Siunčiama nuotrauka

Kviečiame teikti paraiškas Užimtumo didinimo programai

Kviečiame teikti paraiškas 2020 m. Užimtumo didinimo programai pagal priemones: „Organizuoti laikiną užimtumą užtikrinančius nenuolatinio pobūdžio teritorijų, aplinkos tvarkymo, viešojo naudojimo teritorijų tvarkymo ir priežiūros, apželdinimo ir želdinių priežiūros darbus, kurie  neįtraukti į kasdienės priežiūros darbus, taip pat teritorijų tvarkymo darbus (šiukšlių rinkimas, šienavimas, sniego valymas, parkų, skverų tvarkymas, paplūdimių aplinkos tvarkymas, gėlynų priežiūra, apželdinimas ir želdinių priežiūra, gyvatvorių karpymas); buitinių ir kitų objektų smulkius, pagalbinius statybos ir (ar) remonto darbus; patalpų valymo darbus; užterštų, bešeimininkių, neprižiūrimų teritorijų, stichiškai susidariusių sąvartynų valymo pagalbinius darbus; antrinių žaliavų tvarkymo darbus savivaldybei priskirtose valstybinėse ir savivaldybės žemėse“, „Skatinti bedarbių asmenų užimtumą, remiant fizinių asmenų darbo vietų steigimo, įrengimo išlaidas, sukuriant naujas darbo vietas ir įdarbinant nurodytos tikslinės grupės atstovus“ ir „Skatinti bedarbių asmenų įsitraukimą į darbo rinką sukuriant perkvalifikavimo, mokymų, profesinių ar kitų darbinių įgūdžių ir žinių suteikimo galimybes“.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymu, Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. A1-257 „Dėl Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Kauno miesto savivaldybės 2018–2020 metų užimtumo didinimo programa, patvirtinta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 20 d. sprendimu T-127 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2018-2020 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ (toliau – Programa), kviečiame teikti paraiškas finansavimui gauti.

Programos tikslas – didinti Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje ir 48 straipsnio 2 dalyje nurodytos tikslinės grupės užimtumą ir integraciją į darbo rinką.

TINKAMI PAREIŠKĖJAI

Pagal Programos 9.1 priemonę „Organizuoti laikiną užimtumą užtikrinančius nenuolatinio pobūdžio teritorijų, aplinkos tvarkymo, viešojo naudojimo teritorijų tvarkymo ir priežiūros, apželdinimo ir želdinių priežiūros darbus, kurie  neįtraukti į kasdienės priežiūros darbus, taip pat teritorijų tvarkymo darbus (šiukšlių rinkimas, šienavimas, sniego valymas, parkų, skverų tvarkymas, paplūdimių aplinkos tvarkymas, gėlynų priežiūra, apželdinimas ir želdinių priežiūra, gyvatvorių karpymas); buitinių ir kitų objektų smulkius, pagalbinius statybos ir (ar) remonto darbus; patalpų valymo darbus; užterštų, bešeimininkių, neprižiūrimų teritorijų, stichiškai susidariusių sąvartynų valymo pagalbinius darbus; antrinių žaliavų tvarkymo darbus Savivaldybei priskirtose valstybinėse ir Savivaldybės žemėse“. Pareiškėjais gali būti valstybės ir savivaldybės juridiniai asmenys, kurie atsakingi už priemonėje nurodytų darbų organizavimą, pateikę tai patvirtinančius dokumentus.

Pagal Programos 9.2 priemonę „Skatinti bedarbių asmenų užimtumą, remiant fizinių asmenų darbo vietų steigimo, įrengimo išlaidas, sukuriant naujas darbo vietas ir įdarbinant nurodytos tikslinės grupės atstovus“. Pareiškėjais gali būti fiziniai asmenys, patys atitinkantys Įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje ir 48 straipsnio 2 dalyje nurodytų nurodytą tikslinę grupę ir ketinantys užsiimti savarankiška veikla, arba fiziniai asmenys, ketinantys steigti juridinį asmenį, įsipareigojant įdarbinti Įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje ir 48 straipsnio 2 dalyje nurodytų nurodytos tikslinės grupės asmenis.

Pagal Programos 9.4 priemonę „Skatinti bedarbių asmenų įsitraukimą į darbo rinką sukuriant perkvalifikavimo, mokymų, profesinių ar kitų darbinių įgūdžių ir žinių suteikimo galimybes“. Pareiškėjais gali būti darbdaviai (akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, mažosios bendrijos, individualios įmonės, viešosios įstaigos, kitos, pelno nesiekiančios organizacijos), kurių nuolatinė buveinė yra Lietuvos Respublikoje.

Tikslinė grupė – asmenys, užsiregistravę Užimtumo tarnybos prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Kauno miesto skyriai) Kauno teritorinėje darbo biržoje ir atitinkantys 20 straipsnio 2 dalyje ir bent vieną Įstatymo 48 straipsnyje nurodytą tikslinę grupę. Už tikslinės grupės atranką ir atitiktį šiame kvietime nustatytiems reikalavimams atsakingas pareiškėjas.

Paraiškų pateikimo galutinis terminas – 2020 m. balandžio 24 d. 15.45 val.

Paraiškų teikimo tvarka:

Pateikiamas vienas Paraiškos originalas.

Karantino metu užpildyta Paraiškos forma turi būti siunčiama tik paštu (tinkama data laikoma paraiškos išsiuntimo data), adresu Kauno miesto savivaldybė, Laisvės al. 96, Kaunas, užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti užrašas „Paraiška“, Programos pavadinimas „Užimtumo didinimo programos 9.1“, „Užimtumo didinimo 9.2 priemonė“, „Užimtumo didinimo 9.4. priemonė“,  pareiškėjo pavadinimas ir adresas.

Ne karantino metu Užpildyta paraiškos forma turi būti siunčiama paštu (tinkama data laikoma paraiškos išsiuntimo data) arba pristatoma į vietą adresu: Kauno miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyris, Laisvės al. 96 (5 darbo vieta), užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti užrašas „Paraiška“, Programos pavadinimas „Užimtumo didinimo programos 9.1“, „Užimtumo didinimo 9.2 priemonė“, „Užimtumo didinimo 9.4. priemonė“,  pareiškėjo pavadinimas ir adresas.

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba, atspausdinta ir susegta į lengvai išardomus segtuvus. Paraiškos dokumentai negali būti įrišti spiraliniu ar terminiu būdu, įdėti į įmautes. Visi paraiškos lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka.

Informacija ir konsultacija dėl paraiškų pildymo, teikimo, priėmimo ir   paraiškų turinio (veiklų pobūdžio, veiklų atitikties priemonei ir kt.) teikiama darbo dienomis I–IV nuo 8 val. iki 17 val., V – nuo 8 val. iki 15.45 val. (nuo 12 val. iki 12.45 val. pietūs) telefonu (8 37) 42 38 15 ir elektroniniu paštu rima.levulyte@kaunas.lt.

Visa informacija, aktualūs kvietimai teikti paraiškas čia  – http://www.kaunas.lt/verslas-ir-finansai/uzimtumo-didinimo-programa/

 • Kontaktų paieška ir struktūra
  Kontaktų paieška ir struktūra
  Savivaldybės darbuotojų kontaktų paieška
 • Paslaugos
  Paslaugos
  Čia rasite savivaldybės teikiamas paslaugas
 • Transportas
  Transportas
  Maršrutai, tvarkaraščiai, e. bilietas
 • Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimas
  Aptarnaujami padaliniai, asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa
 • Projektiniai pasiūlymai
  Projektiniai pasiūlymai
  Statinių projektų viešinimas
 • Kultūra ir turizmas
  Kultūra
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Verslas ir finansai
  Verslas ir finansai
  Lengvatos verslui, leidimai, finansai ir mokesčiai, parduodamas turtas
 • Korupcijos prevencija
  Korupcijos prevencija
  Antikorupcijos komisija, kontaktai
 • Urbanistika
  Urbanistika
  Teritorijų planavimas ir statyba, žemės sklypai, reklama
 • Civilinė metrikacija
  Civilinė metrikacija
  Santuokos registracijos apžvalga, informacija jaunavedžiams
 • Švietimas
  Švietimas
  Įstaigos, ugdymas, premijos
 • Seniūnijos
  Seniūnijos
  Kontaktai, paslaugos, naujienos
 • Socialinė apsauga
  Socialinė apsauga
  Paslaugos, parama, būstas
 • Aplinka
  Aplinka
  Aplinkos apsauga, švara, dviračių takai, gyvūnai
 • Sveikata
  Sveikata
  Įstaigos, slauga, sanitarija, teisės aktai
 • Sportas
  Sportas
  Įstaigos, konkursai, stipendijos, renginiai
 • Jaunimas
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba, projektai, organizacijos
 • Investicijos
  Investicijos
  Investiciniai projektai, strateginiai dokumentai, ES finansuojami projektai
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinės organizacijos
 • Renovacija
  Renovacija
 • Gyvenamasis būstas
  Gyvenamasis būstas
 • Civilinė sauga
  Civilinė sauga ir mobilizacija
 • zalia_ikona_paveldas
  Kultūros paveldas
 • Viešoji tvarka
  Viešoji tvarka
 • Teisės paslaugos
  Teisinė pagalba
Skip to content