Siunčiama nuotrauka

Tarybos posėdžio, vyksiančio gegužės 26 d., darbotvarkė

2020 m. gegužės 26 d. 9 val. Kauno miesto savivaldybės tarybos 5 posėdžio darbotvarkė:

 1. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai (TR-254).

Pranešėja – Žana Gasparavičienė, Savivaldybės kontrolierė

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (TR-233).

Pranešėja – Vijolė Karpienė, Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus vyresnioji patarėja

 1. Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Kaunas IN“ 2019 metų veiklos ataskaitai (TR-215).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 23 d. sprendimo Nr. T-334 „Dėl Kauno miesto savivaldybės atstovų delegavimo į Kauno miesto integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę“ pakeitimo (TR-234).

Pranešėja – Aistė Lukaševičiūtė, Investicijų ir projektų skyriaus vedėja

 1. Dėl Kauno lopšelio-darželio ,,Žingsnelis“ direktoriaus (TR-230).

Pranešėja – Jurgita Kvedaravičienė, Personalo valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T-622 „Dėl gyvūnų laikymo Kauno mieste“ pripažinimo netekusiu galios (TR-231).

Pranešėja – Radeta Savickienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja

 1. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos „Parkavimas Kaune“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Kauno autobusai“ 2019 metų veiklos ataskaitoms (TR-214).
 2. Dėl biudžetinės įstaigos ,,Parkavimas Kaune“ (TR-258).

Pranešėjas – Martynas Matusevičius, Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas

 1. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2003 m. kovo 13 d. sprendimo Nr. T-72 „Dėl prekybos Kauno viešosiose vietose tvarkos“ pakeitimo (TR-259).
 2. Dėl Kauno miesto tarybos 2000 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. 246 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose Kauno miesto vietose išdavimą“ pakeitimo (TR-260).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 7 d. sprendimo Nr. T-286 ,,Dėl Nenaudojamos žemės nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo (TR-240).
 4. Dėl nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų suteikimo (TR-249).
 5. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo (TR-239).
 6. Dėl UAB „Reklamos arka“ atleidimo nuo vietinės rinkliavos už leidimų įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą (TR-251).
 7. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. T-199 ,,Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotų pajamų mokesčio dydžių gyventojams 2020 metams nustatymo“ pakeitimo (TR-250).

Pranešėja – Sonata Šėlienė, Licencijų, leidimų ir paslaugų skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

 1. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos ,,Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ 2019 metų veiklos ataskaitai (TR-216).

Pranešėja – Jolanta Brazaitienė, Centrinio apskaitos skyriaus vedėja

 1. Dėl Maironio premijos skyrimo (TR-218).
 2. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės kultūros  įstaigų 2019  metų veiklos ataskaitoms (TR-210).
 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių profesionaliojo scenos meno įstaigų 2020 metų veiklos planų ir 2020 metų kūrybinės veiklos programų patvirtinimo (TR-246).
 4. Dėl leidimo Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešajai bibliotekai pirkti automobilį (TR-248).

Pranešėja – Nomeda Prevelienė, Kultūros skyriaus vedėja

 1. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų 2019 metų veiklos ataskaitoms (TR-209).
 2. Dėl leidimo Kauno miesto savivaldybės administracijai įsigyti specialiąją transporto priemonę (TR-263).

Pranešėja – Renata Kudukytė-Gasperė, Sveikatos apsaugos skyrius vedėja

 1. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų 2019 metų veiklos ataskaitoms (TR-211).

Pranešėja – Jolanta Baltaduonytė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja

 1. Dėl pritarimo Kauno savivaldybės įmonės „Kauno planas“ 2019 metų veiklos ataskaitai (TR-212).
 2. Dėl Kankorėžių gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo (TR-237).

Pranešėjas –  Nerijus Valatkevičius, Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjas

 1. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės sporto įstaigų 2019 metų veiklos ataskaitoms (TR-228).

Pranešėjas – Mindaugas Šivickas, Sporto skyriaus vedėjas

 1. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės valdomų įmonių ir įstaigų 2019 metų veiklos ataskaitoms (TR-229).

Pranešėjas – Aloyzas Pakalniškis, Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas

 1. Dėl pritarimo AB „Kauno energija“ 2019 metų veiklos ataskaitai (TR-247).
 2. Dėl AB „Kauno energija“ 2020 metų investicijų plano ir jo finansavimo (TR-261).

Pranešėjas – Raimundas Endrikis, Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyriaus vedėjas

 1. Dėl pritarimo Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų 2019 metų ataskaitoms (TR-217).
 2. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2004 m. liepos 15 d. sprendimo Nr. T-417 „Dėl Mokslo metų pradžios ir trukmės Kauno miesto savivaldybės įsteigtose neformaliojo švietimo įstaigose, dirbančiose pagal formaliojo švietimo programas, nustatymo tvarkos“ pakeitimo (TR-262).
 3. Dėl valstybės turto, perduoto valdyti panaudos pagrindais Kauno Veršvų gimnazijai, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-219).
 4. Dėl valstybės turto, perduoto valdyti panaudos pagrindais Kauno Petrašiūnų progimnazijai, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-220).
 5. Dėl valstybės turto, perduoto valdyti panaudos pagrindais Kauno Juozo Grušo meno gimnazijai, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-221).
 6. Dėl valstybės turto, perduoto valdyti panaudos pagrindais Kauno Dainavos progimnazijai, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-222).
 7. Dėl valstybės turto, perduoto valdyti panaudos pagrindais Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijai, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TR-223).
 8. Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo bendrojo ugdymo mokykloms (TR-255).
 9. Dėl įrangos ir mokymo priemonių perdavimo bendrojo ugdymo mokykloms įgyvendinant projektą ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“           (TR-256).

Pranešėja – Ona Gucevičienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

 1. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Centrinis knygynas“ ir  uždarosios akcinės bendrovės „Stoties turgus“ 2019 metų veiklos ataskaitoms (TR-213).
 2. Dėl leidimo registruoti UAB „Miesto planas“ buveinę pastate Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaune (TR-242).
 3. Dėl įgaliojimų suteikimo Editai Paplauskaitei, Linai Greblikienei ir Olgai Ridzevičienei (TR-253).
 4. Dėl įgaliojimų suteikimo Eglei Raguckienei, Rimai Zdanavičienei ir Astai Teresei Kulikauskienei (TR-252).
 5. Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Kauno vandenys“ valdyti ir naudoti patikėjimo teise (TR-264).
 6. Dėl dalies pastato Laisvės al. 96, Kaune, stogo nuomos (TR-232).
 7. Dėl nekilnojamojo turto Šiaurės pr. 73, Kaune, perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Kauno Pilėnų progimnazijai (TR-236).
 8. Dėl nekilnojamojo ir kito ilgalaikio materialiojo turto P. Lukšio g. 40, Kaune, esminio pagerinimo, vertės padidinimo ir perdavimo panaudos pagrindais Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazijai (TR-238).
 9. Dėl nekilnojamojo turto Šv. Gertrūdos g. 8-1, Kaune, nuomos ne konkurso būdu Kauno krašto neįgaliųjų sąjungai (TR-244).
 10. Dėl sutikimo atlikti šilumos tiekimo tinklų kapitalinį remontą žemės sklype (unikalusis Nr. 4400-2864-4966) Nemuno g. 29, Kaune (TR-257).
 11. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Naujakurių g. 84-29, Kaune, pardavimo               (TR-245).
 12. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Drobės g. 56-1, Kaune, pardavimo (TR-227).
 13. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Ukmergės g. 14-24, Kaune, pardavimo (TR-224).
 14. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Panerių g. 3-6, Kaune, pardavimo (TR-225).
 15. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Baltų pr. 149-23, Kaune, pardavimo (TR-226).
 16. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Vytėnų g. 92-3, Kaune, pardavimo (TR-235).
 17. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Savanorių pr. 65, Kaune, dalies pardavimo           (TR-241).
 18. Dėl Kauno miesto savivaldybės būsto Bajorų g. 6-17, Kaune, pardavimo (TR-243).

Pranešėjas – Donatas Valiukas, Nekilnojamojo turto skyriaus vedėjas

 1. Tarybos narių pareiškimai ir paklausimai (po pirmosios posėdžio pertraukos arba posėdžio pabaigoje, jeigu posėdis baigiasi iki pietų).

Renginių kalendorius

Šiuo metu artėjančių renginių nėra.
 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra ir turizmas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  Įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  Kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  Paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamasis būstas
 • zalia_ikona_pabegeliai
  Pabėgėlių integracija
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba
Skip to content