Siunčiama nuotrauka

Tarybos posėdžio, vyksiančio spalio 20 d., darbotvarkė

2020 m. spalio 20 d. 9 val. Kauno miesto savivaldybės tarybos 10 posėdžio darbotvarkė:

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. T-206 „Dėl Kauno miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-458).

Pranešėjas–Simas Sirtautas, Kauno miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pirmininkas

 1. Dėl 2021 m. Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programos „Iniciatyvos Kaunui“ sričių ir prioritetų patvirtinimo (TR-494).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (TR-450).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. T-205 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo“ pakeitimo (TR-425).

Pranešėja–Evelina Revuckaitė, Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus vedėja

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T-7 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės lankytinų vietų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-445).
 2. Dėl Kauno regiono plėtros tarybos steigimo (TR-493).

Pranešėja–Aistė Lukaševičiūtė, Investicijų ir projektų skyriaus vedėja

 1. Dėl pritarimo teikti projekto „Kauno miesto moksleivių emocinės sveikatos labirintas“ paraišką (TR-436).

Pranešėja–Renata Kudukytė-Gasperė, Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 6 d. sprendimo Nr. T-267 „Dėl Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 m. priemonių finansavimo plano patvirtinimo“ pakeitimo (TR-482).

Pranešėja–Radeta Savickienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-53 „Dėl sutikimų įrengti naujus išorinės reklamos įrenginius išdavimo“ pakeitimo (TR-491).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. T-45 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-490).
 3. Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų mokesčio dydžių gyventojams 2021 metams nustatymo (TR-484).

Pranešėja–Sonata Šėlienė, Licencijų, leidimų ir paslaugų skyriaus vedėja

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 22 d. sprendimo Nr. T-14 „Dėl Piniginės socialinės paramos Kauno miesto savivaldybės nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-485).

Pranešėja–Erika Kačiulienė, Socialinės paramos skyriaus  vedėja

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 18 d. sprendimo T-294 „Dėl Kauno miesto savivaldybės neįgaliųjų reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-427).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 18 d. sprendimo T-295 „Dėl Kauno miesto savivaldybės šeimos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-428).

Pranešėja–Jolanta Baltaduonytė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 9 d. sprendimo Nr. T-490 „Dėl Mokymo lėšų skyrimo, naudojimo ir perskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-488).
 2. Dėl pritarimo vykdyti programą „Jaunimo planeta“ 2020–2021 mokslo metais Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose (TR-439).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės ir valstybės turto, perduoto Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijai, nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-424).
 4. Dėl valstybės turto, perduoto valdyti panaudos pagrindais Kauno ,,Varpo“ gimnazijai, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-437).
 5. Dėl valstybės turto, perduoto valdyti panaudos pagrindais Kauno Panemunės pradinei mokyklai, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-438).
 6. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. T-597 „Dėl įgaliojimų organizuoti mokinių maitinimą suteikimo mokyklų vadovams“ pripažinimo netekusiu galios (TR-426).
 7. Dėl Kauno Dainavos progimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-440).
 8. Dėl Kauno Žaliakalnio progimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-442).
 9. Dėl Kauno „Santaros“ gimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-443).
 10. Dėl Kauno „Varpo“ gimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-444).
 11. Dėl Kauno Veršvų gimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-433).
 12. Dėl Kauno Rokų gimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-441).
 13. Dėl viešosios įstaigos Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus dalininko teisių ir pareigų perdavimo valstybės nuosavybėn (TR-497).

Pranešėja–Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėja

 1. Dėl Savivaldybės turto investavimo viešosios įstaigos „Girstučio“ kultūros ir sporto centro dalininkų kapitalui padidinti (TR-476).
 2. Dėl žemės sklypo Medekšinės g. 6, Kaune, ir jame esančių statinių poreikio bibliotekos ir kitoms kultūrinėms ir bendruomeninėms veikloms skirtoms patalpoms įrengti (TR-492).

Pranešėja–Agnė Augonė, Kultūros skyriaus vedėja

 1. Dėl leidimo Kauno sporto mokyklai „Bangpūtys“ tapti Lietuvos irklavimo ir Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijų bei Lietuvos buriuotojų sąjungos nare (TR-466).
 2. Dėl baseino statybos ir žemės sklypo prie Vaidoto g. 11, Kaune, suformavimo ir paėmimo visuomenės poreikiams (TR-475).

Pranešėjas–Mindaugas Šivickas, Sporto skyriaus vedėjas

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T-106 „Dėl Kauno miesto gatvių priežiūros 2020–2022 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo (TR-446).

Pranešėjas–Aloyzas Pakalniškis, Miesto tvarkymo skyrius vedėjas

 1. Dėl žemės sklypo Karaliaus Mindaugo pr. 52, Kaune, poreikio infrastruktūros objektui (objektams) (TR-462).
 2. Dėl teritorijos prie Partizanų g., V. Krėvės pr., Kaune, poreikio viešajam transportui (TR-463).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimo T-208 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti nuostatų ir Kauno miesto vietų, kuriose renkama ši rinkliava, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-477).
 4. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 18 d. sprendimo T-642 „Dėl saugaus eismo valdymo ir saugaus eismo įrenginių priežiūros ir įrengimo paslaugų įkainių nustatymo ir pritarimo sudaryti sutartį“ pakeitimo (TR-489).
 5. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimo T-142 „Dėl keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo įkainių nustatymo ir pritarimo sudaryti viešųjų paslaugų teikimo sutartį“ pakeitimo (TR-495).

Pranešėjas–Martynas Matusevičius, Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas

 1. Dėl įgaliojimų pasirašyti paraiškas gauti leidimą parodomajam renginiui ir aviacijos sporto varžyboms rengti suteikimo Rimantui Vilimui ir Ramintai Jančauskaitei (TR-435).
 2. Dėl sirenų ir jų valdymui skirtos techninės ir programinės įrangos perėmimo (TR-473).

Pranešėjas–Rimantas Vilimas, Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas

 1. Dėl Kauno miesto daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalių administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-460).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 12 d. sprendimo T-516 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo“ pakeitimo (TR-486).
 3. Dėl UAB „Gilius ir ko“ švietimo ir ugdymo įstaigų vartotojams pagal šilumos pirkimo atviro konkurso II pirkimo dalį tiekiamos bazinės šilumos kainos dedamųjų nustatymo (TR-483).
 4. Dėl UAB „Gilius ir ko“ švietimo ir ugdymo įstaigų vartotojams pagal šilumos pirkimo atviro konkurso I pirkimo dalį tiekiamos bazinės šilumos kainos dedamųjų nustatymo (TR-434).
 5. Dėl UAB „Šilumininkas“ centralizuotai tiekiamos bazinės šilumos kainos dedamųjų nustatymo (TR-448).
 6. Dėl UAB „Šilumininkas“ Kauno Palemono gimnazijai tiekiamos bazinės šilumos kainos dedamųjų nustatymo (TR-449).
 7. Dėl UAB „Šilumininkas“ švietimo ir ugdymo įstaigoms tiekiamos bazinės šilumos kainos dedamųjų nustatymo (TR-452)
 8. Dėl teisės atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas suteikimo AB „Kauno energija“ (TR-459).
 9. Dėl inžinerinių statinių (kolektorių) – tunelių priežiūros tarifų tvirtinimo (TR-487).

Pranešėjas–Raimundas Endrikis, Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyriaus vedėjas

 1. Dėl sutikimo rekonstruoti vandentiekio tinklus žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-2510-0165) Raudonojo Kryžiaus g., Kaune, ir žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-3975-9054) Kaune (TR-431).
 2. Dėl sutikimo tiesti dujotiekio tinklus žemės sklype Vokiečių g., Kaune (TR-468).
 3. Dėl sutikimo tiesti inžinerinius tinklus žemės sklype (unikalusis 4400-3125-5633) Kaune (TR-457).
 4. Dėl nekilnojamojo turto Pašilės g. 39A ir Pašilės g. 41, Kaune, perdavimo Kauno krepšinio mokyklai „Žalgiris“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-451).
 5. Dėl pripažintų nereikalingais, netinkamais (negalimais) naudoti nekilnojamųjų daiktų Kaunakiemio g. 34, Kaune, nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-454).
 6. Dėl nekilnojamojo ir kito ilgalaikio materialiojo turto perdavimo viešajai įstaigai Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stočiai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-472).
 7. Dėl nekilnojamojo turto Partizanų g. 5, Kaune, panaudos sutarties su Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyriumi atnaujinimo (TR-479).
 8. Dėl nekilnojamojo ir kito ilgalaikio materialiojo turto perdavimo viešajai įstaigai K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-480).
 9. Dėl nekilnojamojo ir kito ilgalaikio materialiojo turto perdavimo VšĮ Kauno miesto poliklinikai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-481).
 10. Dėl negyvenamųjų patalpų M. Daukšos g. 34, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise Kauno kino centrui „Romuva“ (TR-496).
 11. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 15 d. sprendimo T-404 „Dėl nekilnojamojo turto Savanorių pr. 91, Kaune, nuomos ne konkurso būdu viešajai įstaigai „Mes žydim“ pakeitimo (TR-470).
 12. Dėl negyvenamųjų patalpų Pramonės pr. 33, Kaune, nuomos (TR-471).
 13. Dėl nekilnojamojo turto Gedimino g. 36, Kaune, nuomos (TR-478).
 14. Dėl nekilnojamojo turto Brastos g. 8, Kaune, nuomos (TR-474).
 15. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. T-87 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Kauno miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-432).
 16. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo T-714 „Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto fondo ir Savivaldybės socialinio būsto fondo, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-461).
 17. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Linkuvos g. 48A, Kaune, pardavimo (TR-447).
 18. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastatų Zanavykų g. 14, Kaune, pardavimo (TR-453).
 19. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastatų Lelijų g. 9, Kaune, dalių pardavimo  (TR-455).
 20. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato K. Būgos g. 43, Kaune, pardavimo (TR-456).
 21. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Kranto 16-ojoje g. 13-2, Kaune, pardavimo (TR-429).
 22. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Skirsnemunės g. 14-4, Kaune, pardavimo (TR-430).
 23. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto M. Jankaus g. 28-4, Kaune, pardavimo (TR-469).
 24. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto A. Juozapavičiaus pr. 44D-14, Kaune, pardavimo (TR-465).
 25. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Aušros g. 4-6, Kaune, pardavimo (TR-467).
 26. Dėl negyvenamosios patalpos – neįrengtos palėpės V. Putvinskio g. 60, Kaune, dalies pardavimo (TR-464).

Pranešėjas–Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas

 1. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai (po pirmosios posėdžio pertraukos arba posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų)
Skip to content