Kvietimas teikti pastabas bei pasiūlymus dėl Kauno paplūdimių ir maudyklų įteisinimo

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. V-76 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ 9 punktą, Savivaldybė informuoja, kad šiuo metu rengiamas Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl Kauno miesto savivaldybės paplūdimių įteisinimo: Kauno marių-1 ojo, Kauno marių 2-ojo, Lampėdžio ir Panemunės. Šių paplūdimių maudyklos maudymosi sezono metu stebimos pagal maudyklų vandens kokybės tyrimų kalendorinį grafiką.

Prašome suinteresuotą visuomenės grupę (visuomenę, kuriai daro įtaką arba gali daryti įtaką aplinkosaugos srityje priimami sprendimai arba kuri yra suinteresuota sprendimų priėmimo procesu) iki š. m. birželio 3 d. pateikti pasiūlymus, pastabas ar nusiskundimus dėl šių Kauno miesto savivaldybės paplūdimių įteisinimo ir maudyklų stebėsenos Kauno miesto savivaldybės administracijai, adresu Laisvės al. 96, 44251 Kaunas, tel. Nr. (8 37) 42 32 06 arba el. p. info@kaunas.lt

Su Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu susipažinti galima čia

Skip to content