Siunčiama nuotrauka

Tarybos posėdžio, vyksiančio rugsėjo 15 d., darbotvarkė

2020 m. rugsėjo 15 d. 9 val. Kauno miesto savivaldybės tarybos 9 posėdžio darbotvarkė:

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-176 „Dėl Kauno miesto savivaldybės apdovanojimų tarybos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-379).

Pranešėja – Audronė Petkienė, Kauno miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vedėja

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T-55 „Dėl Kauno miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TR-391).

Pranešėja – Evelina Revuckaitė, Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus vedėja

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (TR-408).

Pranešėja – Jolanta Brazaitienė, Centrinis apskaitos skyrius vedėja

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės 2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo (TR-383).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-45 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (TR-422).

Pranešėja – Roma Vosylienė, Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėja

 1. Dėl Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto 2020 metų sąrašo patvirtinimo (TR-384).
 2. Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo UAB „Kremista“ priklausančioje picerijoje Kaunakiemio g. 5, Kaune (TR-388).
 3. Dėl nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų suteikimo (TR-421).

Pranešėja – Sonata Šėlienė, Licencijų, leidimų ir paslaugų skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 6 d. sprendimo Nr. T-652 „Dėl skverų statuso suteikimo“ pakeitimo (TR-423)

Pranešėja – R. Savickienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja

 1. Dėl nematerialiojo turto perdavimo Kauno menininkų namams (TR-393).

Pranešėja – Nomeda Prevelienė, Kultūros skyriaus vedėja

 1. Dėl Metų mokytojo premijų skyrimo (TR-399).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2004 m. liepos 15 d. sprendimo Nr. T-417 „Dėl mokslo metų pradžios ir trukmės Kauno miesto savivaldybės įsteigtose neformaliojo švietimo įstaigose, dirbančiose pagal formaliojo švietimo programas, nustatymo tvarkos“ pakeitimo (TR-414).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 11 d. sprendimo Nr. T-446 „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse neformaliojo švietimo ir švietimo pagalbos įstaigose nustatymo“ pakeitimo (TR-402).
 4. Dėl Kauno Jono Jablonskio gimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-411).
 5. Dėl Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos nuostatų patvirtinimo     (TR-413).
 6. Dėl Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-412).
 7. Dėl valstybės turto, perduoto valdyti panaudos pagrindais Kauno ,,Nemuno“ mokyklai, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-400).
 8. Dėl valstybės turto, perduoto valdyti panaudos pagrindais Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijai, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-386).
 9. Dėl valstybės turto, perduoto valdyti panaudos pagrindais Kauno Aleksandro Puškino gimnazijai, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-395).
 10. Dėl Kauno miesto savivaldybės ir valstybės turto, perduoto Kauno Jono Pauliaus II gimnazijai, nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-404).

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

 1. Dėl negalią turinčių asmenų centro „Korys“ nuostatų patvirtinimo (TR-380).
 2. Dėl maksimalaus socialinės globos išlaidų finansavimo Kauno miesto savivaldybės teritorijos gyventojams dydžio nustatymo (TR-403).

Pranešėja – Jolanta Baltaduonytė, Socialinių paslaugų skyrius vedėja

 1. Dėl Rimties skersgatvio geografinių charakteristikų pakeitimo (TR-401).

Pranešėjas – Nerijus Valatkevičius, Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjas

 1. Dėl atskirų kuro rūšių kainų, taikomų būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimo (TR-392).

Pranešėjas – Raimundas Endrikis, Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyriaus vedėjas

 1. Dėl turto perdavimo patikėjimo teise valdyti biudžetinei įstaigai Kauno sporto mokyklai „Gaja“ (TR-389).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės turto investavimo viešosios įstaigos „Krepšinio namai“ dalininko kapitalui padidinti (TR-394).

Pranešėjas – Mindaugas Šivickas, Sporto skyriaus vedėjas

 1. Dėl 2016 m. sausio 26 d. Turto panaudos sutarties Nr. SR-0023 nutraukimo prieš terminą (TR-396).
 2. Dėl nekilnojamojo turto Trakų g. 39, Kaune, esminio pagerinimo, vertės padidinimo ir perdavimo patikėjimo teise Kauno Vinco Kudirkos progimnazijai (TR-398).

Pranešėjas – Artūras Andriuška, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas

 1. Dėl sutikimo tiesti elektros tinklus ir servituto nustatymo žemės sklypui (unikalusis Nr. 4400-2451-7751) Talavos g., Kaune (TR-407).
 2. Dėl sutikimo tiesti elektros tinklus ir servituto žemės sklypui Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaune, nustatymo (TR-406).
 3. Dėl nekilnojamojo turto Parodos g. 26, Kaune, nuomos ne konkurso būdu asociacijai Tautinei lietuvių studentų korporacijai „Neo-Lithuania“ (TR-409).
 4. Dėl nekilnojamojo turto Savanorių pr. 91, Kaune, nuomos ne konkurso būdu viešajai įstaigai „Mes žydim“ (TR-415).
 5. Dėl nekilnojamojo turto J. Gruodžio g. 16 ir Vilniaus g. 72A, Kaune, nuomos ne konkurso būdu biudžetinei įstaigai Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (TR-419).
 6. Dėl nekilnojamojo turto Žeimenos g. 58, Kaune, perdavimo Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-410).
 7. Dėl nekilnojamojo turto A. Stulginskio g. 61, Kaune, perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo Kauno Maironio universitetinei gimnazijai, Kauno sporto mokyklai „Gaja“, Kauno krepšinio mokyklai „Žalgiris“ (TR-416).
 8. Dėl nekilnojamojo turto Griunvaldo g. 26A, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno lopšeliui – darželiui „Klevelis“ (TR-405).
 9. Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valstybės nuosavybėn (TR-417).
 10. Dėl nekilnojamojo turto Lampėdžių g. 18 ir Goštautų g. 4, Kaune,  perėmimo Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn (TR-420).
 11. Dėl pripažinto netinkamu (negalimu) naudoti nekilnojamo daikto Piliečių g. 5, Kaune, nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-387).
 12. Dėl pripažintų nereikalingais, netinkamais (negalimais) naudoti nekilnojamųjų daiktų Nemuno g. 29 ir Tilžės g. 16, Kaune, nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-397).
 13. Dėl įgaliojimų balsuoti dėl žemės sklypų formavimo prie daugiabučių namų, kuriuose yra Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų, suteikimo Editai Paplauskaitei ir Linai Greblikienei (TR-390).
 14. Dėl nekilnojamojo turto Statybininkų g. 12, Kaune, pirkimo (TR-418).
 15. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Birželio 23-iosios g. 8-100, Kaune, pardavimo (TR-382).
 16. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto K. Veverskio g. 1-26, Kaune, pardavimo (TR-378).
 17. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Gedimino g. 2-3, Kaune, pardavimo (TR-381).
 18. Dėl pagalbinio ūkio paskirties pastato Uosio g. 8, Kaune, dalies pardavimo (TR-385).

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas

 1. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai (po pirmosios posėdžio pertraukos arba posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų).
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  Įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  Kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  Paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamasis būstas
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba
Skip to content