Tarybos posėdžio, vyksiančio gruodžio 22 d., darbotvarkė

2020 m. gruodžio 22 d. 9 val. Kauno miesto savivaldybės tarybos 12 posėdžio darbotvarkė:

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 metų darbo plano patvirtinimo (TR-557).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo T-174 ,,Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-558).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo T-179 „Dėl dalyvavimo Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimuose“ pakeitimo (TR-571).
 4. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo T-172 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo (TR-633).

Pranešėja – Audronė Petkienė, Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja

 1. Dėl Rasos Šnapštienės atleidimo iš Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotojo pareigų (TR-630).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų (išskyrus švietimo įstaigas) vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo (TR-612).

Pranešėja – Jurgita Kvedaravičienė, Personalo valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-45 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (TR-626).

Pranešėja – Roma Vosylienė, Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėja

 1. Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) Kauno viešosiose vietose išdavimą lengvatų (TR-624).
 2. Dėl vietinės rinkliavos lengvatos (TR-627).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. T-378 ,,Dėl Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto 2020 metų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-560).

Pranešėja – Sonata Šėlienė, Licencijų, leidimų ir paslaugų skyriaus vedėja

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-587).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 6 d. sprendimo Nr. T-652 „Dėl skverų statuso suteikimo“ pakeitimo (TR-599).

Pranešėja – Radeta Savickienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. T-438 „Dėl Kauno miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-570).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-438 „Dėl Kauno miesto savivaldybės strateginio planavimo dokumentų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-583).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 23 d. sprendimo Nr. T-332 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos Strateginio planavimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-601).
 4. Dėl pritarimo sudaryti jungtinės veiklos sutartį su Mokslo ir inovacijų sklaidos centru (TR-616).

Pranešėja – Evelina Revuckaitė, Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus vedėja

 1. Dėl atstovo į Kauno kultūros centro tarybą skyrimo (TR-593).
 2. Dėl atstovo skyrimo į koncertinės įstaigos „Kauno santaka“ meno tarybą (TR-592).
 3. Dėl koncertinės įstaigos „Kauno santaka“ atestavimo komisijos patvirtinimo (TR-594).
 4. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-67 „Dėl sutikimo perimti Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį trumpalaikį materialųjį turtą ir jo perdavimo Kauno kultūros centrui“ pakeitimo           (TR-577).

Pranešėja – Agnė Augonė, Kultūros skyriaus vedėja

 1. Dėl Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-552).
 2. Dėl Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-554).
 3. Dėl Kauno Petrašiūnų progimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-555).
 4. Dėl Kauno šv. Kazimiero progimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-556).
 5. Dėl Kauno Palemono gimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-553).
 6. Dėl įgaliojimų suteikimo Onai Gucevičienei (TR-562).
 7. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-69 ,,Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse ikimokyklinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo (TR-573).
 8. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-565).
 9. Dėl nešiojamųjų kompiuterių perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise (TR-576).

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. T-464 „Dėl Kauno miesto savivaldybės turto investavimo VšĮ Kauno miesto poliklinikos dalininkų kapitalui padidinti“ pakeitimo (TR-566).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės turto investavimo viešosios įstaigos K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės dalininkų kapitalui padidinti (TR-600).

Pranešėja – Daiva Kuzminienė, Sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo (savivaldybės gydytojo) funkcijas

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės 2021–2023 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo (TR-578).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės 2021 m. Socialinių paslaugų plano patvirtinimo (TR-580).
 3. Dėl pritarimo susitarimui dėl 2017 m. liepos 11 d. jungtinės veiklos sutarties             SR-0414 pakeitimo (TR-581).
 4. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-277 „Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų perkamos (parduodamos) ar finansuojamos socialinės globos, socialinės priežiūros ir bendrųjų socialinių paslaugų kainų ir maitinimo dienos atsiskaitomųjų piniginių išlaidų normų nustatymo“ pakeitimo (TR-591).
 5. Dėl Savivaldybės turto investavimo VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namų dalininkų kapitalui padidinti (TR-579).

Pranešėja – Jolanta Baltaduonytė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės turto investavimo viešosios įstaigos „Soboro projektai“ dalininko kapitalui padidinti (TR-631).
 2. Dėl kultūros paveldo objekto – Vytauto parko komplekso (u.k. Kultūros vertybių registre- 33823) teritorijos poreikio visuomenei (TR-590).

Pranešėjas – Saulius Rimas, Kultūros paveldo skyriaus vedėjas

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų patvirtinimo (TR-635).
 2. Dėl Lietuvos verslo alėjos pavadinimo suteikimo (TR-589).
 3. Dėl Geležinkelio gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo ir J. Degutytės gatvės pavadinimo suteikimo (TR-563).

Pranešėjas – Nerijus Valatkevičius, Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjas

 1. Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno žiemos sporto mokyklą „Baltų ainiai“, prijungiant ją prie Kauno sporto mokyklos „Startas“ (TR-582).
 2. Dėl didžiausio leistino Kauno sporto mokyklų pareigybių skaičiaus nustatymo (TR-611).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės turto investavimo viešosios įstaigos „Krepšinio namai“ dalininko kapitalui padidinti (TR-588).
 4. Dėl Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto, perduoto valdyti panaudos pagrindais Lietuvos sporto universitetui, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-584).

Pranešėjas – Mindaugas Šivickas, Sporto skyriaus vedėjas

 1. Dėl Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato tarnybinių automobilių valdytojų (naudotojų) atleidimo nuo vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis automobiliams statyti mokėjimo (TR-564).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo Nr. T-142 „Dėl keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo įkainių nustatymo ir pritarimo sudaryti viešųjų paslaugų teikimo sutartį“ pakeitimo (TR-629).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo T-811 „Dėl keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo (TR-628).

Pranešėjas – Martynas Matusevičius, Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 6 d. sprendimo Nr. T-630 „Dėl Kauno miesto gatvių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-586).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo (TR-632).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo patvirtinimo (TR-634).

Pranešėjas – Aloyzas Pakalniškis, Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 21 d. sprendimo Nr. T-421 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-618).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-598).
 3. Dėl socialinio būsto nuomos mokesčio sumažinimo (TR-613).
 4. Dėl prašymo perduoti Kauno miesto savivaldybės teritorijoje esančius valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypus valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise (TR-623).
 5. Dėl sutikimo nustatyti apsaugos zonas žemės sklypuose (unikalus Nr. 4400-2838-2238, Nr. 4400-2830-3053 ir Nr. 4400-4029-4364) Kaune (TR-595).
 6. Dėl valstybinės žemės sklypų perdavimo Kauno miesto savivaldybei neatlygintinai naudotis jos funkcijoms atlikti (TR-568).
 7. Dėl Viliaus Šiliausko įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės sklypų perdavimo Kauno miesto savivaldybei nuosavybėn ar patikėjimo teise aktus (TR-569).
 8. Dėl sutikimo rekonstruoti vandentiekio tinklus Veiverių g., Kaune (TR-596).
 9. Dėl sutikimo tiesti buitinių nuotekų tinklus Kalvarijos g., Kaune (TR-597).
 10. Dėl sutikimo tiesti elektros tinklus ir servituto žemės sklypui H. ir O. Minkovskių g. 91, Kaune, nustatymo (TR-615).
 11. Dėl sutikimo tiesti dujotiekio tinklus žemės sklype A. Juozapavičiaus pr., Kaune (TR-614).
 12. Dėl sutikimo tiesti dujotiekio tinklus žemės sklype prie Z. Tiškos g., Kaune (TR-603).
 13. Dėl sutikimo tiesti dujotiekio tinklus žemės sklype Lentainių g. 13A, Kaune (TR-604).
 14. Dėl sutikimo rekonstruoti šilumos tiekimo tinklus Karaliaus Mindaugo pr., Kaune, ir A. Juozapavičiaus pr., Kaune (TR-625).
 15. Dėl 2017 m. gruodžio 22 d. Savivaldybės nekilnojamojo turto patikėjimo sutarties Nr. SR-0801 su viešąja įstaiga Kauno tvirtovės parku pakeitimo (TR-608).
 16. Dėl sutikimo perduoti valstybės turtą valstybės įmonei Turto bankui (TR-572).
 17. Dėl pripažintų netinkamais (negalimais) naudoti nekilnojamųjų daiktų Drobės g. 27A ir Ringuvos g. 25, Kaune, nurašymo (TR-585).
 18. Dėl pripažinto nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti nekilnojamojo daikto ir O. Minkovskių g. 154, Kaune, nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-559).
 19. Dėl dalies pastato Sodininkų g. 2, Kaune, stogo nuomos (TR-602).
 20. Dėl negyvenamųjų patalpų Pramonės pr. 31, Kaune, nuomos (TR-617).
 21. Dėl nekilnojamojo turto Pryšmančių g. 2C, Kaune, pripažinimo nereikalingu valstybės funkcijoms įgyvendinti (TR-610).
 22. Dėl nekilnojamojo turto Pašilės g. 39A, Kaune, perėmimo Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn (TR-619).
 23. Dėl nekilnojamojo turto Rasytės g. 10A, Kaune, panaudos sutarties su Kauno klubu „Likimo draugai“ atnaujinimo (TR-620).
 24. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. T-87 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-621).
 25. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 28 d. sprendimo               T-192 „Dėl Kauno miesto savivaldybės parduodamų pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-622).
 26. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto M. Riomerio g. 35-61, Kaune, pardavimo (TR-607).
 27. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Mažojoje g. 9-14, Kaune, pardavimo (TR-609).
 28. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastatų Veiverių g. 26, Kaune, pardavimo (TR-561).
 29. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastatų Dainos g. 8, Kaune, pardavimo (TR-567).
 30. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Parodos g. 22, Kaune, dalies pardavimo (TR-574).
 31. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Parodos g. 8, Kaune, dalies pardavimo (TR-575).
 32. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto V. Krėvės pr. 5-2, Kaune, pardavimo (TR-605).
 33. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Šiaurės pr. 30-74, Kaune, pardavimo (TR-606).

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas

 1. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai (po pirmosios posėdžio pertraukos arba posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų).
Skip to content