Kvietimas teikti paraiškas Užimtumo didinimo programai

Kviečiame teikti paraiškas 2021 m. Užimtumo didinimo programai pagal priemones: „Organizuoti laikiną užimtumą užtikrinančius nenuolatinio pobūdžio teritorijų, aplinkos tvarkymo, viešojo naudojimo teritorijų tvarkymo ir priežiūros, apželdinimo ir želdinių priežiūros darbus, kurie yra neįtraukti į kasdienės priežiūros plotus, taip pat teritorijų tvarkymo darbus (šiukšlių rinkimas, šienavimas, sniego valymas, parkų, skverų tvarkymas, paplūdimių aplinkos tvarkymas, gėlynų priežiūra, apželdinimo ir želdinių priežiūra, gyvatvorių karpymas); buitinių ir kitų objektų smulkius, pagalbinius statybos ir (ar) remonto darbus; patalpų valymo darbus; užterštų, bešeimininkių, neprižiūrimų teritorijų, stichiškai susidariusių sąvartynų valymo pagalbinius darbus; antrinių žaliavų tvarkymo darbus Savivaldybei priskirtuose valstybiniuose ir Savivaldybės žemės sklypuose“, „Skatinti bedarbių asmenų užimtumą, remiant fizinių asmenų darbo vietų steigimo, įrengimo išlaidas, sukuriant naujas darbo vietas ir įdarbinant nurodytos tikslinės grupės atstovus“ ir „Skatinti bedarbių asmenų įsitraukimą į darbo rinką sukuriant perkvalifikavimo, mokymų, profesinių ar kitų darbinių įgūdžių ir žinių suteikimo galimybes“.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymu, Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. A1-257 „Dėl Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Kauno miesto savivaldybės 2021–2023 metų užimtumo didinimo programa, patvirtinta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-576 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2021-2023 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ (toliau – Programa), kviečiame teikti paraiškas finansavimui gauti.

Programos tikslas – didinti Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje ir 48 straipsnio 2 dalyje nurodytos tikslinės grupės užimtumą ir integraciją į darbo rinką.

TINKAMI PAREIŠKĖJAI

Pagal Programos 9.1 priemonę „Organizuoti laikiną užimtumą užtikrinančius nenuolatinio pobūdžio teritorijų, aplinkos tvarkymo, viešojo naudojimo teritorijų tvarkymo ir priežiūros, apželdinimo ir želdinių priežiūros darbus, kurie yra neįtraukti į kasdienės priežiūros plotus, taip pat teritorijų tvarkymo darbus (šiukšlių rinkimas, šienavimas, sniego valymas, parkų, skverų tvarkymas, paplūdimių aplinkos tvarkymas, gėlynų priežiūra, apželdinimo ir želdinių priežiūra, gyvatvorių karpymas); buitinių ir kitų objektų smulkius, pagalbinius statybos ir (ar) remonto darbus; patalpų valymo darbus; užterštų, bešeimininkių, neprižiūrimų teritorijų, stichiškai susidariusių sąvartynų valymo pagalbinius darbus; antrinių žaliavų tvarkymo darbus Savivaldybei priskirtuose valstybiniuose ir Savivaldybės žemės sklypuose“. Pareiškėjais gali būti valstybės ir savivaldybės juridiniai asmenys, kurie atsakingi už priemonėje nurodytų darbų organizavimą, pateikę tai patvirtinančius dokumentus.
Pagal Programos 9.2 priemonę „Skatinti bedarbių asmenų užimtumą, remiant fizinių asmenų darbo vietų steigimo, įrengimo išlaidas, sukuriant naujas darbo vietas ir įdarbinant nurodytos tikslinės grupės atstovus“. Pareiškėjais gali būti fiziniai asmenys, patys atitinkantys Įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje ir 48 straipsnio 2 dalyje nurodytų nurodytą tikslinę grupę ir ketinantys užsiimti savarankiška veikla, arba fiziniai asmenys, ketinantys steigti juridinį asmenį, įsipareigojant įdarbinti Įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje ir 48 straipsnio 2 dalyje nurodytų nurodytos tikslinės grupės asmenis.

Pagal Programos 9.3 priemonę „Skatinti bedarbių asmenų įsitraukimą į darbo rinką sukuriant perkvalifikavimo, mokymų, profesinių ar kitų darbinių įgūdžių ir žinių suteikimo galimybes“. Pareiškėjais gali būti darbdaviai (akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, mažosios bendrijos, individualios įmonės, viešosios įstaigos, kitos, pelno nesiekiančios organizacijos), kurių nuolatinė buveinė yra Lietuvos Respublikoje.
Tikslinė grupė – asmenys, užsiregistravę Užimtumo tarnybos prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Kauno miesto skyriai) Kauno teritorinėje darbo biržoje ir atitinkantys 20 straipsnio 2 dalyje ir bent vieną Įstatymo 48 straipsnyje nurodytą tikslinę grupę. Už tikslinės grupės atranką ir atitiktį šiame kvietime nustatytiems reikalavimams atsakingas pareiškėjas.

Paraiškų pateikimo galutinis terminas – 2021 m. kovo 5 d. 15.45 val.

Paraiškų teikimo tvarka:
Pateikiamas vienas Paraiškos originalas.
Užpildyta paraiškos forma turi būti siunčiama paštu (paraiškos pateikimo data laikoma paraiškos išsiuntimo iš pašto data) arba pristatoma į vietą adresu: Kauno miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyris, Laisvės al. 94A (5 darbo vieta), užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti užrašas „Paraiška“, Programos pavadinimas „Užimtumo didinimo programos 9.1“, „Užimtumo didinimo 9.2 priemonė“, „Užimtumo didinimo 9.3 priemonė“, pareiškėjo pavadinimas ir adresas.
Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba, atspausdinta ir susegta į lengvai išardomus segtuvus. Paraiškos dokumentai negali būti įrišti spiraliniu ar terminiu būdu, įdėti į įmautes. Visi paraiškos lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka.

Informacija ir konsultacija dėl paraiškų pildymo, teikimo, priėmimo ir paraiškų turinio (veiklų pobūdžio, veiklų atitikties priemonei ir kt.) teikiama darbo dienomis I–IV nuo 8 val. iki 17 val., V – nuo 8 val. iki 15.45 val. (nuo 12 val. iki 12.45 val. pietūs) telefonu (8 37) 42 38 15 ir elektroniniu paštu sigita.liateke@kaunas.lt.
Visa informacija, aktualūs kvietimai teikti paraiškas čia – http://www.kaunas.lt/verslas-ir-finansai/uzimtumo-didinimo-programa/

 

Šioje svetainėje naudojami mūsų ir trečiųjų šalių slapukai. Jūsų sutikimas nereikalingas dėl būtinųjų slapukų, kurie padeda mums valdyti interneto svetainę ir užtikrinti jos apsaugą, naudojimo. Norėdami naudoti statistikos, analitikos ir rinkodaros slapukus, turime gauti jūsų sutikimą. Šiuos slapukus naudojame siekdami tobulinti svetainę, užtikrinti patogesnį naudojimąsi ja bei pasiūlyti jums aktualų turinį ir paslaugas. Juos galite pakeisti skiltyje „Parinktys“ arba sutikti su visų slapukų naudojimu paspaudę mygtuką „Sutikti su visais“. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos rasite: „Slapukų politika“.

Kauno bangelė
Skip to content