Siunčiama nuotrauka

Kaip tinkamai dezinfekuoti daugiabučių bendrojo naudojimo patalpas?

Kauno miesto savivaldybės administracija, atsižvelgdama į epidemiologinę situaciją Lietuvoje, informuoja, kad statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 ,,Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ 97 ir 971 punktuose nustatyta, kad daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas privalo organizuoti bendrojo naudojimo patalpų sanitarijos ir higienos reikalavimus užtikrinančius darbus. Sanitarijos ir higienos reikalavimų užtikrinimui bendrojo naudojimo patalpos turi būti valomos ir dezinfekuojamos pagal faktinį poreikį.

Informuojame, kad Aplinkos ministerija, atsižvelgdama į besikeičiančią epidemiologinę situaciją Lietuvoje, kurią kelia koronaviruso (COVID-19) paplitimo grėsmė, 2020-03-16 informaciniu pranešimu ministerijos tinklapyje paskelbė rekomendacijas daugiabučius gyvenamuosius namus administruojančioms įmonėms, butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų pirmininkams, jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiantiems asmenims, primygtinai raginančias daugiabučių namų administratorius ir pačius gyventojus imtis priemonių šiai grėsmei mažinti – organizuojant bendrojo naudojimo patalpų valymą periodiškai dezinfekuoti dažniausiai liečiamas  vietas – durų rankenas, telefonspynių ir liftų mygtukus, laiptinių turėklus. Tai daryti raginami daugiabučių namų gyventojai bei kitų patalpų savininkai ir naudotojai .

Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos interneto svetainėje https://am.lrv.lt/lt/naujienos/dar-viena-uztvara-koronavirusui-plisti-daugiabuciu-namu-laiptiniu-dezinfekcija.

Skip to content