
 2. Dėl pritarimo 2021 m. vasario 8 d. susitarimui Nr. SR1-36 ,,Dėl 2016 m. liepos 27 d. Jungtinės veiklos sutarties Nr. S-967/SR-1010 pakeitimo“ (TR-98).
 3. Dėl viešosios įstaigos „Kaunas IN“ veiklos vertinimo kriterijų rinkinio patvirtinimo (TR-102).

Pranešėja – Aistė Lukaševičiūtė, Investicijų ir projektų skyriaus vedėja

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos Centriniam apskaitos skyriui priskirtos biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ veiklos vertinimo kriterijų rinkinio patvirtinimo (TR-105).

Pranešėja – Jolanta Brazaitienė, Centrinio apskaitos skyriaus vedėja

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriui priskirtų biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Kauno miesto savivaldybė, veiklos vertinimo kriterijų rinkinio patvirtinimo (TR-101).

Pranešėja – Jolanta Baltaduonytė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriui priskirtų biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Kauno miesto savivaldybė, veiklos vertinimo kriterijų rinkinio patvirtinimo (TR-109).

Pranešėja – Agnė Augonė, Kultūros skyriaus vedėja

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. T-502 „Dėl atstovų paskyrimo į Kauno miesto savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybas“ pakeitimo (TR-73).
 2. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo VšĮ Kauno miesto poliklinikai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-70).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriui priskirtos biudžetinės įstaigos Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos vertinimo kriterijų rinkinio patvirtinimo (TR-108).

Pranešėja – Daiva Kuzminienė, Sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo (savivaldybės gydytojo) funkcijas

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano patvirtinimo (TR-96).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 9 d. sprendimo Nr. T-490 „Dėl Mokymo lėšų skyrimo, naudojimo ir perskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-82).
 3. Dėl Kauno Kovo 11-osios gimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-61).
 4. Dėl Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (TR-57).
 5. Dėl Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (TR-59).
 6. Dėl Kauno Panemunės pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (TR-60).
 7. Dėl Kauno mokyklos-darželio „Rūtelė“ nuostatų patvirtinimo (TR-58).
 8. Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriui priskirtų biudžetinių įstaigų veiklos vertinimo kriterijų rinkinio patvirtinimo (TR-106).

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-587 „Dėl didžiausio leistino Kauno sporto mokyklų pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo (TR-72).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos Sporto skyriui priskirtų biudžetinių įstaigų veiklos vertinimo kriterijų rinkinio patvirtinimo (TR-104).

Pranešėjas – Mindaugas Šivickas, Sporto skyriaus vedėjas

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti nuostatų ir Kauno miesto vietų, kuriose renkama ši rinkliava, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-81).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos Transporto ir eismo organizavimo skyriui priskirtos biudžetinės įstaigos „Parkavimas Kaune“ veiklos vertinimo kriterijų rinkinio patvirtinimo (TR-112).

Pranešėjas – Martynas Matusevičius, Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifų patvirtinimo (TR-97).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimo Nr. T-739 „Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų tvarkymo programos patvirtinimo“ pakeitimo (TR-95).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriui priskirtos biudžetinės įstaigos S. Dariaus ir S. Girėno aerodromo veiklos vertinimo kriterijų rinkinio patvirtinimo (TR-110).

Pranešėjas – Aloyzas Pakalniškis, Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas

 1. Dėl 2016 m. liepos 29 d. turto panaudos sutarties Nr. SR-1017 nutraukimo prieš terminą (TR-75).

Pranešėjas – Artūras Andriuška, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas

 1. Dėl turto perėmimo prieš terminą ir Savivaldybės turto patikėjimo sutarties su Kauno apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu nutraukimo (TR-80).

Pranešėjas – Rimantas Vilimas, Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-364 „Dėl Savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-76).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo išdavimo, patiriamų nuostolių dydžio apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-99).
 3. Dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo už miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis (teritorijoje prie Dobkevičiaus ir Veiverių gatvių, Kaune) (TR-77).
 4. Dėl Kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo nustatytose Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, kai šie nuostoliai mokami iš Kauno miesto savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos patvirtinimo (TR-100).
 5. Dėl nekilnojamojo turto Gervių g. 5, Kaune, esminio pagerinimo, vertės padidinimo ir turto pagerinimo verčių ir finansavimo šaltinių perdavimo Kauno sporto mokyklai „Bangpūtys“ (TR-78).
 6. Dėl nekilnojamojo turto Statybininkų g. 12, Kaune, nuomos ne konkurso būdu VšĮ „Kauno hospiso namai“ (TR-84).
 7. Dėl nekilnojamojo turto A. Smetonos al. 4, Kaune, nuomos (TR-107).
 8. Dėl sutikimo perduoti valstybės turtą valstybės įmonei Turto bankui (TR-86).
 9. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Vaidoto g. 30, Kaune, dalies pardavimo (TR-62).
 10. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastatų Nemajūnų g. 20, Kaune, pardavimo (TR-63).
 11. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Partizanų g. 13, Kaune, pardavimo (TR-67).
 12. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Savanorių pr. 177, Kaune, pardavimo (TR-66).
 13. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Vokiečių g. 75, Kaune, dalies pardavimo (TR-65).
 14. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Vaidoto g. 6, Kaune, dalies pardavimo (TR-64).

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas

 1. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai (po pirmosios posėdžio pertraukos arba posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų).
Skip to content