Siunčiama nuotrauka

Kvietimas Kauno miesto neįgaliųjų nevyriausybinėms organizacijoms

GERBIAMI KAUNO MIESTO NEĮGALIŲJŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ ATSTOVAI,

Kauno miesto savivaldybės administracija kviečia  dalyvauti  projekto „Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią, Kauno miesto savivaldybėje“ partnerių atrankoje.

Tinkama projekto tikslinė grupė yra proto ir (arba) psichikos negalią turintys darbingo amžiaus asmenys, gaunantys socialinės globos paslaugas pertvarkomose socialinės globos įstaigose ar Kauno miesto savivaldybės neįgalieji, turintys proto ir  (arba) psichikos negalią. Projekto metu numatoma Kauno mieste (NT zonų 15.14, 15.17,15.19, 15.20 ir 15.31 vietovėse) įkurti šias socialinių paslaugų įstaigas (padalinius): socialines dirbtuves (1 dirbtuvės); dienos užimtumo centrą/socialines dirbtuves (2 dienos centrai/dirbtuvės); grupinio gyvenimo namus (4 namai).

Partnerių atranka bus vykdoma vadovaujantis projekto „Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią, Kauno mieste savivaldybėje“ partnerių atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. A-1861.

Paraiškų priėmimo tvarka:

Paraiškos ( Projekto „Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo kūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią, Kauno miesto savivaldybėje“ partnerių atrankos tvarkos aprašo 1 priedas) priimamos nuo 2020 m. birželio 16 d. iki 2020 m. birželio 26 d. 16.30 val. užklijuotame voke su užrašu „Projekto „Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią, Kauno miesto savivaldybėje“ tiesiogiai pateikiant Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriui, adresu Nemuno  g. 29, 50 kab., Kaunas arba  tuo pačiu adresu registruotu paštu (per pašto kurjerį), pašto žymoje išsiuntimo arba pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip 2020 m. birželio 26 d.

Elektroniniu paštu, faksu ar kitu, nei nurodyta, adresu pateiktos paraiškos neregistruojamos ir laikoma, kad jos nebuvo gautos.

Kilus klausimams, kreipkitės nuo 8.00 val. iki 17.00 val. darbo dienomis (penktadieniais iki 15.45 val.) į Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vyriausiąją specialistę, Eriką Mockienę tel.: (8 37) 20 70 65 ar rašykite el. paštu:erika.mockiene@kaunas.lt

Aktualūs dokumentai:

  1. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 birželio 15 d. įsakymas „Dėl projekto „socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo kūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią, Kauno miesto savivaldybėje“ partnerių atrankos“ Nr. A-1861.
  2. Projekto „Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo kūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią, Kauno miesto savivaldybėje“ partnerių atrankos tvarkos aprašas.
  3. Projekto „Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo kūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią, Kauno miesto savivaldybėje“ partnerių atrankos komisijos reglamentas.

 

Priedai:

Administracijos direktoriaus įsakymas

Reglamentas

Priedas

 

Skip to content