Siunčiama nuotrauka

Tarybos posėdžio, vyksiančio birželio 23 d., darbotvarkė

2020 m. birželio 23 d. 9 val. Kauno miesto savivaldybės tarybos 6 posėdžio darbotvarkė:

 1. Dėl Kauno miesto garbės piliečio vardo suteikimo Modestui Juozapui Paulauskui (TR-313).

Pranešėjas – Benjaminas Želvys, Apdovanojimų tarybos pirmininkas

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-45 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (TR-290).

Pranešėja – Roma Vosylienė, Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėja

 1. Dėl Kauno lopšelio-darželio ,,Girstutis“ direktoriaus (TR-270).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo (TR-281).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo (TR-282).
 4. Dėl Kauno miesto savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo (TR-294).

Pranešėja – Jurgita Kvedaravičienė, Personalo valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

 1. Dėl Savivaldybės turto investavimo VšĮ „Kaunas IN“ dalininko kapitalui padidinti (TR-286).

Pranešėja – Aistė Lukaševičiūtė, Investicijų ir projektų skyriaus vedėja

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-316).

Pranešėja – Evelina Revuckaitė, Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus vedėja

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 15 d. sprendimo T-575 ,,Dėl Mokesčių lengvatų teikimo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo (TR-288).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-491 ,,Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo (TR-289).

Pranešėja –  Sonata Šėlienė, Licencijų, leidimų ir paslaugų skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-58 „Dėl Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 m. priemonių finansavimo plano patvirtinimo“ pakeitimo (TR-267).

Pranešėja – Radeta Savickienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja

 1. Dėl VšĮ Kauno miesto poliklinikos paskyrimo teikti pirminio lygio ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas Kauno tardymo izoliatoriuje ir Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose laikomiems suimtiesiems ir nuteistiesiems bei įpareigojimo sudaryti pirminio lygio ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sutartį (TR-280).

Pranešėja – Renata Kudukytė-Gasperė, Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-289 „Dėl Socialinės paramos mokiniams skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-300).

Pranešėja – Ana Sudžiuvienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo (TR-297).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų perkamos (parduodamos) ar finansuojamos socialinės globos, socialinės priežiūros ir bendrųjų socialinių paslaugų kainų ir maitinimo dienos atsiskaitomųjų piniginių išlaidų normų nustatymo (TR-304).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 29 d. sprendimo T-612 „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse socialinių paslaugų įstaigose nustatymo“ pakeitimo (TR-283).
 4. Dėl pritarimo susitarimui dėl 2017 m. liepos 11 d. jungtinės veiklos sutarties SR-0414 pakeitimo (TR-285).
 5. Dėl leidimo Kauno savivaldybės vaikų globos namams išsinuomoti tarnybinį automobilį (TR-265).

Pranešėja – Jolanta Baltaduonytė, Socialinių paslaugų skyrius vedėja

 1. Dėl Kauno Aleksandro Puškino gimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-292).
 2. Dėl Kauno „Varpo“ gimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-284).
 3. Dėl Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-303).
 4. Dėl Kauno šv. Kazimiero progimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-306).
 5. Dėl Kauno Palemono gimnazijos pavadinimo pakeitimo ir Kauno „Slėnio“ gimnazijos nuostatų patvirtinimo (TR-287).
 6. Dėl Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro nuostatų patvirtinimo (TR-291).
 7. Dėl valstybės turto, perduoto valdyti panaudos pagrindais Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijai, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-268).
 8. Dėl valstybės turto, perduoto valdyti panaudos pagrindais Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjui, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-269).
 9. Dėl valstybės turto, perduoto valdyti panaudos pagrindais Kauno Kazio Griniaus progimnazijai, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-271).
 10. Dėl valstybės turto, perduoto valdyti panaudos pagrindais Kauno Rokų gimnazijai, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-305).
 11. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės, Kauno miesto savivaldybės ugdymo įstaigos ir papildomą pedagoginę kvalifikaciją siekiančio įgyti asmens, dirbančio Kauno miesto savivaldybės ugdymo įstaigoje, bendradarbiavimo sutarčiai (TR-314).

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 19 d. sprendimo T-515 „Dėl garantijos suteikimo“ pripažinimo netekusiu galios (TR-266).
 2. Dėl kompensacijos už planuojamą ekologišką ridą įgyvendinant projektą „Intelektinės transporto valdymo sistemos, kurios pagalba įkraunamos hibridinės pavaros transporto priemonių galios mechanizmas būtų valdomas debesų sistemos pagrindu sukūrimas ir testavimas“ įkainio nustatymo (TR-293).
 3. Dėl Šeimų šventės dalyvių važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatos dydžio nustatymo (TR-317).

Pranešėjas – Martynas Matusevičius, Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas

 1. Dėl UAB „Šilumininkas“ Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijai tiekiamos šilumos kainos perskaičiuotų dedamųjų nustatymo (TR-272).
 2. Dėl Kauno miesto mikrorajonų šilumos tiekimo specialiojo plano atnaujinimo (TR-296).

Pranešėjas – Raimundas Endrikis, Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyriaus vedėjas

 1. Dėl leidimo Kauno lopšeliui-darželiui „Spindulys“ statyti naujus statinius žemės sklype Sukilėlių pr. 71, Kaune (TR-273).
 2. Dėl leidimo Kauno lopšeliui-darželiui „Šermukšnėlis“ statyti naują statinį žemės sklype A. Ramanausko-Vanago g. 6, Kaune (TR-274).
 3. Dėl leidimo Kauno lopšeliui-darželiui „Žiedelis“ statyti naujus statinius žemės sklype M. Jankaus g. 40A, Kaune (TR-275).
 4. Dėl Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Kauno miesto socialinių paslaugų centrui (TR-276).

Pranešėjas – Artūras Andriuška, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 23 d. sprendimo Nr. T-474 „Dėl Kauno miesto kapinių tvarkymo ir žmonių palaikų laidojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (TR-307).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. T-450 „Dėl Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TR-309).

Pranešėjas – Aloyzas Pakalniškis, Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimo T-715 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Kauno miesto savivaldybės turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo           (TR-308).
 2. Dėl sutikimo tiesti šilumos tiekimo tinklus žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-0970-9580) H. Ir O. Minkovskių g. 91, Kaune (TR-277).
 3. Dėl sutikimo atlikti šilumos tiekimo tinklų remontą žemės sklypuose (unikalieji 4400-4035-9439 ir Nr. 4400-2131-3811) Kaune (TR-298).
 4. Dėl nekilnojamojo turto Pryšmančių g. 2C, Kaune, perėmimo Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn (TR-278).
 5. Dėl nekilnojamojo turto Akacijų al. 2, Kulautuvoje, Kauno rajone, perėmimo Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn (TR-315).
 6. Dėl nekilnojamojo turto Partizanų g. 85, Kaune, perdavimo valstybės nuosavybėn (TR-318).
 7. Dėl nekilnojamojo turto R. Kalantos g. 57, Kaune, perdavimo Kauno miesto socialinių paslaugų centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (TR-295).
 8. Dėl nekilnojamojo turto V. Krėvės pr. 58, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno lopšeliui-darželiui „Pagrandukas“ (TR-301).
 9. Dėl nekilnojamojo turto Drobės g. 29, Kaune, perdavimo neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais krikščioniškajam labdaros fondui „Tėvo namai“ (TR-311).
 10. Dėl negyvenamosios patalpos K. Čiurlionio g. 16B, Kaune, nuomos (TR-279).
 11. Dėl nekilnojamojo turto Baltų pr. 103, Kaune, nuomos ne konkurso būdu Kauno Jono Pauliaus II gimnazijai (TR-299).
 12. Dėl nekilnojamojo turto Partizanų g. 5, Kaune, panaudos sutarties su Kauno šeimų, kuriuose yra psichikos ligonių, bendrija „Prošvaistė“ atnaujinimo (TR-312).
 13. Dėl pritarimo patalpų Vienybės a. 1, Kaune, servituto sutarčiai ir įgaliojimo ją pasirašyti (TR-302).
 14. Dėl leidimo UAB „Fausteda“ neskaičiuoti nuomos mokesčio už išnuomotą turtą pėsčiųjų tunelyje Vilniaus g., Kaune (TR-310).

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas

 1. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai (po pirmosios posėdžio pertraukos arba posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų).
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  Įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  Kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  Paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamasis būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba
Skip to content